نسخه شماره 2424 - 1389/05/20 -

 آثار تاريخي سيمره زير آب مي رود 

سد سيمره يکي از پروژه هايي است که احداث آن از 17 سال پيش آغاز شده و آخرين وعده آبگيري آن اواخر امسال است، آبگيري پرابهامي که هم ضرورت منطقه است و هم صدها اثر تاريخي شناخته شده و ناشناس را با خود زير آب مي برد.
به گزارش مهر، در حاليکه آبگيري سد سيمره بعد از وعده هاي چند باره مسئولان سد هنوز آبگيري نشده، امسال نيز مدير اين طرح اواخر امسال را براي آبگيري سد پيش بيني کرد تا آبگيري اين سد بعد از 17 سال همچنان در هاله اي از ابهام قرار گيرد. اهداف احداث سد ياد شده در منطقه آنقدر ارزنده است که نمي توان از مزاياي آن چشم پوشيد که از جمله مي توان به توسعه بخش کشاورزي، تامين آب، ساماندهي آبهاي روان و حتي گردشگري اشاره کرد، اما مسئولان ميراث فرهنگي مانند بسياري از اوقات در زمينه شناسايي آثار تاريخي منطقه و حفظ آنچه که تاکنون شناخته شده کم کاري کردند تا جايي که با آبگيري سد سيمره که نياز اساسي منطقه است، صدها و هزاران اثر ارزشمند تاريخي که برخي از آنها حتي فرصت شناخته شدن نيافته اند به اعماق آب خواهند رفت.
با توجه به اينکه احداث سد ياد شده از 17 سال پيش آغاز شده و حتي آغاز طرح مطالعاتي آن دهه 50 شمسي بوده است،اين زمان قابل توجه مي توانست فرصت بسيار مناسبي براي کشف آثار تاريخي ناشناخته و نيز کاوشگري در منطقه شناخته شده تر باشد. اما در اين سالها اقدام ارزنده اي در اين زمينه صورت نگرفت.
اما اخيرا صبحت هاي از سوي برخي مسوولان در اين زمينه مطرح شد که به نظر مي رسد با توجه به نزديکي به زمان آبگيري سد بخش عمده عمليات مدنظر آنان محقق نشود در حاليکه 17 سال براي تحقق عمليات اصولي باستانشناس در منطقه فرصت وجود داشت. رئيس پژوهشکده باستان شناسي پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري کشور ششم ارديبهشت ماه سال جاري در مصاحبه با يکي از خبرگزاري هاي کشور کشور ازآغاز کاوش هاي باستان شناسي در منطقه سيمره توسط پنج هيات ايراني خبر داده بود.
آرش لشکري از آغاز مرحله نخست کاوش نجات بخشي در محدوده سد سيمره خبر داده و تاکيد کرده بود که کاوشهاي سيد سيمره به سه مرحله بر اساس اضطرار تقسيم شده است.
لشکري با اشاره به زمان نامشخص آبگيري سد تصريح کرده بود که کاوش نجات بخشي دست کم سه مرحله دارد که هر کدام براي تکميل مطالعات نيازمند زمان زيادي است.
وي يادآورشده بود که هر کدام از اين مراحل به يک دوره زماني و تاريخي خاصي براي کاوش مربوط مي شود و کاوشهاي در دست انجام بر اساس آنچه نياز داشته باشيم صورت خواهد گرفت. يک کارشناس مسائل تاريخي و باستاني در اين خصوص به خبرنگار مهر گفت: آثار تاريخي متعدد و اشيا تاريخي در پشت سد سيمره وجود دارد که با آبگيري سد همه اين آثار از بين مي روند.اکبري بيان داشت: وسعت محوطه باستاني سيمره آن قدر زياد است که هنوز شايد بسياري از آثار تاريخي پشت سد شناسايي نشده باشند. وي اظهار داشت: تاکنون100 محوطه متعلق به دوره هاي متخلف پيش از تاريخ مثل مفرغ، نوسنگي، مس و سنگ تا دوره تاريخي اشکاني، ساساني و دوره اسلامي در پشت سد قرار دارد. طبق گفته مسئولان آبگيري سد سيمره به زودي آنجام مي شود و بايد شاهد خداحافظي با اين همه آثار تاريخي بود، خداحافظي تخلي که مي شد با تدبير 17 ساله مسوولان آنقدر تلخ نباشد.

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان