نسخه شماره 1917 - 1387/07/23 -

 شرايط وام 30 ميليون توماني ساخت مسکن 

فريد جلالي عزيزپور  مدير طرح و برنامه بانک مسکن  درباره جزئيات و شرايط بيشتر وام 30 ميليون توماني ساخت مسکن به ايسنا گفت: اگر فردي مبلغ چهار ميليون و 300 هزار تومان براي دريافت وام 30 ميليون توماني مسکن در بانک بگذارد بعد از حدود سه سال مي تواند، اين وام را دريافت کند و اين در حالي است که اگر فردي مبلغ 15 ميليون تومان در بانک سپرده گذاري کند بعد از يک سال مي تواند وام 30 ميليون توماني ساخت مسکن را دريافت کند. وي در پاسخ به اين پرسش که آيا امکان انتقال وام ساخت به خارج از تهران امکان پذير است تصريح کرد: اين کار بلامانع است چرا که به هيچ وجه اين وام قابل خريد و فروش نيست و به راحتي حساب شخصي به شعبه شهرستان منتقل مي شود.
مدير طرح و برنامه بانک مسکن درباره  ميزان قسط هاي پرداختي توضيح داد: ميزان پرداخت قسط ها بستگي به طول مدت ساخت دارد و اگر در طي دوره دو سال يک ساختمان تکميل شود پرداخت اقساط وامش با فردي که در طي دوره حداکثر 18 ماهه که ساختمان خود را مي سازد متفاوت است و تمام قسط ها به زمان پايان کار موکول مي شود.
وي با بيان اينکه پس از اتمام ساخت وام گيرنده بايد پنج ميليون تومان را نقدا با بانک تسويه حساب کند تصريح کرد: ميزان اقساط اين تسهيلات با توجه به سقف 250 ميليون ريال تقسيط و با مدت بازپرداخت 12 ساله در حدود 300 هزار تومان است.
جلالي عزيزپور در پاسخ به اين پرسش که اين وام به زمين صاف يا ساختمان نيمه کاره تعلق مي گيرد؟ توضيح داد: دارنده زمين بايد از سرمايه اوليه خود براي ساخت استفاده و اسکله کار را اجرايي کند و بعد از آن به فرد، تسهيلات ساخت تعلق مي گيرد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان