نسخه شماره 1563 - 1386/04/19 -

 اکنش ايران به اقدام رسانه هاي آمريکا در تطهير چهره عبدالمالک ريگي 

سيد محمدعلي حسيني اقدام رسانه هاي آمريکا را در تطهير چهره قاچاقچي و تروريست فراري عبدالمالک ريگي محکوم نمود.
به گزارش ايسنا سيد محمدعلي حسيني، سخنگوي وزارت امور خارجه رويکرد رسانه هاي وابسته به دولت آمريکا مبني بر حمايت از تروريست ها را بر آمده از استراتژي منافقانه سال هاي اخير دولت آن کشور در امر مبارزه با تروريسم دانست و گفت: آمريکايي ها تروريست ها را به دو دسته خوب و بد تقسيم کرده اند.
وي افزود: براساس اين تقسيم بندي آناني که مخالف سياست هاي آمريکا بوده اند،  تروريست بد محسوب شده و بقيه همچون ريگي که با همکاري و پوشش حمايتي آنها به جرم و جنايت عليه مردم و کشورهاي مستقل دست زده و نسبت به اينگونه جنايت ها نيز اعتراف کرده اند،  تروريست خوب قلمداد مي شوند.
سخنگوي وزارت امور خارجه با اعلام اينکه رسانه هاي دولتي آمريکا رسالت خود را تحت فشار فزاينده دولت آن کشور فراموش کرده و در نتيجه درراستاي سياست هاي مداخله جويانه ومنافقانه دولت آمريکا به تشويش،  ناامني و گسترش تروريسم در جهان دامن مي زنند افزود: اقدام شبکه ماهواره اي آمريکا در چهره سازي از يک قاچاقچي جاني و آدمکش حرفه اي،  راهبرد جديد تروريسم رسانه اي دولتمردان آمريکايي محسوب مي شود.
حسيني سابقه آمريکا در همراهي و همکاري با تروريست ها را به گذشته دور نسبت داد و در عين حال بر عزم کشورمان براي مبارزه با ترور و تروريسم و عوامل ناامني در همه اشکال آن تاکيد کرد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان