نسخه شماره 2757 - 1390/07/25 -

 آفتيمون براي درمان بيماري هاي عصبي مفيد است 

عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان گفت: گياه آفتيمون براي درمان امراض روحي و عصبي مثل سردردها، بي حسي مفاصل و ماليخوليا مفيد است. مرتضي صفوي، عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در گفت وگو با فارس اظهار داشت: آفتيمون گياهي سرخ رنگ است و در بهار مي رويد; شاخ و برگ هاي باريکي دارد و از خانواده انگل هاست که به دور گياهان مي پيچد و رنگ تخم آن سرخ مايل به زرد است که ريشه اش به رنگ هويج يا زردک است. وي گفت: در واقع آفتيمون، سودا و بلغم را از خون از بين مي برد و همراه با گل بنفشه، مسهل صفراست; از گياه آفتيمون براي درمان امراض روحي و عصبي مثل سردردها، بي حسي مفاصل و ماليخوليا استفاده مي شود. عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان اضافه کرد: آفتيمون براي ضعف معده، جگر و طحال مفيد است، بيماري هاي زنانه را درمان مي کند همچنين قابض است و از خونريزي هاي زنانه جلوگيري مي کند. به گزارش  فارس، گياه دارويي آفتيمون داراي طبيعت گرم و خشک و مسهل سودا و بلغم است.  گياه آفتيمون از نظر خواص شبيه به آويشن بوده و يکي از پرکاربردترين گياهان دارويي براي رفع جنون است و مهمترين مکانيسم آفتيمون نيز پاکسازي اخلاط از بدن خصوصا سودا از مغز است; اين گياه ضد سوداي بسيار قوي است و در قديم آن را داروي جنون مي ناميدند. در حقيقت آفتيمون پاک کننده اختصاصي سودا از بدن است و به دليل طبيعت گرم و خشکي که دارد، بلغم را نيز از بدن مي زدايد. از خواص مغزي عصبي آفتيمون مي توان به پاکسازي اخلاط مغز از سودا، تقويت حافظه، رفع جنون، رفع وسواس، رفع بي خوابي، رفع تشنج و صرع و رفع بي حسي اعضا اشاره کرد. خواص گوارشي آفتيمون شامل ملين، تقويت معده و کبد، ضد درد دل، ضد اختلالات صفراوي و ضد کبد چرب است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان