نسخه شماره 2704 - 1390/05/20 -

 از وام 20 ميليون توماني مسکن استقبال نمي شود
 وام 100 ميليوني مسکن براي مرفهين 
 وام 80 ميليوني بانک هاي خصوصي، 18 ميليون تومان خريد و فروش مي شود

اگرچه وام 18 ميليون توماني مسکن به 20 ميليون تومان افزايش يافته، اما اين ميزان افزايش به هيچ وجه پاسخگوي نياز مالي متقاضيان مسکن نيست.
در اين ميان طرح مسکن مهر دولت هم تنها مشکل مسکن بخشي از متقاضيان را حل کرده و بخش ديگري از متقاضيان هم هنوز به نتيجه اي نرسيده اند. ضمن اينکه طرح مسکن مهر براي متقاضيان مسکن در شهرهاي بزرگ از جمله پايتخت، نتوانسته چاره ساز باشد. به همين دليل خريد و فروش وام مسکن که حتي از نظر شرعي هم در مورد آن ابهاماتي وجود دارد افزايش يافته است.
اين درحاليست که مسوولا ن، از آغاز پرداخت وام 100 ميليوني مسکن براي اقشار مرفه خبرداده اند و در اين آشفته بازار، تکليف اقشار کم درآمدي که توان خريد وام مسکن هم ندارند مشخص نيست.
رئيس کانون سراسري انبوه سازان روز گذشته از اجرايي شدن تسهيلات 50 و 100 ميليوني توماني براي ساخت مسکن اقشار مرفه در 6 ماهه دوم سال حبر داد و گفت: به تازگي بانک ملي هم براي انعقاد چنين تفاهم نامه اي با انبوه سازان ابراز تمايل کرده است.
ايرج رهبر در گفت وگو با مهر درباره ارائه تسهيلات 50 ميليون توماني و 100 ميليون توماني ساخت مسکن به انبوه سازان گفت: اين تسهيلات در قالب عقود مشارکتي و با نرخ سود واقعي محاسبه مي شود و پس از ساخت يک واحد به خريدار انتقال مي يابد.
وي با اشاره به اينکه اين تسهيلات به دنبال تفاهم نامه انبوه سازان با بانک مسکن در خردادماه ارائه مي شود، بيان کرد: تسهيلات ساخت مسکن به تمامي انبوه سازاني که عضو اين کانون هستند و رتبه بندي شده اند تعلق مي گيرد.
رئيس کانون سراسري انبوه سازان با تاکيد براينکه اين تسهيلات براي دهک هاي نسبتا بالاي جامعه است، افزود: هرجا که زمين مناسبي وجود داشته باشد از اين تسهيلات براي ساخت و ساز استفاده مي شود که عمدتا افرادي با درآمد بالاتر را شامل مي شود.
رهبر از ابراز تمايل بانک ملي براي انعقاد چنين تفاهم نامه اي با انبوه سازان خبر داد و گفت: سود اين تسهيلات بطور واقعي محاسبه مي شود اما از 20 درصد بيشتر نخواهد بود همچنين براساس اين تفاهم نامه انبوه سازان حساب هاي مالي خود را به بانک مسکن منتقل مي کنند که در قبال آن امتياز دريافت تسهيلات از بانک دريافت مي شود. وي با بيان اينکه اين طرح پس از انجام اقدامات لازم در 6 ماهه دوم امسال اجرايي مي شود، اظهارداشت: در اين طرح وزارت راه و شهرسازي دخالتي نداشته است و تمامي امور از سوي انبوه سازان انجام گرفته است. وي پيش از اين هم از اجرايي شدن طرح خانه هاي لوکس و گران قيمت در 6 ماهه دوم سال خبرداده بود. براين اساس افرادي که درآمد نسبتا بالايي دارند مي توانند با خريد اين واحدها علاوه بر دريافت وام مسکن با نرخ بالاتر، مسکني مناسب داشته باشند.
تاکنون انبوه سازان تنها براي ساخت مسکن مهر از بانک مسکن، تسهيلات دريافت مي کردند بنابراين اين تسهيلات با کارمزد 4 درصد و بدون سود فقط در اختيار دهک هاي پايين جامعه قرار ميگرفت اما از اين پس ديگر اقشار جامعه هم مي توانند از تسهيلات ساخت مسکن با سود هاي واقعي بهره بگيرند.
از سوي ديگر خبرگزاري فارس گزارش مي دهد تاخير در ابلاغ وام 20 ميليوني خريد مسکن از يک سو و کفاف ندادن وام 18 ميليوني مسکن براي خريد باعث شده تا متقاضي خريد وامهاي 30 تا 80 ميليوني موسسات مالي و اعتباري و بانک هاي خصوصي براي خريد مسکن افزايش يابد. پس از اينکه مشخص شد دولت تنها 2 ميليون تومان به سقف وام خريد مسکن اضافه کرده و سقف وام را به 20ميليون تومان رسانده است متقاضيان خريد مسکن استقبال بيشتري از خود براي خريد وام مسکن بانک هاي خصوصي و موسسات مالي اعتباري از خود نشان دادند.
اين گزارش مي افزايد: هر چند بر سر ابلاغ يا عدم ابلاغ اين افزايش 2 ميليون توماني وام خريد مسکن ميان بانک مرکزي و بانک مسکن يک مقدار تنش به وجود آمده است و مسئولان بانک مسکن هم همواره سعي بر بي تاثير بودن اين 2 ميليون توماني دارند اما به هر حال هر چقدر هم که بانک مسکن خود را بي خيال در ابلاغ نشدن وام نشان دهد همه به خوبي مي دانند که بسياري از متقاضيان وام منتظر ابلاغ اين مصوبه هستند و به محض ابلاغ متقاضيان وام، به شعب مختلف بانک هجوم خواهند آورد.
براساس اين گزارش، به هر حال پايين بودن سقف وام خريد مسکن باعث شده تا اين روزها کار و کاسبي برخي دفاتر و بنگاه هاي مسکن که اقدام به خريد و فروش امتياز وام مي کنند داغ شود.
يکي از وام هايي که اين روزها در بازار بسيار ناياب است وام 80 ميليوني نخبگان براي خريد مسکن است. اين وام که سود آن 14 درصد است براي متقاضي وام 18 ميليون تومان هزينه خواهد داشت.
بازپرداخت اين وام 12 سال بوده و اقساط آن ماهانه يک ميليون تومان است.
حسن لو يکي از فعالان خريد و فروش وام در وحدت اسلامي گفت: وام 50 ميليوني موسسه مالي اعتباري مهر و بانک انصار در اين دفتر ثبت شده است به طوريکه متقاضي اين وام 50 ميليون توماني مي تواند با پرداخت حدود 10 تا 12 ميليون تومان اين وام را تهيه کند.
وي ادامه داد: سود وام 50 ميليوني موسسه مالي اعتباري مهر 14 درصد و اقساط آن ماهانه يک ميليون و 900 هزار تومان است.
وي با بيان اينکه در اين وام ها سند در رهن بانک يا موسسه مالي اعتباري مي رود گفت: يکي ديگر از وام ها، وام 50 ميليوني بانک انصار است که هزينه آن براي متقاضي 12/5 ميليون تومان است.
وي ادامه داد: اقساط اين وام ماهانه يک ميليون تومان است که البته براي تهيه اين وام ارزش ملک بايد بالاي 70 ميليون تومان باشد.
حسن لو گفت: يکي ديگر از وام هايي که اين روزها استقبال خوبي از سوي متقاضيان خريد از آن شده است وام جوانان بانک مسکن است.
حوي افزود: وام 30 ميليون توماني جوانان حدود 8 ميليون تومان براي متقاضي هزينه دارد. سود اين وام 11 درصد بود و اقساط آن ماهانه 350 هزار تومان است.
دهقان يکي از فعالان خريد و فروش وام در ميرداماد گفت: يکي از وام هاي مسکن که در بازار خريد و فروش مي شود وام مضاربه اي برخي بانک هاي خصوصي به بانک پارسيان است.
وي ادامه داد: اين وام که به 70درصد ارزش ملک تعلق مي گيرد بايد براي تهيه اين وام از بانک خصوصي، شخص گيرنده وام توجيه اقتصادي داشته و يا ثبت شرکت کرده باشد که بانک مزبور براي پرداخت وام توجيه شود.
وي گفت: در اين نوع وام ديگر اقساط وجود ندارد بلکه متقاضي وام بايد مبلغ وام را 6 ماه بعد يا يک سال بعد يک جا به بانک برگرداند.
به گفته وي، سود اين وام ها 23 تا 25 درصد است و چنانچه فرد خوش حساب باشد بانک 3 تا 5 سال ديگر تمديد مي کند.
وي ادامه داد: هزينه تهيه اين وام براي متقاضي وام 8 تا 12 درصد به صورت کارمزد دريافت مي شود.
موضوع ديگري که در بازار مسکن وجود دارد اين است که اگر وام 20 ميليون توماني مسکن به بازار بيايد نيز متقاضيان چنداني را به چند دليل به سمت خود جلب نخواهد کرد چرا که به گفته بسياري از فعالان خريد و فروش وام، مبلغ وام جديد تفاوت چنداني با وام 18 ميليون توماني ندارد و نمي تواند متقاضيان خريد مسکن را صاحب مسکن کند.
در بازار غيررسمي وام مسکن، تسهيلات 18 ميليوني مي توان گفت کارايي خود را از دست داده است و افرادي که در اين حد نياز به وام دارند، خريد اوراق را در دستور کار قرار مي دهند.
هر چند از ابتداي سال جاري متقاضيان وام مسکن به جاي سپرده گذاري در بانک يا خريد وام مسکن در بازار غيررسمي  به خريد اوراق مسکن از فرابورس و يا دفاتر مشاوران املاک روي آورده اند. هزينه وام 18 ميليوني مسکن نيز حدود دو ميليون و 300 هزار تومان است که بايد ساير هزينه ها را نيز به اين مبلغ اضافه کرد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان