نسخه شماره 2804 - 1390/09/24 -

 دبيرکل شوراي عالي آموزش و پرورش خبرداد:
 آغاز تغييرساختار نظام آموزشي به 3-3-6 ازسال تحصيلي آينده 

دبيرکل شوراي عالي آموزش و پرورش گفت: يکي از مشکلات فعلي آموزش و پرورش تاکيد افراطي بر حافظه گرايي است که در سند تحولي تلاش شده اين روند با هدف کشف و تقويت استعدادها، مهارت ها، خلاقيت و توانايي دانش آموزان به تفکر محوري تغييرمي کند.
مهدي نويد ادهم در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به رونمايي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، گفت: تحول بنيادين يک سند همه جانبه اي است که تمامي مولفه هاي آموزش و پرورش را در برمي گيرد و ذيل سند چشم انداز بيست ساله کشور تدوين و تنظيم شده است.  وي افزود: عليرغم اينکه اين سند رونمايي شد، برخي از برنامه هاي آن نيازمند فراهم شدن زير ساخت هاست البته برخي از زير ساخت هاي اجرايي آن نيز از دو سال گذشته آغاز شده ازجمله تغيير کتب درسي که از سال تحصيلي 89 کليد خورده و تا تغيير کامل کتب نظام آموزشي استمرار خواهد داشت، لذا با استراتژي مناسبي که آموزش و پرورش در اين راستا در پيش گرفته به مرور زمان بخش هايي از اين سند اجرايي مي شود.
دبيرکل شوراي عالي آموزش و پرورش همچنين تصريح کرد: تغيير ساختار نظام آموزشي به 3-3-6 يکي از بنيادي ترين بخش هاي اين تحول است که از سال تحصيلي آينده آغاز مي شود و ششم ابتدايي براي نخستين بار وارد نظام آموزشي مي شود.
نويد در ادامه با اشاره به برخي از مهمترين بخش هاي تحول بنيادين خاطرنشان کرد: يکي از مشکلات فعلي آموزش و پرورش تاکيد افراطي بر حافظه گرايي است و اين امر سبب شده تا توانايي پرسشگري و تفکر خلاق در دانش آموزان آن چنان که بايد و شايد رشد نداشته باشد اما در سند تحولي آموزش و پرورش تلاش شده تا اين روند به تفکر محوري تغيير کند تا استعدادها، مهارت ها، خلاقيت و توانايي دانش آموزان کشف و تقويت شود.    دبيرکل شوراي عالي آموزش و پرورش مباني قرآني و رويکرد ديني و اسلامي را از ويژگي هاي سند تحولي آموزش و پرورش برشمرد و اضافه کرد: در اين سند تلاش شده مباني فلسفي و نظري و راهکارها و راهبردها و اهداف بر آمده از انديشه ها و آموزه هاي قرآني باشد و هدف تعليم و تربيت دسترسي به حيات طيبه منظور شده است.
سند تحول بنيادين آموزش و پرورش پس از نقشه علمي کشور دومين سند مهمي است که رونمايي شد و به عنوان نقشه راه تمامي برنامه ها، ساختار، محتوا و اهداف آموزش و پرورش را تغيير داده و ذيل سند چشم انداز 1404 دانش آموزان را تفکر محور تربيت خواهد کرد.

ارائه 2درس جديد در پايه 6ابتدايي

وزير آموزش و پرورش در تشريح جزئياتي از سند تحول آموزش و پرورش گفت: در اين سند، معلم به عنوان يک پژوهشگر ناميده شده و رتبه بندي معلمان و رتبه بندي مدارس مورد توجه قرار گرفته است.
به گزارش مهر، حميد رضا حاجي بابايي صبح روز گذشته در مراسم نواختن زنگ پژوهش در هنرستان آزادگان در منطقه يک آموزش و پرورش تهران با بيان اينکه سند تحول آموزش و پرورش يک سند با روح پژوهشي است، گفت: 500 پژوهشگر و محقق حوزوي و دانشگاهي در تدوين اين سند نقش داشتند و اين سند جز» محکمترين قوانيني است که در رابطه با مسائل علمي، پژوهشي و فرهنگي تدوين شده است. اساس اين سند بر آموزش مبتني بر تفکر، انديشه، خلاقيت و نوآوري است.
وزير آموزش و پرورش افزود: سند تحول آموزش و پرورش آماده شده تا دانش آموزان از حفظ محوري به تعقل، انديشه و خلاقيت روي آورند.
وي با تاکيد بر ضرورت پژوهش در کشور گفت: کار پژوهشي در کشور يک انتخاب نيست بلکه امروز براي ما يک کار اضطراري است البته پژوهشي که به عمل و توليد منتهي شود. انباشت علم و حفظ علم بدون اينکه آثار خارجي داشته باشد به نفع ما نيست.
وزير آموزش و پرورش افزود: با سند تحول آموزش و پرورش به دنبال معلم پژوهنده و دانش آموز پژوهنده هستيم به حجم زياد کتب، به فراواني ساعت ها، فراواني روزها نمي انديشيم بلکه به فکر مي انديشيم و اعتقاد داريم به جاي اينکه يک دانش آموز هزار فرمول حفظ کند بهتر است صد فرمول را تمرين کند و دانش  آموزان ما به عنوان سرچشمه هاي توليد علم و فکر در جامعه حضور پيدا کنند و با فکر و انديشه شان جامعه را متحول کنند.
حاجي بابايي خاطر نشان کرد: وقتي دانش آموزان مقطع ابتدايي افرادي اهل تفکر، انديشه و خلاقيت باشند کار راهنمايي و دبيرستان و دانشگاه هاي ما آسان خواهد بود.
وي در اين برنامه با اشاره به اينکه از سال آينده مقطع ابتدايي شش ساله خواهد شد، گفت: کتب "مهارت و زندگي" و "کار و فناوري" از سال آينده در پايه ششم ابتدايي تدريس مي شود.
وي با بيان اينکه در سند تحول بنيادين حذف پيش دانشگاهي مطرح است، گفت: دانش آموزان مي توانند پس از طي سه سال دبيرستان بدون آزمون وارد دانشگاه شوند.
وزير آموزش و پرورش به واگذاري آموزشکده هاي فني و حرفه اي به وزارت علوم نيز اشاره کرد و گفت: يکي از آرزوهاي ديرينه دانش آموزان هنرستاني اين بود که پس از اتمام دوره تحصيل وارد وزارت علوم شوند که خوشبختانه اين موضوع محقق شد و دانش آموزان هنرستاني مي توانند پس از اتمام دوره تحصيلي خود مستقيما وارد دانشگاه فني و حرفه اي شوند.

اجراي نظام آموزشي 3-3-6
 خلاف مصوبه شوراي انقلاب فرهنگي است

در حالي که دبير کل شوراي عالي آموزش و پرورش از آغاز  تغيير ساختار  نظام آموزشي به 3-3-6 از سال  تحصيلي  آينده خبر مي دهد رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هشتم با حضور در جمع خبرنگاران از عملکرد وزارت آموزش و پرورش در تغيير نظام آموزشي کشور انتقاد کرد.  به گزارش ايلنا، "علي عباسپور" در جمع خبرنگاران در اين زمينه گفت: «تغيير نظام آموزشي کشور به 6-3-3 به هيچ عنوان در سند تحول آموزش و پرورش که به تازگي به دستگاه ها ابلاغ شده پيش بيني نشده است و اينکه آقاي حاجي بابايي اقدام به اجرايي کردن اين مسئله مي کنند امر درستي نيست.»  وي افزود: «روز سه شنبه اينجانب اعتراض خود را نسبت به عملکرد آقاي حاجي بابايي وزير آموزش و پرورش در اين زمينه مطرح کردم که در اين جلسه مصوبه اي که شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص تغيير نظام آموزشي به تصو يب رسانده بود به آقاي حاجي بابايي اعلام شد و اين درحالي است که در سند تحول هم به هيچ عنوان نظام 6-3-3 به تصويب نرسيده است.»  عباسپور با اشاره به مصاحبه هاي وزير آموزش و پرورش در مورد اجرايي کردن نظام 6-3-3 گفت: «خوشبختانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز تذکر بنده را وارد دانست و مقرر شد وزارت آموزش و پرورش ظرف دو ماه تغيير نظام آموزشي را بررسي کند. »  نماينده تهران افزود: «نظام 6-3-3 هنوز تصويب نشده است و آقاي حاجي بابايي هم نمي تواند فرا تر از مصوبه شورا عمل کند.»  وي خاطرنشان کرد: «عجله وزارت آموزش و پرورش براي اجراي نظام 6-3-3 براي ما قابل توجيه نيست چرا که حتي رئيس سازمان تدوين کتب درسي نيز اعلام کرده که هنوز دستور تدوين کتب سال ششم ابتدايي را دريافت نکرده است و منتظر ابلاغ دستور از سوي وزارت آموزش و پرورش است. از اين رو ما حرف هاي عجيبي از نمايندگان وزارت آموزش و پرورش مي شنويم.»  رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در تشريح دلايل خود در مخالفت با اجراي زودهنگام نظام 6-3-3 گفت: «بحث ما اين است که با توجه به رشد فکري کودکان ورود به دوره آموزش رسمي بايد مورد توجه باشد و اينکه وزير آموزش و پرورش بدون مطالعه عميق اقدام به برخي اظهار نظر و عملکرد ها مي کند موجب نگراني است چرا که در گذشته براي تغيير کتاب ها حداقل يک سال زمان صرف مي شد و کتاب جديد به صورت آزمايشي مورد استفاده قرار مي گرفت تا مشکلات آن مشخص شود.»  عباسپور تاکيد کرد: «عملکرد وزارت آموزش و پرورش و عجله ايشان در اجرايي کردن تغيير نظام آموزشي به 6-3-3 مانند عملکرد ايشان در تعطيلي 5 شنبه ها است و بايد گفت مگر مي شود اينگونه عمل کرد که وقتي هنوز کتاب سال ششم آماده نشده است اين مساله چه زماني بايد بررسي شود و مشکلات آن مورد توجه قرار گيرد.»  نماينده تهران يادآور شد: «اقدامات ما بايد به صورتي باشد که شايسته کودکان ما در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران باشد و اين درحاليست که صحبت هاي آقاي حاجي بابايي را در راستاي شعار زدگي مي دانيم چرا که مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تنها تصويب کليات بوده است و قابليت اجرايي ندارد لذا اجراي اين مصوبه خلاف است.»  رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در ادامه نشست خبري خود در تشريح مشکلات موجود در اين زمينه گفت: « بسياري از مردم نگران ورود دانش آموزان خود به مدرسه استعدادهاي درخشان هستند که چگونه با ايجاد سال ششم قرار هست اين اتفاق بيفتد که مسئولين وزارت آموزش و پرورش در بيان اين مسئله مي گويند که عقب مي اندازيم و اين حرکت ها خلاف قانون است و به ضرر کل سيستم آموزش و پرورش کل کشور خواهد بود.»  عباسپور در پاسخ به سوال خبرنگاري درمورد علت رسانه اي کردن اختلاف نظر ميان وزير آموزش و پرورش و کميسيون آموزش و تحقيقات گفت: «در جلسات کميسيون اين موارد را به وزير منتقل کرديم اما مورد توجه واقع نشده است و مسائل مربوط به تغيير نظام آموزشي کشور مورد بررسي قرار نگرفت چرا که بايد از ابتداي دبستان تا کلاس دوازدهم بررسي شود اما آقاي حاجي بابايي کار خودشان را مي کنند. »  وي تاکيد کرد: «اين اختلاف نظر بحث کميسيون نيست بلکه شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز تذکر بنده را وارد دانست و به وزير اعلام کرد.»  نماينده تهران با اشاره به مشکلات تعطيل 5 شنبه ها گفت: «طبق آمار غير رسمي همه دبستان ها و بيش از 90 درصد دبيرستان ها و مدارس راهنمايي در روزهاي 5 شنبه تعطيل هستند و اين درحالي است که وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده بود که تعطيلي روزهاي 5 شنبه براي پرداختن به مسائل پرورشي دانش آموزان است که عملا اين اتفاق رخ نداده است.»  عباسپور تاکيد کرد: «ستاد نيروهاي نظامي هم در نامه اي به علي لاريجاني رئيس مجلس نسبت به تعطيل شدن درس آمادگي دفاعي در دوران دبيرستان به دليل تعطيلي 5 شنبه ها اعتراض کرده است و اين وظيفه من بعنوان نماينده مردم است که حقوقشان را پيگيري کنم.»  رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات همچنين با اشاره به سند تحول در آموزش و پرورش گفت: «روز سه شنبه سند تحول در آموزش و پرورش رونمايي شد و از اين مسئله خيلي خوشحاليم که بعد از مدت ها از دستور رهبري در اين زمينه اين سند به امضا رسيد. »  وي افزود: «اين سند يک ميثاق مشترک ميان همه دست اندرکاران آموزش و پرورش از مجلس تا دولت است که اميدواريم خواسته هاي رهبري در چشم انداز 20 ساله را فراهم کند.»


نسخه چاپي ارسال به دوستان