نسخه شماره 3141 - 1391/12/06 -

 اسامي نهايي 17 منتخب نظام پزشکي تهران اعلام شد 

 اسامي نهايي 17 نفر منتخب نظام پزشکي تهران اعلام شد. به گزارش فارس، انتخابات هيئت مديره نظام پزشکي تهران مانند 185 شهر ديگر در 6 گروه مجزا شامل گروه پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان، ماماها،متخصصان علوم آزمايشگاهي و گروه‌هاي پروانه دار(شامل فيزيوتراپ‌ها، شنوايي سنج‌ها، گفتار درمانها، بينايي سنجها و متخصصان اروتز و پروتز) برگزار شد.

در شهر تهران از مجموع اين 6 گروه 17 نفر شامل 10 پزشک، 2دندانپزشک، 2 داروساز، يک نفر ماما، يک نفر متخصص علوم آزمايشگاهي و يک نفر از بين گروههاي پروانه دار انتخاب شدند که نمايندگان هر يک از اين گروهها را اعضاي جامعه همان گروه انتخاب مي‌کنند. در ششمين انتخابات نظام پزشکي تهران در مجموع 6510 نفر رأي خود را به صندوق ريختند که از اين تعداد حدود 3500 نفر پزشک، هزار و 67 نفر داروساز، 823 نفر دندانپزشک، 546 نفر ماما، 270 نفر متخصص علوم آزمايشگاهي و حدود 400 نفر از گروههاي پروانه‌دار بودند. بر اساس نتايج نهايي اين انتخابات در شهر تهران در گروه پزشکي عليرضا زالي با 1917 رأي، علي فتاحي با 1095 رأي، علي اصغر پيوندي با 1065 رأي، محمد حسين بدخش با 946 رأي، ايرج خسرونيا با 926 رأي،حسن هويدا با 904 رأي محمد مهدي حفيظي با 869 رأي، احمد شجاعي با 760رأي،مهدي قيامت با 664 رأي و محمد مهدي گلمکاني با 615 رأي، با کسب بيشترين آرا به عنوان اعضاي جديد هيئت مديره نظام پزشکي تهران انتخاب شدند. همچنين در گروه داروسازان خيرالله غلامي و سيدحميد خويي بيشترين آرا را به دست آوردند، در گروه دندانپزشکي علي يزداني و کاوه سيدان انتخاب شدند. در گروه مامايي معصومه‌آباد بيشترين رأي را کسب کرد و در گروه متخصصان پيراپزشکي پروانه‌دار نيز مرتضي حيدري بيشترين آرا را به دست آورد. در ادامه اين انتخابات هر يک از 185 شهري که اين انتخابات در آنها برگزار شده است به نسبت تعداد منتخبان خود افرادي را به عنوان اعضاي مجمع عمومي سازمان نظام پزشکي معرفي مي‌کنند و مجمع عمومي اين سازمان نيز طي يک انتخابات ديگر اعضاي شوراي عالي نظام پزشکي را انتخاب خواهد کرد. طبق قانون مجمع عمومي نظام پزشکي مي‌تواند مستقيماً رئيس کل سازمان نظام پزشکي را انتخاب کند يا اختيار انتخاب رئيس کل را به شوراي عالي نظام پزشکي تفويض کند. حکم رئيس کل سازمان نظام پزشکي را طبق قانون رئيس جمهوري امضا مي‌کند. سازمان نظام پزشکي بزرگترين سازمان غير دولتي کشور است که با بيش از 200هزار عضو حدود 50سال سابقه فعاليت دارد و طبق قانون جديد اختيارات زيادي براي تعيين تعرفه‌هاي پزشکي، رسيدگي به تخلفات گروههاي پزشکي، صدور مجوز مطب پزشکان يا لغو آن دارد. البته از حدود 5 سال پيش با تصويب ماده اي در قانون برنامه توسعه اختيار تعرفه گذاري خدمات پزشکي از سازمان نظام پزشکي گرفته شد و در اين زمينه نقش مشاوره اي و کارشناسي با همکاري وزارت بهداشت و بيمه‌ها در شوراي عالي بيمه پيدا کرد.

تائيد وزارت بهداشت

دبير امور کميسيون انجمن‌هاي پزشکي وزارت بهداشت گفت: انتخابات پزشکان عمومي به تائيد وزارت بهداشت رسيد و اسامي اعضاي هيئت رئيسه اين انجمن تا پايان هفته اعلام مي‌شود. نادر ممتازمنش در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس افزود: با پيگيري‌هاي انجام شده و برگزاري جلسات متعدد با سرپرست وزارت بهداشت، به صورت رسمي،انتخابات پزشکان عمومي تاييد شد. وي ادامه داد: هر دو انتخابات انجمن دندانپزشکي و انجمن پزشکان عمومي به تاييد وزارت بهداشت رسيده و انتخابات هيچ يک از اين انجمنها بلا تکليف باقي نمانده است. دبير امور کميسيون انجمن‌هاي پزشکي وزارت بهداشت تصريح کرد: اسامي منتخبان به انجمن پزشکان عمومي اعلام مي‌شود تا جلسه هيئت مديره انجمن پزشکان عمومي را برگزار کنند. ممتازمنش گفت: اينکه افراد منتخب چه کساني هستند هنوز اظهار نظري نشده و اسامي هيئت مديره مشخص نيست و به نظر مي‌رسد تا پايان هفته اسامي اعلام شوند. به گزارش فارس،انتخابات هيئت مديره انجمن پزشکان عمومي 23 تير 90 با حضور اعضاي مجمع عمومي اين انجمن در سازمان نظام پزشکي برگزار شد و در اين انتخابات 11 نفر به عنوان اعضاي جديد هيئت مديره انتخاب شدند اما پس از انتخابات ،اعضاي هيئت رييسه سابق از نحوه برگزاري انتخابات و انتخاب اعضاي جديد به کميسيون تاييد انتخابات معاونت آموزشي وزارت بهداشت شکايت کردند و تا امروز نتيجه انتخابات نا مشخص باقيمانده بود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان