نسخه شماره 3254 - 1392/05/07 -

 اعلام واقعيات بيشتر از آمار اشتغال سال‌هاي 84 تا 91
  اشـتغال در 13 اسـتان منفـي شـد! 

وضعيت اشتغال 13 استان در فاصله سال‌هاي 84 تا‌91 بدتر شده و 24 استان در پايان سال گذشته داراي نرخ بيکاري دورقمي بودند. با اين حال، دولت مدعي است در اين سال‌ها 7 ميليون فرصت شغلي ايجاد کرد اما مرکز آمار مي‌گويد از ابتداي فعاليت دولت نهم تا پايان سال 91 مجموعا 542هزار و 769 نفر به شاغلان افزوده شده که اگر اين وضعيت را نسبت به پايان سال 90 بسنجيم، نه تنها چيزي به شاغلان کشور افزوده نشده بلکه 108 هزار و 554 نفر نيز از جمعيت شاغل کشور کاسته و به اصطلاح رشد اشتغال منفي شده است.به گزارش مهر، اظهارنظر اخير حسن روحاني رئيس جمهور منتخب مردم ايران در مجلس درباره اشتغالزايي 14 هزار نفري ساليانه در دولتهاي نهم و دهم با واکنش تند برخي مقامات دولتي مواجه شد و آنها اعلام کردند دولت در فاصله 8 سال اخير 7 ميليون فرصت شغلي جديد در کشور ايجاد کرده است.

دولت حتي اعلام کرد به زودي گزارش مفصلي را در اين زمينه ارائه خواهد کرد که در قالب آن جزئيات دقيقي درباره عملکرد اشتغالزايي در 8 سال گذشته ارائه مي‌شود. با اين حال، در روزهاي اخير مرکز آمار ايران با اقدام پيش‌دستانه نسبت به دولت پرونده کامل عملکرد اشتغالزايي و بيکاري کشور در فاصله سال‌هاي 84 تا 91 را ارائه کرد.

542 هزار شغل کل عملکرد دولت نهم و دهم

بررسي گزارش مرکز آمار ايران از عملکرد دولت‌هاي نهم و دهم نشان مي‌دهد که تناقضات روشني از ادعاهاي مقامات دولتي درباره اشتغالزايي و مهار نرخ بيکاري وجود دارد. در واقع هيچ نشاني از ايجاد 7 ميليون فرصت شغلي در آمارها وجود ندارد و اختلاف جمعيت 10 ساله و بيشتر شاغل کشور در فاصله سال‌هاي 84 تا 91 نشان مي‌دهد در اين سال‌ها تنها 542 هزار و 769 نفر به شاغلان کشور افزوده شده است. نگاه دقيق تر به اين آمار نشان مي‌دهد ساليانه 67 هزار و 846 نفر به شاغلان کشور افزوده شده است که اگر اين تعداد را در هر ماه کاري دولت‌هاي نهم و دهم محاسبه کنيم به اشتغالزايي ماهيانه حدود 5 هزار و 654 نفر خواهد شد. به صورت کلي تعداد شاغلان کشور در سال 84 به ميزان 20 ميليون و 618 هزار و 579 نفر بوده که اين تعداد در سال 85 به 20 ميليون و 841 هزار و 420 نفر، در 86 به 21 ميليون و 92 هزار و 477 نفر، در 87 به 20 ميليون و 500 هزار و 310 نفر، در 88 به تعداد 21 ميليون و 704 نفر و در 89 نيز به تعداد 20 ميليون و 656 هزار و 693 نفر رسيده است. همچنين تعداد شاغلان در سال 90 به ميزان 20 ميليون و 510 هزار و 25 نفر و در سال گذشته نيز 21 ميليون و 161 هزار و 348 نفر اعلام شده است.

وضعيت جمعيت شاغل از 84 تا 91

مقامات دولتي مي‌گويند بخش قابل توجهي از اشتغال ايجاد شده به دليل عدم استفاده از پوشش‌هاي بيمه‌اي در آمارها لحاظ نشده است و اين آمارها نمي‌تواند مبناي دقيقي براي بررسي عملکرد دولت در زمينه اشتغالزايي باشد که اگر اين فرض را درست تلقي کنيم باز هم يک ضعف عمده در بازار کار کشور مشخص خواهد شد چرا که اشتغال افراد بدون بيمه خود جاي سوال است، اساسا مي‌توان طبق قانون اشتغال ناقص و فاقد پوشش‌هاي حمايتي را کارنامه رسمي دولت تلقي کرد و يا خير؟ ديگر اينکه 7 ميليون اشتغال مدنظر دولت با چه کيفيتي بوده (مانند مشاغل موقتي ايجاد شده در طرح مسکن مهر) که اساسا کارفرما نسبت به بيمه شاغلان اقدام نکرده است؟

طبق گزارش مرکز آمار ايران، در فاصله سال‌هاي 84 تا پايان 91 وضعيت اشتغال در 13 استان کشور بدتر شده و تعداد بيکاران آنها بيشتر شده است. به عبارتي در حالي که دولت مي‌گويد براي 7 ميليون نفر فرصت شغلي ايجاد کرده، از آن سو مرکز آمار گزارش مي‌دهد 13 استان دچار وضعيت بدتر نسبت به ابتداي فعاليت دولت نهم شده‌اند. آذربايجان شرقي، اردبيل، اصفهان، تهران، خراسان شمالي، زنجان، سمنان، سيستان و بلوچستان، کهگيلويه و بويراحمد، گلستان، لرستان، همدان و يزد؛ 13 استاني هستند که وضعيت اشتغال جمعيت 10 ساله و بيشتر شاغل آنها در سال 91 نسبت به 84 بدتر شده است.

بيکاري در 13 استان بيشتر شد

سوال بزرگي که اين روزها در نقد اظهارات مقامات دولتي درباره اشتغالزايي 7 ميليوني مطرح است اينکه چطور مي‌توان ردپاي ميليون‌ها فرصت شغلي را در آمارها مشاهده کرد در حالي که جمعيت شاغل کشور از 20 ميليون و 618 هزار و 579 نفر سال 84 با 542 هزار و 769 نفر افزايش به 21 ميليون و 161 هزار و 348 نفر در پايان 91 رسيده است؟

البته تعداد 54 هزار و 769 نفر يادشده بيشترين تعدادي است که در گزارش مرکز آمار ايران وجود دارد چرا که اگر عملکرد سال 84 را با پايان سال 90 مقايسه کنيم آنوقت نه تنها افراد جديدي به بازار کار کشور افزوده نشده است، بلکه منفي 108 هزار و 554 نفر نيز کسري خواهيم داشت که با ادعاهاي مقامات دولتي فاصله بسيار معناداري خواهد داشت. به عبارت ساده‌تر آمارها نشان مي‌دهد تعداد شاغلان کشور در فاصله سال‌هاي 84 تا پايان 90 به ميزان 108 هزار و 554 نفر کاهش يافته است! هرچند بازار کار کشور در سال‌هاي فعاليت دولت‌هاي نهم و دهم متوقف نشده و به فعاليت خود ادامه داده است، اما به نظر نمي‌رسد واکنش مردم نيز نسبت به آمارهاي ميليوني دولت چندان مناسب باشد چرا که مردم معتقدند اشتغالزايي زماني مي‌تواند اتفاق بيفتد و قابل قبول باشد که بتوان آن را در سطح جامعه ديد و کاهش تعداد بيکاران را لمس کرد. متاسفانه در سال‌هاي گذشته چنين احساسي در مردم ايجاد نشده و بيکاري همچنان جزو اولين دغدغه‌هاي خانواده‌ها باقي مانده است.

نرخ بيکاري 24 استان دو رقمي ماند

علاوه بر اين، نگاهي به وضعيت نرخ بيکاري اعلام شده از سوي مرکز آمار ايران نيز نشان مي‌دهد در سال 84 تعداد 10 استان کشور داراي نرخ بيکاري تک رقمي و زير 10 درصد بوده اند که اين تعداد در پايان 91 به 7 استان کاهش يافته است. در سال 91 تعداد 24 استان کشور داراي نرخ بيکاري دورقمي بوده است.

در بين استان‌هايي که تعداد جمعيت فعال در آنها نسبت به سال 84 کاهش يافته است تهران، آذربايجان شرقي و خراسان شمالي قابل توجه است. در تهران طي سال 84، 3 ميليون و 849 هزار و 529 شاغل وجود داشت که اين تعداد در سال 91 به 3 ميليون و 666 هزار و 185 نفر کاهش يافته است؛ با اين وجود، مقامات استان تهران در مواردي اعلام کرده‌اند روند اشتغالزايي در اين استان مناسب بوده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان