نسخه شماره 2891 - 1391/01/27 -

 نگراني هاي رايج در زمان تهيه راديوگرافيهاي ناحيه دندان وفک 

گروه سلامت:دبير علمي کنگره 52 انجمن دندانپزشکي ايران با اشاره به برخي از اظهارات و نگراني هاي مراجعه کنندگان به مراکز راديوگرافي جهت تهيه تصاوير فک و دندان در دوران بارداري، گفت: در راديوگرافي‌هايي که از ناحيه فک و دندان تهيه ميشود حدود يک ده هزارم اشعه به محل قرارگيري جنين در زن باردار مي رسد. به گزارش ستاد خبري کنگره 52 انجمن دندانپزشکي ايران دکتر شهريار شهاب در خصوص اينکه برخي بانوان در زمان راديوگرافي ناحيه فک و دندان از بارداري خود بي اطلاعند و اين موضوع باعث نگراني آنها بعد از انجام راديوگرافي ميشود اظهار کرد: گر چه علم اين موضوع را به درستي ثابت کرده است که جنين و هر بافت سلولي در حال تکثير به اثرات اشعه حساس است اما بايستي به اين نکته اشاره کرد که در راديوگرافي تشخيصي ناحيه فک و دندان ميزان جذب اشعه در ناحيه جنين بسيار ناچيز است با اين وجود جهت اطمينان خاطر مادراني که از بارداري خود مطلع هستند توصيه مي شود که از جليقه هاي سربي استفاده کنند. دبير علمي کنگره 52 انجمن دندانپزشکي ايران با اشاره به برخي از مراجعه کنندگان بخصوص قشر تحصيل کرده جامعه بدنبال مطالعه مقاله اي و يا شنيدن خبري نگراني خود را از ابتلاء به سرطان تيروئيد براثر گرفتن عکس تشخيصي پانوراميک عنوان مي کنند افزود: اين مسئله باعث ميشود که نگراني فکري براي افرادي که نيازمند تهيه اين نوع راديوگرافي مي باشند بوجود آيد و اين افراد عموما اصرار به استفاده از محافظ سربي تيروئيد در زمان تهيه راديوگرافي پانوراميک مي نمايند. وي با بيان اينکه اگرچه تيروئيد از مناطق حساس در زمان راديوگرافي از فک و صورت به شمار مي رود اما در منابع علمي و کتابهاي مرجع رشته راديولوژي مطالبي دال بر تاييد اين موضوع درج نشده است، ادامه داد: بستن گردن بندهاي سربي در زمان تهيه راديوگرافي پانوراميک سبب بروز سايه سربي برروي تصوير فک و بي ارزش شدن تصوير حاصله مي‌شود.

دکتر شهاب اضافه نمود: راديوگرافي پانوراميک کليشه اي است که در آن تصاوير تمامي دندانها و هر دو فک را مي توان ديد و از روش هاي رايج تصوير برداري بيماران دهان و دندان حتي در کشورهاي پيشرفته به شمار مي رود. دبير علمي کنگره 52 انجمن دندانپزشکي ايران افزود: بافت تيروئيد در کودکان حساس و نيازبه مراقبت هاي خاصي در هنگام تهيه راديوگرافيهاي ناحيه فک و دندان دارد. با توجه به اينکه در کودکان در مواردي نظير چکاپ دندانهاي شيري و يا بسررسي وضعيت رشدي فک و صورت ناگزير از تهيه راديوگرافي هستيم انتخابهاي خاصي در دستگاههاي پانوراميک وجود دارد که بتوان ميزان اشعه وارده به غده تيروييد کودکان را به حداقل رسانيد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان