نسخه شماره 2457 - 1389/06/31 -

 اظهارات متناقض در مورد واريز يارانه ها در مهرماه 

گروه اقتصاد: کارگروه تحول اقتصادي در جديدترين اطلا عيه خود اعلا م کرد که مبلغ يارانه هاي نقدي از مهرماه به حسابهاي اعلا م شده از سوي مردم واريز خواهد شد،  اما تا زمان محاسبه قيمت حاملهاي انرژي جلوي آن مسدود و غيرقابل برداشت خواهد بود.
اين خبر در حالي از سوي کارگروه تحول اقتصادي منتشر مي شودکه بيش از يک هفته از مصاحبه تلويزيوني احمدي نژاد و همچنين نشست خبري مدير عامل سازمان هدفمندسازي يارانه ها نمي گذرد که در آنها خبر از آغاز واريز يارانه ها از مهرماه به حساب مردم داده شده است.
به گزارش پايگاه اطلا ع رساني دولت، کارگروه تحولا ت اقتصادي که مستقيما زيرنظرنهاد رياست جمهوري فعاليت مي کند با انتشار اطلا عيه اي ساير اخبار مربوط به اعلا م ارقام يارانه هاي نقدي را تکذيب کرد و صراحتا اعلا م کرد که تنها کانال اعلا م اخبار مربوط به جزئيات هدفمند سازي يارانه ها سايت دولت و کارگروه تحولا ت اقتصادي است.
اين در حالي است که دقيقا پس ازانتشار اطلا عيه شماره 4 کارگروه تحولا ت اقتصادي، حجت الا سلا م ميرتاج الديني معاون پارلماني رئيس جمهور با رد اخبار مربوط به تعويق واريز يارانه  به حساب هاي مردم محدوده آغاز عمليات اجرايي قانون هدفمند سازي يارانه ها را مهرماه سال جاري اعلا م کرد. وي در اين خصوص گفت: دولت نسبت به زمان واريز کردن يارانه نقدي و ميزان آن وهمچنين ميزان تغيير در قيمت حامل هاي انرژي اطلا ع رساني کامل و شفافي خواهد داشت. او در ادامه خبر داد: يارانه هاي نقدي 2 ماه به 2ماه به حساب سرپرستان خانوار واريز خواهد شد.
پس از اين اطلا عيه نمايندگان مجلس واکنش هايي داشتند که در اين خصوص محمد حسين فرهنگي نماينده تبريز در مجلس در گفت وگو با ايلنا، در پاسخ به سوالي در مورد اطلاع مجلس از نحوه اجراي قانون هدفمندکردن يارانه ها، اظهار داشت: بر اساس اطلاعي که داريم  اجراي اين قانون به دليل عدم واريز مبالغ خانوارها  يکماه به تاخير افتاده است. وي اين مساله را خيلي مهم ندانست و افزود: دولت اين اختيار را دارد که در هدفمند کردن يارانه ها خيلي سنجيده عمل کند و طبيعتا اجراي اين تصميم يک ظرف زماني و تمهيدات خاصي دارد که با توجه به عدم پرداخت يارانه هاي جبراني  اين کار عقب مي افتد. فرهنگي با بيان اينکه به اجراي اين قانون بسيار خوشبين هستم ، گفت: يکسري نگراني ها در افکار عمومي نسبت به اين موضوع وجود دارد،  اما بر اساس اطلاعاتي که داريم  دولت اين امور را لحاظ کرده است و مشکلاتي متوجه طبقات آسيب پذير جامعه نخواهد شد.
گفتني است  ; ابتدا قرار بود قانون هدفمند کردن يارانه ها از فروردين ماه امسال انجام شود ، اما پس از انجام مذاکرات ميان دولت و مجلس قرار شد تا مهرماه آغاز اجراي اين قانون باشد و اکنون هم براي دومين بار اين اقدام به تاخير مي افتد. همچنين يک عضو کميسيون برنامه و بودجه با انتقاد از تاخير دولت در اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها و شفاف نبودن شيوه اجراي آن ،گفت:مردم در حال حاضر چشم انداز روشني از آينده خود ندارند. علي بنايي نماينده قم در گفت وگو با خبرنگار ايلنا، با انتقاد از عدم روشن شدن شيوه هدفمند کردن يارانه ها از سوي دولت و تاخيرهاي چندين باره براي اجراي اين قانون گفت: بنا بود که دولت درآمد 20 هزار ميليارد توماني را از 6ماهه دوم سال براي اجراي هدفمندکردن يارانه ها هزينه کند و در جلسه مشترک مجلس و دولت که در ماه رمضان بر گزار شد رئيس جمهور تاکيد داشت که اين قانون را از ابتداي مهرماه اجرايي مي کند.
به گفته وي بحث هدفمندکردن يارانه ها براي مردم از اهميت ويژه اي برخوردار است و مردم قصد دارند زندگي خود را طبق هدفمند کردن يارانه ها برنامه ريزي کنند.
اين نماينده مجلس يادآور شد: در همه خانواده ها حالت تحير وجود دارد و مردم در مورد شيوه اجرايي شدن يارانه ها دلشوره دارند و اين دلشوره تنها در صورتي از بين مي رود که شيوه و زمان اجراي اين قانون مشخص شود. بنايي معتقد است که مردم در حال حاضر نسبت به آينده خود چشم انداز روشني ندارد و در تصميم گيري هاي خود بلاتکليف هستند و هر چه که به مردم مربوط مي شود بايد از سوي مسئولين روشن شود. وي در پايان با اشاره به تاخيرهاي صورت گرفته در اجرايي شدن قانون هدفمندکردن يارانه ها،خاطرنشان کرد:اين تاخيرها به ميزان نگراني هاي مردم مي افزايد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان