نسخه شماره 1644 - 1386/07/29 -

 در دومين نشست خبري دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي
 جديدترين مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي تشريح شد  

گروه فرهنگ: محمدرضا مخبر دزفولي جزئيات هفت مصوبه جديد شوراي عالي انقلاب فرهنگي را تشريح کرد.
به گزارش خبرنگار مردم سالاري، دومين نشست خبري دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال جاري، در محل دبيرخانه اين شورا برگزار شد.
محمدرضا مخبر دزفولي، دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين نشست به تشريح آخرين مصوبات اين شورا پرداخت. وي گفت: اصلاح  اساسنامه دانشگاه تربيت مدرس، آيين نامه تشکيل هيات عالي جذب اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي، تدريس به فارسي در تمامي دانشگاه ها، تشکيل مرکز ساماندهي ترجمه و نشر معارف اسلامي و علوم انساني در خارج، اختصاص سهميه براي داوطلبان قلعه گنج، منوجان و رودبار، اصلاح ماده 4 مصوبه ساماندهي فعاليت هاي فرهنگي-اجتماعي و فوق برنامه دانشجويان خارجي و مناسبت هاي تقويم رسمي سال 1378، جديدترين مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي است.
اصلاح  اساسنامه
دانشگاه تربيت مدرس

مخبر دزفولي گفت: با توجه به جايگاه ويژه دانشگاه تربيت مدرس از لحاظ تامين بخش عمده اي از اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي کشور و در راستاي تامين نيروي انساني مورد نياز در حوزه علم و پژوهش کشور که مي تواند بسترساز جهت تحقق نهضت توليد علم و جنبش نرم افزاري باشد، ضروري به نظر مي رسيد که دانشجويان مقطع دکتري اين دانشگاه از کمک هزينه هاي تحصيلي برابر با حقوق و مزاياي مربي پايه يک به ازاي فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي برخوردار گردند که اين منظور با مصوبه شورا تامين شد. البته گزينش عمومي اين دانشجويان هم مطابق با قواعد و ضوابط گزينش استاد انجام مي گيرد. دو وزارتخانه علوم و بهداشت هم موظفند براي تامين اعضاي هيات علمي اين دانشگاه اولويت قائل شوند.
وي در مورد آيين نامه تشکيل هيات عالي جذب اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي کشور  گفت: اين مصوبه با توجه به شان و اهميت والاي محيط هاي آموزش عالي کشور و نقش محوري و سازنده اعضاي محترم هيات عالي  از جمله مهمترين و ضروري ترين مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي به شمار مي رود. در اين مصوبه تلاش بر اين بوده است که تا حد امکان زمينه لازم براي جذب اعضاي هيات علمي مراکز آموزش عالي کشور به صورت کاملا ضابطه مند و مطابق با آرمانهاي انقلاب اسلامي فراهم گردد. هيات عالي جذب براي اتخاذ ساز و کار واحد در هيات هاي اجرايي جذب هيات علمي دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي و نظارت مستمر بر اجراي صحيح ضوابط و مقررات جذب هيات علمي در تمامي سطوح تعريف ساختار سازماني و شرح وظايف هيات هاي اجرايي جذب اعضاي هيات علمي وزارتين علوم و بهداشت تدوين آموزش هاي بدو خدمت با هدف توانمند سازي اعضاي هيات علمي تشکيل شده است.
همچنين هيات عالي جذب با توجه به ماموريت مهم خود، داراي اعضاي متعدد و موثري است که سه نفر از اعضاي حقيقي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، دبيران هيات مرکزي جذب اعضاي هيات علمي وزارتين علوم و بهداشت، دبير هيات عالي گزينش کشور، نماينده نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها و نماينده دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي عضو اين هيات عالي هستند.

تدريس به فارسي در تمامي دانشگاه هاي کشور

 مخبر دزفولي گفت: به منظور پاسداشت زبان فارسي که يکي از محورهاي مهم هويتي ماست در شورا مصوب کرديم تمامي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي کشور به زبان فارسي تدريس کنند اگر هم دانشجوي خارجي شاغل به تحصيل در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي کشور دارند اول مانند ساير دانشگاه هاي دنيا ابتدا زبان رسمي کشور يعني زبان فارسي را به عنوان زبان آموزش ياد بگيرند و بعد ساير دروس را به زبان فارسي آموزش ببينند.
وي افزود: ضرورت اين مصوبه از آنجا بود که برخي از دانشگاه هاي کشور که در مناطق آزاد و ساير مناطق شعبه تاسيس کرده بودند و دانشجوي خارجي پذيرش مي کردند به زبان انگليسي صرفا تدريس مي کردند. البته اگر در رشته خاصي يا در دروس خاصي ضرورت تدريس به زبان غيرفارسي باشد، ما وزارتين علوم و بهداشت را مامور کرديم سياست ها و ضوابط تکميلي را به شوراي عالي انقلاب فرهنگي جهت تصويب ارائه نمايند.

اختصاص سهميه براي داوطلبان شهرستان هاي  جنوب استان کرمان

مخبر دزفولي گفت: تامين نيروهاي متخصص براي مناطق محروم در تخصص هائي که اين مناطق کمبود دارند يکي از دغدغه هاي اصلي مسوولين کشور و شوراي عالي انقلاب فرهنگي بود و در اين راستا با پيشنهاد وزارت بهداشت، براي چهار رشته پزشکي، دندانپزشکي، داروسازي و مامائي سهميه اي به ميزان يک نفر براي هر سال در هر رشته و براي مدت چهار سال در نظر گرفتيم تا به نوعي مشکل کمبود متخصص در اين حوزه ها رفع شود.

مناسبت هاي تقويم رسمي سال 1387

وي به مناسبت هاي تقويم رسمي سال 1387 اشاره کرد و گفت: در شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي تقويم سال 1387 پيشنهاد شوراي فرهنگي عمومي 17 ربيع الاول روز اخلاق و مهرورزي، 3 ارديبهشت روز ملي کارآفريني، 27 خرداد روز جهاد کشاورزي، 6 مرداد روز ترويج آموزش هاي فني و حرفه اي، 23 مرداد روز مقاومت اسلامي (پيروزي مقاومت اسلامي مردم لبنان بر رژيم صهيونيستي)، 6 بهمن سالروز حماسه مردم  آمل، 18 اسفند روز بزرگداشت سيدجمال الدين اسدآبادي و 25 اسفند روز بزرگداشت پروين اعتصامي نام گذاري شد.
مخبر دزفولي در پايان به تاييد انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشکي لرستان و روساي دانشگاه هاي ايلام، کشاورزي و منابع طبيعي ورامين و کاشان اشاره کرد و از آن به عنوان ديگر مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسات اخير خود نام برد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان