نسخه شماره 1846 - 1387/04/23 -

 ثبت نام جديد براي پرداخت وام اشتغال مهر رضا متوقف شد  

مدير عامل صندوق مهر رضا(ع) از افزايش 400 ميليارد توماني سپرده صندوق در بانکها در سال جاري خبر داد و گفت: فعلا ثبت نام جديد براي پرداخت وام اشتغال اين صندوق متوقف شده است.
به گزارش مهر، خليل يسائي در اين خصوص گفت: از اواخر سال گذشته ثبت نام از متقاضيان تسهيلات اشتغال شروع شد که تا آخر خرداد ماه سال جاري نيز ادامه پيدا کرد و چون سقف درخواستها از ميزان تسهيلات درنظر گرفته شده بيشتر بود، فعلا ثبت نام جديد متوقف شده است.
مدير عامل صندوق مهر رضا(ع) اظهار داشت: ما پيش بيني 100 هزار متقاضي را براي دريافت تسهيلات 100 ميليون ريالي اشتغال داشتيم که متقاضيان بيشتر از تعداد ياد شده بوده اند. يسائي در خصوص افزايش سرمايه صندوق در سال جاري افزود: هم اکنون سرمايه صندوق 1200 ميليارد تومان نزد بانک ها است که قرار شده 400 ميليارد تومان ديگر نيز در سال جاري به آن افزوده شود.
وي تاکيد کرد: صندوق مهر رضا ( ع) يک موسسه اعتباري است که فقط تسهيلات ازدواج، اشتغال را با کارمزد 4 درصد پرداخت مي کند. مدير عامل صندوق مهر رضا(ع) تاکيد کرد: صندوق سعي مي کند در چارچوب قوانين بانک مرکزي و شوراي پول واعتبار حرکت کند و از تزريق نقدينگي به جامعه پرهيز کند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان