نسخه شماره 3078 - 1391/09/16 -

 مردم مشکلات ناشي از تحريم را تحمل کنند 

 عضو شوراي عالي حوزه‌هاي علميه کشور با تاکيد بر اينکه بهترين گزينه برخورد با آمريکا ديپلماسي است گفت: مردم مشکلات ناشي از تحريم را تحمل کنند.

آيت الله سيد محمد غروي در گفتگو با مهر، با اشاره به تشديد تحريم هاي آمريکا عليه ايران با بيان اينکه برخورد آمريکا با ايران مسئله‌اي شگفت انگيز نيست، عنوان کرد: غرور استکباري آمريکا تشديد تحريم ها را ايجاب مي کند و اين براي ايران مسئله تازه اي نيست. وي با اشاره به تشديد تحريم‌ها و همچنين تقاضاي مسئولان آمريکايي براي برقراري ارتباط ابراز کرد: هدف ايالات متحده از تشديد تحريم ها اين است که بتواند با ايجاد مشکلاتي براي کشور، ايران را به سمت مذاکرات کشانده تا از اين طريق کشور ما از برخي اهداف خود چشم پوشي کند.

استاد حوزه علميه قم بيان کرد: از سويي ديگر آمريکا از طريق اعمال تحريم ها الزام‌هايي را براي خود ايجاد کرده که باعث مشکلاتي براي اين کشور شده و سعي دارد با طرح مسئله مذاکره، خود را از مشکلات ايجاد شده رها کند. وي با اشاره به سخنان ناسنجيده برخي از مسئولان در شرايط حساس کنوني ابراز داشت: مسئولان نيز بايد از برخي رفتارهاي قلدر مآبانه پرهيز کنند و ديپلماسي قوي را در پيش گيرند.

آيت الله غروي با بيان اينکه مردم بايد مشکلات ناشي از تحريم ها را تحمل کنند گفت: آمريکا بايد بداند که نمي‌تواند با تحريم‌ها مردم و مسئولان را وادار به چشم پوشي از خواسته‌هاي مشروع خود کنند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان