نسخه شماره 1897 - 1387/06/27 -

 هنر رفتار با موقعيت ها و افراد در جامعه 
نويسنده : شهرام مظفريان

هر يک از ما به نوعي در درون خود شخصيت دشواري را پنهان کرده ايم. گاهي اوقات کافي است در آيينه نگاه کنيم تا آن را بهتر ببينيم. برخي از ما مي توانيم اين شخصيت را به خوبي مخفي کنيم اما گاهي در موقعيت هاي رقابتي و شرايط حاد(مثل رانندگي در ترافيک، انجام يک بازي رقابتي و...) آن را نشان مي دهيم.
موقعيتهاي دشوار، بخشي از زندگي روزانه ماست. همه ما هر روز با افراد دشوار سرو کار داريم و اين افراد را مي شناسيم. شايد هيچ چيز به اندازه برخورد با اين افراد، خسته کننده و ملا ل آور نباشد. اين افراد انرژي ما را تحليل مي برند، احساساتمان را تحريک مي کنند، حوصله همه را سر مي برند و ما را در حالتي نا مطلوب قرار مي دهند. اين رفتار ها در محل کار به راحتي مي توانند يک محيط شاد را نابود کنند، کارايي را کاهش دهند و روحيه افراد را پايين آورند.
متاسفانه جامعه به ما ياد داده است که بهترين روش رفتار با افراد مساله سازي که ما را آزار مي دهند، ناديده گرفتن آنهاست به همين علت از کودکي آموخته ايم با چنين افرادي معاشرت نکنيم. اما ناديده گرفتن اين موقعيتها به ضرر ماست چرا که نحوه برخورد ما با شخصيت دشوار دروني و ديگر افراد بدقلق هنري است که هرفردي از آن اطلا عي ندارد. برخورد مناسب با اين افراد باعث مي شود از فشارهاي عصبي ناشي از رفتارهاي ناشايست ديگران بکاهيم و کارخود را موثر تر  و سودمند تر انجام دهيم.
افراد دشوار(افراد بدقلق يا افراد مساله ساز) در هرشکل و لباسي ظاهر مي شوند، ولي خصوصيات مشترک همه آنها اين است که رفتار و برخورد آنها هميشه براي يک نفر ايجاد مشکل  مي کند. هنگام برخورد با افراد دشوار بايد علا ئمي را که ازخود بروز مي دهند بشناسيم و ماهيت آن را تشخيص دهيم. به اين ترتيب مي توانيم اثر نامطلوب رفتار آنها را به کمترين حد برسانيم. اين يک واقعيت مسلم است که هنگامي مي توانيم در ديگران نفوذ کنيم که آنها را همانطور که هستند ببينيم نه آن گونه که آنها مي خواهند يا خودمان ميل داريم.
ما بايد حضور افراد دشوار را در زندگي مان بپذيريم. الهام گرفتن از تعاليم ديني و آموزه هاي مذهبي در اين مورد به ما کمک مي کند. تمامي انبياي الهي و افراد صالح در جريان انجام رسالت خود همواره با چنين افرادي برخورد داشته اند. رفتار دوستانه و به دور از خشونت آنها، الگوي مناسبي براي برخورد ما با افراد دشوار است. يادگيري کنترل احساسات و واکنش هاي شخصي نيز هنگام برخورد با افراد دشوار اهميت بسياري دارد. بايد از خود بپرسيم چرا اين افراد براي ما مساله ساز هستند و سعي کنيم نگرش منفي نسبت به اين اشخاص را در خود از بين ببريم، زيرا گاهي اوقات علت رفتارهاي دشوار ديگران، رفتارهاي غيراصولي خود ماست. وقتي با يک فرد دشوار برخورد مي کنيم بايد به اين موضوع توجه کنيم که چه چيز باعث مي شود يک نفر اين چنين گفتار و رفتاري داشته باشد، دراين صورت در موقعيتي قرار مي گيريم که نه تنها مي توانيم شرايط دشوار را کنترل کنيم، بلکه طرف مقابل را نيز  ياري مي دهيم مشکل  خود را حل کند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان