نسخه شماره 2279 - 1388/11/07 -

 از سوي معاون احمدي نژاد اعلا م شد
 آخرين اخبار در خصوص هدفمند کردن يارانه ها 

معاون پارلماني احمدي نژاد با تاکيد بر اين که دولت ابعاد مختلف اجراي قانون هدفمندکردن يارانه ها را مطالعه کرده است، تصريح کرد: کارگروه اقتصادي دولت در اين خصوص فعال است و تمهيدات لازم براي پيشگيري از ايجاد تورم و کنترل دقيق قيمت ها را انديشيده است. به گزارش ايسنا، حجت الاسلام سيدمحمدرضا ميرتاج الديني در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشي در مورد تمهيدات دولت در قبال اجراي هدفمندکردن يارانه ها و پيشگيري از تورم اظهار داشت: دولت آناليز آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي را انجام داده تا به اقشار مختلف جامعه فشار وارد نشود و بر روي کالاهاي اساسي نيز اثراتي نداشته باشد.  معاون پارلماني رييس جمهور از ورود هفت و نيم ميليون نفر به سايت مرکز آمار ايران براي مشاهده اطلاعات خوشه ها و نيز پر شدن فرم هاي اطلاعات اقتصادي خانوار توسط 65 ميليون نفر يعني حدود 90 درصد جامعه خبر داد و گفت: به احتمال زياد دهک دهم جامعه فرم ها را پر نکردند که در کنار افرادي که فرصت اين کار را نداشتند زمان لازم در اختيارشان قرار مي گيرد.  معاون پارلماني رييس جمهور در پاسخ به پرسش ديگري در مورد بودجه در نظر گرفته شده براي اجراي اين قانون در بودجه سال 89 اظهار داشت: بر مبناي قانون هدفمندسازي يارانه ها در سال پايه 20 هزار ميليارد تومان صورت گرفته اما دست دولت براي افزايش آن باز است.  وي گفت: از اين طريق پول اضافي به جامعه تزريق نمي شود، چرا که پول در دست جامعه جريان دارد و با بازتوزيع انجام شده، نقدينگي افزايش نمي يابد.  ميرتاج الديني در پاسخ به پرسش ديگري در مورد زمان اجراي اين قانون اظهار داشت: دولت در حال انجام مقدمات اجرايي کار است که از جمله آنها تصويب اساسنامه سازمان هدفمندسازي يارانه هاست که پيش نويس آن آماده شده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان