نسخه شماره 2509 - 1389/09/06 -

 جديدترين فهرست موسسات مجاز اعزام دانشجو به خارج کشور  

جديدترين فهرست موسسات فعال در زمينه اعزام دانشجو به خارج از کشور که مجوز اداره کل بورس و اعزام دانشجو به خارج از کشور وزارت علوم، تحقيقات و فناوري را دارا هستند و از سوي اين وزارتخانه مجاز و معتبر شمرده مي شوند منتشر شد.
به گزارش مهر، بر اساس اعلام مرکز خدمات آموزشي وزارت بهداشت جديدترين تغييرات فهرست موسسات داراي مجوز فعاليت در زمينه اعزام دانشجو به خارج از کشور و حوزه فعاليت آنها اعلام شده است  که در فهرست زير به ترتيب  شامل نام موسسه، محل استقرار، حوزه فعاليت  و تاريخ تمديد  مجوز است:
1- موسسه مطالعات مديريت و فناوري هود / تهران / هلند - لتوني -  آلمان / تمديد مجوز از تاريخ /23 /12 88
2- موسسه پذيرش افق/ تهران/ آلمان- اتريش / تمديد مجوز از تاريخ /23 /12 88
3- موسسه فرهنگي و هنري ايران و استراليا/ تهران/ استراليا/ تمديد مجوز از تاريخ /23 /12 88
4- موسسه مشاوره آموزشي کاوه/ تهران / انگلستان/  تمديد مجوز از تاريخ /22 /03 89 (دوسال)
5- موسسه فراز دانش پيمان/ کرمان/ استراليا- کانادا/ اعتبار مجوز به اتمام رسيده است
6- موسسه مديريت کيان انديشه/ تهران / مجارستان- ترکيه- قبرس / تمديد مجوز از تاريخ /07 /11 88
7- موسسه بين المللي طبا علم / تبريز / جمهوري آذربايجان - ترکيه / تمديد مجوز از تاريخ /23 /12 88
8- شرکت امين پرداز پارس / تهران / آمريکا- کانادا / تمديد مجوز از تاريخ /11 /05 89 (يکسال)
9- خدمات اعزام دانشجو به خارج ازکشور نما/ تهران/ روسيه-روسيه سفيد-مجارستان/ تمديد مجوز از تاريخ /24 /01 89 (دوسال)
10- پژواک پويندگان / شيراز/ هندوستان- فيليپين/ تمديد مجوز از تاريخ /11 /05 89 (دوسال)
11- موسسه ره ياران دانش/ تهران/  مالزي - مجارستان/ تمديد مجوز از تاريخ /11 /05 89 (دوسال)
12- دانش پژوهان متين/ تهران / مالزي/  تمديد مجوز يکساله از تاريخ /04 /05 89 (يکسال)
13- موسسه بين المللي پژوهشهاي مديريت ناجي / تهران / سوئد- نروژ / تمديد مجوز از تاريخ /04/24 89 (يکسال)
14- توسعه همکاري هاي علمي و صنعتي ايران / تهران / تاجيکستان - اکراين/ تمديد مجوز از تاريخ /07 /11 88
15- شعبه دانش فرا اطلاع / تهران / ترکيه / تمديد مجوز از تاريخ /27 /04 89 (يکسال)
16- فرهنگي هنري نيلوفر آبي لوتوس / تهران / فرانسه - آلمان / تمديد مجوز از تاريخ /21 /02 89
17- مشاوره آموزشي و گسترش دانش کسري / تهران  / کانادا- استراليا- انگلستان / تمديد مجوز از تاريخ /09 /04 89 (يکسال)
18- موسسه راهيان آبي دانش / تهران / استراليا- نيوزلند / تمديد مجوز از تاريخ /22 /03 89 (دوسال)
19- ساعي دانش آريا / تهران / کانادا- استراليا- نيوزلند / تمديد مجوز از تاريخ /14 /04 88
20- موسسه آموزشي دکتر هنري / تهران / استراليا / تمديد مجوز از تاريخ /23 /06 89 (دوسال)
21- موسسه فرهنگي هنري پيشرو پژوهان / تهران / انگلستان- هندوستان / تمديد مجوز از تاريخ /27 /04 89 (يکسال)
22- موسسه دانشور شمال / رشت / هندوستان- امارات / تمديد مجوز از تاريخ 89/06/31 (يکسال)
23- شرکت توسعه دانش پيشگامان آتيه / تهران / سنگاپور- استراليا / اعتبار مجوز به اتمام رسيده است
24- دانش گستران اسپادانا / اصفهان / هندوستان /  تمديد مجوز از تاريخ /31 /06 89 (يکسال)
25- رهروان علم و پژوهش / تهران / هندوستان- مالزي / تمديد مجوز از تاريخ /07 /11 88
26- شرکت خاور ميلاد /  مشهد / اتريش- اکراين / تمديد مجوز از تاريخ /07 /11 88
27- دانش پژوهان ديلمان / رشت / فنلاند- سوئد / تمديد مجوز از تاريخ /22 /03 89 (يکسال)
28- اميد راه آينده / تهران / آمريکا- کانادا / تمديد مجوز از تاريخ /27 /05 89 (شش ماهه)
29- خدمات دانشجويي تنديس بين الملل / تهران / انگلستان - استراليا/ تمديد مجوز از تاريخ /21 /02 89
30- علمي فرهنگي نخبگان پرشيا / تهران / آمريکا- کانادا- استراليا / اعتبار مجوز به اتمام رسيده است

31-ايلياد بين الملل مشاور/ تهران / استراليا- نيوزلند/  تمديد مجوز از تاريخ /23 /12 88
32- تعالي دانش / تهران / بلاروس- چک و اسلواکي / تمديد مجوز از تاريخ /27 /05 89 (يکسال)
33- آموزشي و فرهنگي افکار نوين امروز / تهران / کانادا- ايرلند / تمديد مجوز از تاريخ /31 /06 89 (دوسال)
34- موسسه سير دانش صدف (کاسپين) / تهران/ اکراين- مجارستان / تمديد مجوز از تاريخ /31 /06 89 (يکسال)
35- گروه مبين / تهران / فرانسه- آلمان- اتريش / تمديد مجوز از تاريخ /22 /03 89 (دوسال)
36- موسسه فرهنگي هنري مدرسان نوين تهران / تهران / مالزي / تمديد مجوز از تاريخ /22 /03 89 (يکسال)
37- صدرا / تهران / عربستان سعودي- سوريه- امارات / اعتبار مجوز به اتمام رسيده است
38- موسسه فرهيختگان زارع / تهران / سوئيس- هلند- آلمان / اعتبار مجوز به اتمام رسيده است
39- موسسه بهروز آرا / تهران / کانادا / تمديد مجوز از تاريخ /23 /12 88
40- دانش پويان آريا / تهران/ مجارستان- آلمان / تمديد مجوز از تاريخ /27 /04 89 (يکسال)
41- کوثر فرداي سپاهان / اصفهان / سوئيس / تمديد مجوز از تاريخ /07 /11 88
42- انديشه پارسيان باستان / تهران / اتريش- آلمان / اعتبار مجوز به اتمام رسيده است
43- مديريت مشاوره آريا / تهران / استراليا- نيوزلند / تمديد مجوز از تاريخ /22 /03 89 (دوسال)
44- موسسه ارکان توسعه دانش/ تهران / آمريکا- کانادا / لغو مجوز از تاريخ 89/06/01
45- موسسه آموزشي کاوشگران علم / تهران / فرانسه- استراليا/ تمديد مجوز از تاريخ /07 /11 88
46- موسسه بين المللي توسعه علوم دانشسار / تهران / انگلستان / تمديد مجوز از تاريخ /30 /06 89 (دوسال)
47- صدر مهر ايرانيان / تهران / انگلستان- استراليا/ لغو مجوز شد
48- موسسه فرجاد دانشجويان/ تهران/ مجارستان- آلمان/ تمديد مجوز از تاريخ /31 /06 89 (دوسال)
49- موسسه فرهنگي بنياد جهاني پژوها/ تهران/ هندوستان- چين / تمديد مجوز از تاريخ /10 /12 88
50- موسسه سفير ساعي / تهران/ انگلستان / تمديد مجوز از تاريخ /27 /04 89 (دوسال)
51- موسسه بين المللي دانش و فناوري پيشرو / تهران / استراليا / اعتبار مجوز به اتمام رسيده است
52- موسسه پژوهشي آموزشي خلاق خراسان / مشهد / مالزي / تمديد مجوز از تاريخ /21 /02 89
53- شرکت خدمات اعزام دانشجو روياي دانش / تهران/ هلند- آفريقاي جنوبي- نروژ / تمديد مجوز از تاريخ /27 /04 89 (يکسال)
54- موسسه پژوهندگان عصر برنا زمرد /  تهران / مالزي / تمديد مجوز از تاريخ /23 /12 88
55- شرکت گستره تعليم مطالعات اسپادانا (گتا) / اصفهان / انگلستان- ايرلند جنوبي / اعتبار مجوز به اتمام رسيده است
56- موسسه ستاره دانش آرمان / تهران / ارمنستان-  سوئد- تاجيکستان / تمديد مجوز از تاريخ /07 /11 88
57- موسسه پويندگان گلدشت / تهران / قبرس - ونزوئلا / تمديد مجوز از تاريخ /07 /11 88 (يکسال)
58- موسسه انديشه ياران جوان/  تهران /  روسيه / تمديد مجوز از تاريخ /27 /04 89 (دوسال)
59- موسسه آرمان سيس خاورميانه / تهران / انگلستان / لغو مجوز از تاريخ 89/06/01
60- موسسه رهنماي گوهر دانش / مشهد / فرانسه- آلمان- انگلستان / تمديد مجوز از تاريخ /23 /12 88
61- موسسه آيين گستران سبز / تهران / نيوزلند / تمديد مجوز از تاريخ /04 /05 89 (شش ماهه)
62- موسسه آموزشي سفير انديشه / تهران / کانادا- اسکاتلند / تمديد مجوز از تاريخ /07 /07 89 (يکسال)
63- موسسه  توسعه فرهنگ مديريت ايران / تهران / مالزي- هلند- عمان/ اعتبار مجوز به اتمام رسيده است
64- موسسه بين المللي رهنمود علم /  تهران / ايرلند- انگلستان / تمديد مجوز از تاريخ /25 /05 89 (دوسال)
65- موسسه اميد دانشجويي پارت / تهران / استراليا- نيزولند / اعتبار مجوز به اتمام رسيده است
66- موسسه کيسان صدر / تهران/ آمريکا / اعتبار مجوز به اتمام رسيده است
67- موسسه پيام آور علم و نصير / تهران / آلمان- فرانسه- اتريش/ تمديد مجوز از تاريخ /25 /05 89 (يکسال)
68- موسسه ره جويان دانش آريا / تهران/   قبرس / تمديد مجوز از تاريخ /21 /02 89
69- موسسه آتي نگر کارون / اهواز / انگلستان / تمديد مجوز از تاريخ /31 /06 89 (يکسال)
70- موسسه فهيم پژوهش مريم/  تهران / ونزوئلا - پاکستان / تمديد مجوز از تاريخ /23 /12 88
71- موسسه اطلاع / تهران / فرانسه - آلمان / تمديد مجوز از تاريخ /23 /12 88
72- موسسه کرمان اينديا / کرمان / هندوستان / تمديد مجوز از تاريخ /23 /12 88
73- موسسه مهداوران فردا / تهران / استراليا / تمديد مجوز از تاريخ /08 /04 89 (شش ماهه)


نسخه چاپي ارسال به دوستان