نسخه شماره 3139 - 1391/12/03 -

 با تصويب لايحه اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده
 مرخصي زايمان 9ماهه شد 
 حوزه علميه: کل قانون کنترل جمعيت بايد لغو شود

 با تصويب اصل و جزئيات لايحه اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده مرخصي زايمان مادران به 9 ماه افزايش مي‌يابد و همسر آنان نيز از دو هفته مرخصي اجباري تشويقي برخوردار مي‌شود.

به گزارش ايلنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ديروز در صحن علني اصل ماده واحده و تبصره‌هاي لايحه اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده را به راي گذاشتند که از مجموع 222 نماينده حاضر در صحن علني 155 نماينده به اين ماده واحده و تبصره‌هاي آن راي موافق 5 نماينده راي مخالف 8 نماينده راي ممتنع دادند. در ماده واحده لايحه اصلاح قوانين تنظيم جمعيت وخانواده آمده است: «از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون کليه محدوديت‌هاي مقرر در قانون تنظيم جمعيت و خانواده مصوب 1372 و اصلاحات ان و ساير قوانين که براساس تعداد فرزند براي والدين شاغل يا فرزندان آنان ايجاد شده است لغو مي‌شود.»

در تبصره يک اين ماده واحده آمده است: «دولت مي‌تواند هر 5 سال يک‌بار با توجه به نتايج سرشماري‌هاي عمومي نفوس ترکيب جعيتي و شاخص‌هاي سياسي امنيتي، اقتصادي واجتماعي در چارچوب سياسيت‌هاي کلي نظام و با رعايت شاخص‌هاي مندرج در قوانين برنامه 5 ساله با ارائه لايحه مجلس نسبت به برقراري امتيازات يا ايجاد محدوديت‌ها براساس تعداد فرزندان اقدام نمايد.» در تبصره 2 ماده واحده آمده است: «مرخصي زايمان مادران 9 ماه است و همسر آنان نيز از دو هفته مرخصي اجباري تشويقي برخوردار مي‌شوند اين قانون به مادراني که سن فرزند آنان به 9 ماهگي نرسيده است تسري مي‌يابد و مادر مي‌تواند تا سن 9 ماهگي نوزاد از مرخصي زايمان استفاده کند.»

لازم به ذکر است که نمايندگان در صحن علني در بررسي لايحه اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده پيشنهاد حذف تبصره 3 را مطرح کردند.

لاريجاني در رابطه با تبصره 3 اين ماده واحده گفت: اين تبصره تکرار مکررات است، چراکه در اصل و صدر ماده واحده لغو اصل تنظيم خانواده و جمعيت آمده است که از مجموع 225 نمايده حاضر در صحن علني 123 نماينده به حذف تبصره 3 راي موافق 14 نماينده راي مخالف و 24 نماينده راي ممتنع دادند.

احمد سالک نيز در صحن علني ديروز پيشنهاد واژه اجباري تشويقي را در تبصره دو مطرح کرد که با مخالفت نمايندگان مواجه شد.

اجازه اقدام مجرمانه سقط جنين را ندهيم

نماينده اروميه در مجلس با ارائه پيشنهاد حذف تبصره يک لايحه اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده گفت: ما در اسلام کاهش جمعيت نداريم و اسلام با کاهش جمعيت مخالف است. با اين اجازه مجلس در واقع اجازه اقدام مجرمانه سقط جنين را مي‌تواند به دولت بدهد. نادر قاضي‌پور نماينده اروميه با ارائه پيشنهاد حذف تبصره يک گفت: اين لايحه بعد از 10 ماه به مجلس آمده است و حال که کليات لايحه تصويب شد و قانون مصوب سال 72 لغو شد، کميسيون سه تبصره به اين ماده واحده اضافه کرده است که در واقع نقض ماده واحده است. وي افزود: ما در اسلام کاهش جمعيت نداريم و اسلام با کاهش جمعيت مخالف است. با اين اجازه مجلس در واقع اجازه اقدام مجرمانه سقط جنين را مي‌تواند به دولت بدهد. وي گفت: مردم از مجلس انتظار قانون گذاري براساس اسلام را دارد و دولت مي‌تواند با وجود اين تبصره محدوديت ايجاد کند. قاضي پورادامه داد: جمعيت فعلي کشور 70 ميليون نفر است و اگر فرمايش رهبر انقلاب اين است که ما ظرفيت جمعيت 150 مليون نفري را داريم 50 سال آينده به اين رقم مي‌رسيم. پس از اظهارات قاضي‌پور کمال عليپور در اخطار قانون اساسي خطاب به هيات رئيسه گفت: اينکه ما در مجلس اختيار قانون گذاري را به دولت بدهيم براساس اصل 85 مغاير قانون اساسي است و مجلس نمي‌تواند اختيار قانون گذاري به دولت بدهد. وي ادامه داد: چراکه در تبصره يک اين ماده واحده آمده است دولت هر 5 سال يک بار مي‌تواند سياست‌هاي جمعيتي را براساس شاخص‌هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و امنيتي تغيير دهد و محدوديت ايجاد کند اين امکان در واقع اجازه قانون گذاري به دولت است.

لاريجاني در واکنش به اخطار عليپور گفت: اخطار وارد است و اگر اين تبصره تصويب شود در واقع اجازه قانون گذاري به دولت داده‌ايم و اين تبصره‌شان قانونگذاري داد و با اصل 85 قانون اساسي در تضاد است.

قانون کنترل جمعيت بايد لغو شود

رئيس دفتر مطالعات و تحقيقات زنان حوزه علميه گفت: حذف برخي از مواد قانون کنترل جمعيت مصوب سال 72 کافي نيست و مي‌بايست کل قانون لغو شود.حجت‌الاسلام محمد رضا زيبايي‌نژاد، رئيس دفتر مطالعات و تحقيقات زنان حوزه‌هاي علميه خواهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: چهار ماده اصلي قانون کنترل جمعيت همگي ناظر بر کاهش جمعيت است و حذف برخي از آن در شرايط کنوني که احتمال پيري جمعيت کشور وجود دارد، چاره کار نيست.

وي با اشاره به اينکه حذف مواردي چون آموزش کنترل جمعيت، محدوديت فرزند چهارم به بعد و حمايت از روزنامه نگاران و هنرمنداني که در راستاي کاهش جمعيت فعاليت مي‌کنند، ضروري است گفت: موضوع سلامت که از سوي برخي کارشناسان مطرح مي‌شود دو حالت دارد؛ يا اينکه هشدارهاي آنها درست نيست و در مورد وضعيت بارداري و سلامت زنان درشت نمايي مي‌کنند و يا اينکه اگر درست است در اين صورت مي‌بايست تنها هشدارهاي پزشکي و سلامت به مردم داده شود. رئيس دفتر مطالعات و تحقيقات زنان حوزه‌هاي علميه خواهران ادامه داد: موضوع کنترل و يا رشد جمعيت يک موضوع استراتژيک است که کارشناسان اقتصادي، اجتماعي و بهداشتي تنها مي‌توانند نظرات و پيشنهادات خود را به مردم ارائه دهند نه اينکه براي خانواده‌ها تعيين تکليف کنند.

ظرفيت افزايش سه برابر جمعيت را داريم

ايلنا: عضو کميسيون عمران گفت‌: وضع موجود کشور جا دارد تا سه برابر رشد يابد و ما بايد مشوق‌هاي بيشتري را براي اين امر در نظر بگيريم‌. ‌

به گزارش ايلنا، کمال عليپور در صحن علني مجلس در موافقت با لايحه اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده گفت‌: بيکاري و اشتغال کنوني در کشور باعث نمي‌شود که رشد جمعيت خانواده را کار‌شناسي نکنيم. علت اينکه امروز با بيکاري و مشکل اشتغال مواجه هستيم، اين است که براي استفاده بهينه از منابع طبيعي نمي‌شود اين روند پيش برويم و 15 سال آينده کشور پيري را بايد نظاره گر باشيم‌. ‌وي افزود‌: با وضع موجودي که در کشورما دارد، جا دارد تا سه برابر جمعيت کشور افزايش يابد‌. ‌

عضو کميسيون عمران بيان داشت: ما مي‌توانيم با مشوق‌هاي بيشتر و کار کار‌شناسي محدوديت‌هاي موجود را کنار بگذاريم و آينده نگري کنيم‌. ‌


نسخه چاپي ارسال به دوستان