نسخه شماره 3306 - 1392/07/10 -

 سخنگوي شهرداري تهران خبر داد:
 افتتاح كامل بزرگراه طبقاتي صدر ؛ آبان‌ماه 

سخنگوي شهردار تهران، گفت: پروژه صدر تا آبان‌ماه به صورت كامل به بهره برداري مي‌رسد.سيدمحمدهادي ايازي در گفت وگو باايلنا،درباره انتقاد برخي از اعضاي شوراي شهر تهران نسبت به تاخير در افتتاح پروژه صدر،اظهار كرد: قرار بود در پايان شهريورماه اين پروژه افتتاح شود اما يك ماه تا 45 روز افتتاح آن به دلايلي به تاخير افتاد.وي ادامه داد: در پروژه بزرگي همچون صدر كه تحريم‌ها بر آن تاثيرگذار بود، اين تاخيرها طبيعي است اما در نهايت اين پروژه تا آبان ماه به بهره‌برداري خواهد رسيد.سخنگوي شهردار تهران، با بيان اينكه قسمت پاييني پل نظام بخشي بصري شده و تا پايان هفته به اتمام مي‌رسد،تصريح كرد:‌ نماي اطراف زير پل صدر كامل شده و فضاي سبز آن نيز به اتمام رسيده است.ايازي از افتتاح پروژه صدر تا سر قيطريه تا پايان مهرماه خبر داد و اظهار كرد:پروژه صدر تا امام علي(ع) نيز تا پايان آبان ماه به بهره برداري خواهد رسيد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان