نسخه شماره 2796 - 1390/09/13 -

 مديرعامل صندوق بازنشستگي کشوري خبرداد:
 پرداخت اولين مرحله مطالبات معوقه بازنشستگان تا پايان ماه جاري 

مديرعامل صندوق بازنشستگي کشوري ازپرداخت اولين مرحله مطالبات معوقه بازنشستگان تا پايان ماه جاري خبرداد.
به گزارش ايسنا، ايراندوخت عطاريان در همايش بازنشستگان سراب با بيان اينکه در سال گذشته حدود سه هزار ميليارد تومان از مطالبات بازنشستگان مربوط به قبل از سال 79 پرداخت شده است، افزود: بازنشستگان يا مستمري بگيراني که تاکنون موفق به دريافت آن نشده اند مي توانند با مراجعه به صندوق بازنشستگي کشوري جهت وصول مطالبه خود اقدام کنند.
وي با اشاره به مطالبه ناشي از اجراي قانون مديريت خدمات کشوري از سال86 تا سال87 گفت: مبلغ کل مطالبات معوقه بازنشستگان حدود يک هزار و هشتصد وسي ميليارد تومان است که در چند مرحله بصورت نقدي پرداخت خواهد شد.
وي همچنين از پرداخت وام ضروري به120هزار نفر از بازنشستگان خبرداد و افزود: در سالجاري50 ميليارد تومان تسهيلات جهت پرداخت وام هاي ضروري و کمک هزينه سفرهاي سياحتي و زيارتي در نظر گرفته شده است.
عطاريان با تشريح مشکلات بيمه تکميلي و طلائي بازنشستگان اظهارکرد: در اين راستا با توجه به مذاکرات صورت گرفته با وزارت آموزش و پرورش بازنشستگان اين وزارتخانه از بيمه آتيه سازان استفاده خواهند کرد.
وي ادامه داد: ساير بازنشستگان نيز مي توانند با مراجعه به بيمه ايران با پرداخت ماهانه مبلغ هفت هزارو يکصد وسي تومان از مزاياي بيمه طلائي بهره مند شوند.
معاون وزير رفاه، کار و امور اجتماعي با بيان اينکه قانونگذاران از ابتداي قانون برنامه اول توسعه تاکنون توجه کمتري به مشکلات بيمه اي بازنشستگان داشته اند، افزود: تضمين و تامين معيشت پايه بازنشستگان، ارتقاي سطح کيفي زندگي همگاني و توسعه عدالت و امنيت از سياست هاي پيش بيني شده در قانون برنامه چهارم توسعه است.
عطاريان بر اجرايي شدن اصل ماده 26 و 27 قانون برنامه پنجم توسعه تاکيد کرد و گفت: با اجرا شدن اين قوانين شاهد ثبات و پايداري در منابع و مصارف صندوق ها و برقراري و استقرار نظام جامع فني و اجتماعي چند لايه خواهيم بود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان