نسخه شماره 1879 - 1387/06/06 -

 معاون توسعه قضايي دادگستري فارس خبر داد:
 پيگيري پرونده هاي قضايي با اينترنت ممکن شد  

مراجعان به دادگستري استان فارس از اين پس مي توانند وضعيت و نتايج پرونده ها را با استفاده از شبکه جهاني اينترنت مشاهده و پيگيري کنند.
به گزارش ايسنا، در بيستمين نشست شوراي برنامه ريزي دادگستري استان فارس، معاون برنامه ريزي و توسعه قضايي دادگستري استان با اعلام اين خبر تصريح کرد: سيستم مديريت پرونده هاي قضايي تاکنون در 12 واحد قضايي استان راه اندازي شده و تا پايان سال واحدهاي قضايي استان را پوشش خواهد داد.
نجيبي از اتصال مجتمع هاي بزرگ شوراي حل اختلاف در آينده به اين سيستم خبر داد و افزود: اطلاعات درج شده در سيستم از جمله اوقات دادرسي، مرجع رسيدگي و صدور راي در اينترنت قابل مشاهده است.
وي تاکيد کرد: مراجعان با دريافت کلمه کاربري و رمز عبور از شعبه مربوطه در واحدهاي قضايي که سيستم مديريت پرونده هاي قضايي در آن راه اندازي شده است با مراجعه به آدرسir.jubcms.www  يا از طريق لينک تعبيه شده در پايگاه اينترنتي دادگستري استان به آدرسir.farsjubiciary.www  اطلاعات مربوطه را مشاهده خواهند کرد.
معاون قضايي رييس کل دادگستري استان در پايان اعلام کرد رويت نتيجه پرونده غير از بحث ابلاغ الکترونيکي است که نهايتا در محيط اينترنت قابل مشاهده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان