نسخه شماره 2813 - 1390/10/05 -

 استخدام و تبديل وضعيت 17هزار حق التدريسي و آموزشيار در سال91  

معاون وزير آموزش وپرورش و رييس سازمان نهضت سوادآموزي کشور از تعيين تکليف آموزشياران باقيمانده نهضت و معلمان حق التدريسي خبر داد و گفت: بر اساس قانون استخدام 60 هزار آموزشيار و معلم حق التدريسي سال 88 ، در سال گذشته 26 هزار نفر تبديل وضعيت شدند و قانون 17 هزار نفر از حق التدريسي ها را امسال تعيين تلکيف کرد و 17هزار آموزشيار باقيمانده نيز سال 91 تبديل وضعيت خواهند شد که آموزشياران پذيرفته شده آزمون تعيين تکليف در اولويت هستند.  به گزارش ايسنا، علي باقرزاده در آستانه سي وسومين سالگرد تاسيس سازمان نهضت سوادآموزي به فرمان تاريخي امام (ره) گفت: تمام افرادي که مشمول ماده پنج قانون استخدامي آموزشياران ومعلمان حق التدريسي بودند تا تاريخ 15 مهرماه 88 همزمان داراي 60 ماه سابقه خدمت و مدرک دانشگاهي بودند همگي تعيين تکليف شدند.  وي افزود: در مواردي برخي از افراد علي رغم داشتن سابقه کامل مدارک خود را چند ماهي دير اخذ کردند و يا عليرغم اخذ مدرک حتي دو روز از سابقه اعلام شده کم داشتند که امکان جذب آنها وجود نداشت.  معاون وزير آموزش وپرورش و رييس سازمان نهضت سوادآموزي کشور تصريح کرد: در کل کشور پنج نفر وجود داشتند که با داشتن 59 ماه و 29 روز خدمت مشمول اين قانون نشدند لذا همه استخدام ها و تبديل وضعيت ها طبق جزئيات قانون استخدامي صورت گرفته است.  باقرزاده گفت: بر اساس مجوزي که درباره استخدام 60 هزار آموزشياران نهضت و معلمان حق التدريسي وجود داشت سال گذشته 26 هزار نفر جذب و تبديل وضعيت شدند و قانون، تعيين تکليف و تبديل وضعيت 17 هزار نفر را براي امسال و 17 هزارنفر ديگر را نيز براي سال آينده مشخص کرده است.  به گفته وي در حال حاضر 15 الي 16 هزار آموزشيار نهضت باقي مانده اند که اين افراد بايد منتظر بمانند تا قانون براي آنها تعيين تکليف کند.  باقرزاده خاطرنشان کرد: تمامي آموزشياران و حق التدريسي هايي که در آزمون پذيرفته شده اند حتي اگر به علت مازاد بودن نيرو تدريس نيز نداشته باشند تا سال آينده استخدام آنها محفوظ است و تغييري در تعيين و تکليف آنها ايجاد نمي شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان