نسخه شماره 1589 - 1386/05/21 -

آخرين وضعيت شکايت ثبت نام مدارس دولتي اعلام شد
وقوع 625 تخلف درثبت نام دانش آموزان

قائم مقام معاونت معماري و شهرسازي:
مجوز ساخت و پايان کار به واحدهاي بدون پارکينگ داده نمي شود

رئيس کميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران:
50 درصد مشکل ترافيک پايتخت با اصلا ح فرهنگ ترافيک قابل حل است

رييس کميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران:
گزارش مالي سال 85 شهرداري به شورا ارائه شد

مديرعامل شرکت کنترل کيفيت هوا خبر داد:
راه اندازي 9 ايستگاه جديد سنجش آلودگي هوا در تهران


ديدگاه


اخبار کوتاه


 آخرين وضعيت شکايت ثبت نام مدارس دولتي اعلام شد
 وقوع 625 تخلف درثبت نام دانش آموزان 

مديرکل پاسخگويي به شکايات آموزش و پرورش، شمار شکايات اعلام شده از سوي مردم تا قبل از ثبت نام شهريورماه به آموزش و پرورش را 625 مورد تخلف خواند و گفت: از اين تعداد 50 مورد آن به اخذ وجه يا گرفتن تعهد مالي از دانش آموزان مربوط است که برنگرداندن وجه اخذ شده يا لغو نکردن تعهد مالي از سوي مدير مدرسه، عزل وي را به دنبال دارد.
عباس رهي در گفت وگو با ايسنا، بيان کرد: ثبت نام مدارس دولتي امسال با دستورالعمل وزير آموزش و پرورش مسير خود را به خوبي طي کرد و نسبت به سال هاي گذشته، مردم از رضايتمندي و آرامش خاطر بيشتري در امر ثبت نام فرزندانشان برخوردار بودند.
وي با اشاره به بهبود وضعيت ثبت نام در مدارس دولتي نسبت به سال 1385 گفت: سال گذشته دو هزار و 400 شکايت در مورد تعهد مالي يا اخذ وجه در هنگام ثبت نام به آموزش و پرورش اعلام شد که با بررسي هاي انجام شده همه وجوه اخذ شده برگردانده و تعهدات مالي لغو شد.
مديرکل پاسخگويي به شکايات آموزش و پرورش افزود: از ميان شکايات اعلامي در سال گذشته، به 47 نفر از مديران مدارس تذکر کتبي با درج در پرونده داده شد، 13 نفر از مديران متخلف عزل شدند و بيش از 200 مدير نيز به دليل پيگيري هاي مستمر در ثبت نام صحيح دانش آموزان مورد تشويق قرار گرفتند.
رهي با اشاره به کاهش يک سومي تخلفات در ثبت نام دانش آموزان در مدارس دولتي نسبت به سال گذشته، گفت: آمار نهايي شکايات پس از پايان ثبت نام دانش آموزان مردودي در شهريورماه و دريافت اطلاعات نهايي از استان ها اعلام مي شود.
وي تصريح کرد: تاکنون به همه مديران مدارس دولتي که اخذ وجه يا تعهد مالي در هنگام ثبت نام از دانش آموزان داشته اند، نسبت به برگرداندن وجوه اخذ شده تذکر داده شده است که در مرحله اول پس از برگرداندن وجه، براي اين مديران توبيخ کتبي با درج در پرونده صادر مي شود.
مشاور وزير اضافه کرد: در مرحله دوم اگر وجوه اخذ شده از سوي مديران مدارس دولتي برگردانده نشود، عزل مدير مذکور را در پايان مدت ثبت نام يعني تا قبل از مهرماه از سوي وزير آموزش و پرورش به دنبال دارد که البته تاکنون تخلفات اخذ وجه در هنگام ثبت نام با تذکر کتبي برطرف شده است.
مديرکل پاسخگويي به شکايات آموزش و پرورش اظهار کرد: طبق برآورد آموزش و پرورش از وضعيت ثبت نام مدارس دولتي و کاهش تخلفات در اين حوزه، امسال 500 مدير مدرسه دولتي از سوي وزير آموزش و پرورش و روساي سازمان هاي آموزش و پرورش استان هاي مربوطه مورد تشويق و تقدير قرار مي گيرند.
وي در ادامه با تاکيد بر اين که ساير نارضايتي هاي مردم در ثبت نام فرزندانشان يعني تخلفاتي غير از اخذ وجه يا تعهدات مالي به قيد فوريت بررسي و برطرف مي شود، عنوان کرد: اين نوع شکايات به شکل روزمره در امورات مختلف به آموزش و پرورش اعلام مي شود، اما فعلا حساسيت آموزش و پرورش به رفع تخلفات مالي است.
575 مورد از شکايات امسال به نارضايتي از مشکل در ثبت نام دانش آموزان به دليل جابه جايي منطقه اي برمي گردد
مشاور وزير آموزش و پرورش با اعلام اين که 575 مورد از شکايات امسال مردم در مورد ثبت نام فرزندانشان، مربوط به نارضايتي از مشکل در ثبت نام به دليل جابجايي محله اي و منطقه اي است، گفت: اين نوع شکايات اغلب در شهرهاي بزرگ مطرح مي شود که در اين صورت خانواده ها مي توانند با رجوع به سازمان آموزش و پرورش استان مربوطه، مشکل خود را برطرف و در منطقه آموزش و پرورش مربوط به خود ثبت نام کنند.
رهي همچنين با اشاره به بازديد و بازرسي دو سوم مدارس تا آغاز سال تحصيلي جديد، گفت: امسال از حدود 150 هزار واحد آموزشگاهي در کل کشور، 100 هزار واحد آن مورد بازرسي در امر ثبت نام دانش آموزان قرار مي گيرند و در صورت مشاهده تخلف در ثبت نام دانش آموزان، مشکل مربوطه در همان محل حل و فصل و حقوق مردم احقاق مي شود.
وي در پايان تصريح کرد: امسال عزم آموزش و پرورش بر اين است که با تمام امکانات خود، سال تحصيلي جديد را آغاز کند تا کمترين مشکل براي دانش آموزان و والدين آن ها ايجاد شود.


 قائم مقام معاونت معماري و شهرسازي:
 مجوز ساخت و پايان کار به واحدهاي بدون پارکينگ داده نمي شود 

قائم مقام معاونت معماري و شهرسازي شهرداري تهران تاکيد کرد: مجوز ساخت به مجتمع هاي تجاري - اداري و واحد مسکوني که کسري پارکينگ داشته باشند، به هيچ وجه داده نخواهد شد.
عليرضا جاويد در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين که بر اساس تصميم هاي جدي و اخير شهرداري تهران، در سال 86 نظارت دقيقي در صدور مجوز ساخت پايان کار نسبت به تامين پارکينگ ها خواهد شد، تصريح کرد: با وجود ضرورت تامين پارکينگ در مجتمع هاي تجاري - اداري واحدهاي مسکوني بعضا مشاهده مي شد که واحدهاي مسکوني با کسري پارکينگ مواجه بود و پايان کار نيز براي آن ها صادر مي شد، اما در سال 86 شهرداري به طور جدي تصميم گرفته شده است تا به اين دسته از واحدها که کسري پارکينگ داشته باشند، مجوز ساخت و پايان کار ندهد.
وي با تاکيد بر اين که حساسيت مضاعفي در تامين پارکينگ ها در شهرداري وجود دارد، افزود: بر اساس اين تصميم کميسيون ماده پنج به صورت دقيق نسبت به تامين پارکينگ در مجتمع هاي تجاري -اداري نظارت خواهد داشت و بدون هرگونه اغماض پايان کار و مجوز ساخت براي واحدهايي که کسري پارکينگ داشته باشند، صادر نخواهد کرد.
قائم مقام معاونت معماري و شهرسازي شهرداري تهران يادآور شد: اين تصميم در راستاي تامين پارکينگ هاي مورد نياز شهر تهران اتخاذ شده و تاثيرات مهمي در اين زمينه خواهد داشت و حتي در برخي موارد کميسيون ماده پنج، احداث پارکينگ هاي اضافي را در برخي واحدها و مجتمع هاي تجاري - اداري بررسي مي کند.
وي با اشاره به معابر و کوچه هاي تنگ و باريک که امکان احداث پارکينگ در آن ها وجود ندارد، گفت: براي حل مشکل اين گونه محلات نيز طرحي را مورد بررسي قرار داده ايم تا بر اساس آن پارکينگ هاي طبقاتي با مشارکت سرمايه گذاران احداث و با همکاري سازمان ثبت اسناد، سند تفکيکي تهيه و به شهرونداني که در کوچه هاي تنگ زندگي مي کنند، فروخته شود تا ساکنان اين محله نيز داراي پارکينگ شوند.
وي افزود: بر اساس اين طرح که در مرحله مطالعه قرار دارد، سند پارکينگ هاي طبقاتي طوري تفکيک مي شود که هر شهروندي مي تواند به اندازه يک خودرو يا بيشتر پارکينگ خريداري کند.
وي يادآور شد: طرح تامين پارکينگ هاي طبقاتي با مشارکت سرمايه گذاران و فروش آن ها به شهرونداني که نيازمند پارکينگ هستند، در بسياري از کشورهاي پيشرفته دنيا اجرايي شده است.
جاويد تصريح کرد: امتيازات و تسهيلات تشويقي نيز به سرمايه گذاران بخش خصوصي که پارکينگ طبقاتي بسازند و يا زمين براي احداث اين پارکينگ ها اختصاص دهند، تعلق مي گيرد که از جمله اين تسهيلات ارائه مجوز فعاليت تجاري در بخشي از اين پارکينگ ها است.
وي در ادامه به رشد 70 درصدي ساخت و ساز در سال 86 اشاره کرد و گفت: امسال رشد ساخت و ساز در تهران ناشي از سهولت و روان تر شدن سيستم شهرسازي شهرداري بوده است و تسهيلات شوراي شهر تهران براي بافت هاي فرسوده نيز تاثير مهمي در اين روند داشته است.


 رئيس کميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران:
 50 درصد مشکل ترافيک پايتخت با اصلا ح فرهنگ ترافيک قابل حل است 

گروه جامعه: حدود 50 درصد مشکل ترافيک پايتخت ناشي از عدم رعايت قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي است و از طريق اصلا ح فرهنگ ترافيک قابل حل است.
رئيس کميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلا مي شهر تهران که در آستانه عيد بزرگ مبعث در جشن شب هاي تابستان حضور يافته بود، با اعلا م اين مطلب و تبريک مبعث پيامبر گرامي اسلا م(ص)  اظهار کرد: عوامل متعددي در ايجاد ترافيک موثرند که مهم ترين عامل تاثيرگذار فرهنگ ترافيک است.
 به گزارش روابط عمومي معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران، مرتضي طلا يي در جمع شهروندان تهراني حاضر در بوستان گفت وگو افزود: ساماندهي شبکه معابر شهري و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي از ديگر عوامل حل مشکل ترافيک است.عضو شوراي شهر پايتخت با تشکر از اقدام معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران و شبکه راديويي تهران در اجراي جشن شب هاي تابستان تصريح کرد: اين برنامه بستر مناسبي جهت در ميان گذاشتن ريشه هاي مشکل ترافيک با مردم و جلب مشارکت ايشان در حل اين مشکل محسوب مي شود.فرمانده سابق انتظامي تهران بزرگ در پاسخ به پرسش مجري مراسم، مهرباني، مدارا و امدادرساني به مردم را از جمله ويژگي هاي پليس مردمي برشمرد و اضافه کرد: البته پليس به عنوان حافظ امنيت، ناموس و جان و مال مردم بايد در مقابل مجرمين با اقتدار و شدت عمل برخورد کند.
 وي با اشاره به عضويت در شوراي اسلامي شهر تهران پس از بازنشستگي از کسوت مقدس پليس اظهار کرد: در هر جايي که باشم خود را براي خدمت عرضه کرده  و افتخار مي کنم در هر لباس و با هر عنوان خادم مردم عزيزمان باشم. رئيس کميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر تهران با توصيه به شهروندان تهران به استفاده از کارت هاي اعتباري مترو، افزود: اين اقدام نه تنها از نظر صرفه جويي در وقت و هزينه براي مسافران مترو مقرون به صرفه است، بلکه گام موثري جهت کاهش مشکل ترافيک به شمار مي آيد. طلايي با اشاره به اين که شخصا از وسايل حمل و نقل عمومي از جمله مترو استفاده مي کند، تصريح کرد: مسوولان بايد از جنس خود مردم باشند و در بين آنها زندگي کنند تا به خوبي شرايط زندگي آحاد جامعه را از نزديک درک کرده و بتوانند به مشکلات آنها رسيدگي کنند.


 رييس کميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران:
 گزارش مالي سال 85 شهرداري به شورا ارائه شد 

رييس کميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران از ارائه گزارش مالي سال 85 شهرداري به شوراي شهر خبر داد.
رسول خادم در گفت و گو با ايسنا، با بيان اين که اين گزارش طبق وعده شهردار تهران هفته گذشته به شوراي شهر ارائه شد، افزود: کميسيون برنامه و بودجه اين گزارش را مورد بررسي قرارداده و در اسرع وقت نتايج آن را اعلام خواهد کرد.
همچنين خلاصه اي از گزارش مالي شهرداري طبق وعده شهردار تهران در سايت شهرداري جهت اطلاع عموم منتشرشد.
بر اساس اين گزارش مالي، پروژه هاي در جريان تکميل تا پايان سال 85 بالغ بر چهار هزار و 512 ميليارد ريال مربوط به فعاليت هاي عمراني در صورت هاي مالي انعکاس يافته که در سال 86 نسبت به تکميل آن اقدام مي شود. ميزان مشارکت ها و سرمايه گذاري ها، اعم از کوتاه و بلندمدت شهرداري بالغ بر پنج هزار و 833 ميليارد ريال در صورت هاي مالي سال 85 انعکاس يافته و بر اساس اقدامات انجام شده اين روند رو به افزايش است. دارايي هاي اختصاصي و عمومي شهرداري بالغ بر 39 هزار و 555 ميليارد ريال و درآمدها براساس روش تعهدي تا پايان سال 85، 22 هزار و 154 ميليارد ريال شناسايي و در حساب هاي مربوطه به ثبت رسيده است.
صورت درآمد هزينه شهرداري و چهار سازمان غيرمستقل بر اساس سال مالي منتهي به 29 اسفند نيز از سوي شهرداري تهران اعلام شده که بر اين اساس جمع درآمد اين بخش نيز 22 هزار و 153 ميليارد و 865 ميليون و 637 هزار و 686 ريال و جمع هزينه ها نيز 11 هزار و 14 ميليارد و 757 ميليون و 206 هزار و 130 ريال و مازاد 11 هزار و 139 ميليارد و 108 ميليون و 431 هزار و 556 ريال بيان شده است.
بر اساس قوانين ماليات هاي مستقيم نيز در پايان سال 85 بالغ بر يک هزار و 97 ميليارد ريال ذخيره استهلاک در صورت هاي مالي انعکاس يافته و دارايي ها به ارزش دفتري در ترازنامه متصور شده است.


 مديرعامل شرکت کنترل کيفيت هوا خبر داد:
 راه اندازي 9 ايستگاه جديد سنجش آلودگي هوا در تهران  

مديرعامل شرکت کنترل کيفيت هوا از راه اندازي 2 ايستگاه جديد سنجش آلودگي هوا توسط شهرداري تهران و 7 ايستگاه سنجش آلودگي به وسيله سازمان محيط زيست تا پايان سال خبر داد.
 به گزارش فارس به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران، يوسف رشيدي ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: براي احداث 2 ايستگاه جديد سنجش آلودگي هوا مناطق 4، 8، 13 و 15 کانديدا شده اند که پس از بررسي هاي فني شهرداري 2 منطقه برا ي راه اندازي ايستگاه هاي جديد انتخاب خواهند شد.
وي تصريح کرد: شهرداري تهران همچنين به عنوان مشاور در راه اندازي 7 ايستگاه سنجش آلودگي هوا که در دستور کار سازمان محيط زيست قرار گرفته مشارکت خواهد کرد.
وي افزود: در حال حاضر 14 ايستگاه سنجش آلودگي هوا در شهر تهران وجود دارد که بر اساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته، به مرور 17 ايستگاه جديد توسط سازمان محيط زيست و 10 ايستگاه نيز توسط شهرداري تهران احداث خواهد شد تا در همه مناطق ايستگاه هاي سنجش آلودگي هوا فعال شوند.
يوسف رشيدي در خصوص عملکرد ايستگاه هاي سنجش آلودگي هوا در سطح شهر اظهار کرد: اين ايستگاه ها با هدف تجزيه و تحليل وضعيت آلودگي هوا و آلاينده هاي موجود در آن راه اندازي شده و اين قابليت را دارد که ميزان آلاينده ها را به طور مستمر و در طول 24 ساعت اندازه گيري کند.
مديرعامل شرکت کنترل کيفيت هوا با تاکيد بر ضرورت راه اندازي ايستگاه هاي سنجش آلودگي هوا در سطح شهر تهران تاکيد کرد: سنجش مداوم آلودگي هوا مي تواند عموم شهروندان را از شرايط بسيار آلوده و بحراني آگاه سازد و از سوي ديگر هرگونه تصميم گيري مديريتي به منظور کاهش آلودگي هوا در نهايت بايد با بررسي اطلاعات در زمينه وضعيت آلودگي ها در يک دوره طولاني مدت صورت گيرد.


 ديدگاه  

دانايي و خبر
مالک رضايي

اجابت نظر چند روزنامه نگار جوان براي نوشتن مقاله اي به مناسبت روز خبرنگار سبب ساز اين گفت وگوست. آنها که ديري است با واقعيات و مشکلا ت زندگي خو گرفته اند و دريافته اند که هر آن که را روزها به نامشان دارند، روزي کمتري به کامشان يافته اند. وايضا چنين است روز معلم، پرستار، کارمند و ... چه مي شد اگر چندي از اين روزها به نام ديگران و اندکي از رزق آنها به کام اين ها مي شد، چنين نيست. در کار گلا ب و گل حکم ازلي اين است -  کاين شاهد بازاري و آن پرده نشين باشد.
اين شاهد بازاري به حق بايد مراقبت ها بکند تا کلا م و قلم و گفتارش رنگ آگاهي و آگاهي بخشي به خود گيرد. نه مخرب باشد، نه برانداز، نه مديحه سرا، نه مداهنه گو، نه بهانه گير، نه توجيه گر، نه ترسو، نه بي درد، نه هتاک، نه پرده در، نه منفي باف، نه تبليغاتچي و نه ... که بدين نحو باب گفت وگو را با همگان بگشايد وهمه را به نقد و تدبر و تفکر و انصاف وا دارد و جدال احسن کندکه به تعبير قرآن «خوبي و بدي برابر نيستند، همواره به نيکوترين وجهي پاسخ ده تاکسي که ميان تو و او دشمني است، همانند دوست برتو مهربان گردد.» (فصلت 34 )
و هر کسي را با قلم سروکاري است اعم از روزنامه نگار، نويسنده، اديب، معلم، محقق و ... سهمي از اين رسالت خطير مي برد. گاه طبع وانگيزه اش فرو مي خوابد.
و گاه سخنها و واژه ها چون جويباري روان از عمق جانش سرچشمه مي گيرد و طفل انديشه ها را سيراب مي کند.
اين چنين است که مرزهاي هستي و دانايي با واژه ها شکل مي گيرند و به بهترين آنها قرآن لقب «شجره طيبه» مي دهد، صدالبته که در آن حالت اهالي قلم را نسبتي با مزد واجرت نمي ماند و کار از بهر نان نمي کنند; از بهر نام مي کنند که اين نيکنامي در ذات قلم است و منت از کسي نمي برد. سوگندي است که خداوند ياد کرده است و خود ضامن عظمت اوست. وگرنه کيست که نداند با حساب مادي، خلق يک اثر بزرگ ادبي، علمي، مذهبي و ... حتي مزدي برابر با يک شوت علي کريمي نمي گيرد که راهي به دروازه حريف هم نمي برد و تازه، فرهنگ سرزمين کهن بايد جور عصبانيت او را بکشد. 
اين را نگفتم تا نام علي کريمي در متن سخن جاي گيرد. بلکه گفتم تا بگويم نسبت کار فرهنگي نه به مزدي است که از جامعه و من و شما دريافت مي کند. عشقي در اوست که تضمين تداوم اين عرصه است.
اندر ضمير دل ها گنجي نهان نهادند
از دل اگر برآيد در آسمان نگنجد
وگرنه ابوالقاسم فردوسي مزد سي سال رنج خود را به يک ساعت نمي فروخت و در يک آن، دو سوم آن را به گرمابه و شربت سرد نمي داد که دلش خنک شود و ثلث آخر را به دوست خود «اياز» هديه نمي کرد تا مزد واقعي خود را از تاريخ و لا به لا ي قرون بگيرد که گرفت. تصور خام و باطل همزمانه هاي او بود که فکر کردند بر سر حکيم کلا ه گذاشته اند و بعد از انجام کار، دستمزد مقرر طلا ي وي را با نقره عوض کرده و در کيسه اش نهاده اند وگرنه اين ها کساني هستند که در اوج بي نيازي و خيال، سمرقند و بخارا به خال ابروي يار مي بخشند و چيزي از دارائي شان کم نمي شود. هر قلمي به نفس اين که قلم است با مقياسي ولو يک به چند هزارم از اين حرمت و ثروت سهم و بهره مي برد و ارج و قرب مي يابد. بنابراين
توبندگي چو گدايان به شرط مزد مکن
که دوست خود روش بنده پروري داند
کلام را اندکي خودماني تر کنيم و کاروان سخن به سر منزل ديگري بريم. از مشکل خبرنگاري و  روزنامه نگاري و حساسيت کار او بگوييم که حتي بنا به يک جهت طاقت فرسا تر از کار يک نويسنده علمي است. افراد صاحبنظر مطالب خود را سنگين مي نويسند و دغدغه اقبال عمومي در سر ندارند. اما وظيفه روزنامه نگار موفق  تزريق مسائل و مفاهيم علمي در قالب روزنامه نگاري و عملياتي کردن آن به فراخور نياز جامعه است، به طوري که با اقبال عمومي هم مواجه شود و اين کار آساني نيست. استنباط ما از روزنامه نگار هماني نيست که در دنيا از او وجود دارد. اثر ماندگار «يک بستر و دو رويا» در تبيين تئوري جنگ سرد نوشته «آندره فونتن» سردبير روزنامه لوموند، هنوز هم يک کتاب مرجع دانشگاهي است. مسير خبرنگاري و روزنامه نگاري مسير آساني نيست. چه بسيار دوربين خبرنگاري در اقصي نقاط جهان که از دست او گرفته و بر سر او کوبيده اند. اما خوشبختانه اين مسير به مدد تمدن جديد راه آسان و همواري در پيش رو دارد.
امروز عرصه خبرنگاري با نگاه رو به جلو توفيقات بيشتري را شاهد است. گردش اطلاعات و سهولت کار خبرنگار در عرصه جديد ديدني است. او به مدد تکنولوژي فوق مدرن با انبوه متراکمي از اخبار جهاني مواجه است که جان کارش از آن فزوني مي يابد. ما بايد خرسند باشيم که تحولاتي از دستاوردهاي بشر را در تمدن جديد شاهديم که هر لحظه اطلاعات و اخباري را در اختيار ما قرار مي دهد که پدران ما در تراکم سالها از آن بي خبر بوده اند. عمر نسل ما براي ديدن برخي تحولات پرشتاب ديگر نيز کفاف خواهد داد. اما نسل بعد از ما شگفتي هاي زيادي خواهد ديد. پديده هايي از دانايي که تصورش نيز براي ما مشکل است. صنايع رسانه اي و خبررساني به استقبال چنين تحول عظيم جهاني
مي رود. تحولي که با آن، همه جهانيان در لحظه وقوع خبر قرار مي گيرند. سقوط برج دوقلوي تجارت جهاني و اصابت پرنده با روت به پنتاگون و خشونت سرباز آمريکايي با چند پيرزن بي پناه عراقي و زندانيان گوانتانامو را همه در لحظه وقوع ديدند و از پرقدرت ترين کشور جهان براي کنترل و پخش خبر آن کاري ساخته نبود. نيازي نيست که ديگر منتظر پستچي باشيم تا خبري به طريق نامه و روزنامه  به دست ما برسد.  کار پستچي و پست تقريبا تمام شد. اکسير الکترونيک غوغا مي کند. ماهواره گاليله که در دو سال گذشته با کاربرد غيرنظامي به فضا ارسال شد. انحصار آمريکا را در بسياري از زمينه هاي اطلا عاتي شکست. اطلا عات حاصل از اين ماهواره  که چند سال ديگر پردازش مي شود، انفجار  عظيم اطلا عاتي را همراه خواهد داشت و جهانيان با تازه هاي ديگري آشنا خواهند شد. همين الا ن هم از داده هاي خبري آن انقلا بي برپاست که خبر از زندگي آينده با ويژگي هاي جديدي مي دهد که سراپا با ويژگي زندگي  کنوني و پيشين متفاوت است. دوراني که خبر در انحصار هيچ قدرتي نيست. براي دريافت آخرين اطلا عات در هر موضوعي سه ميليارد سايت اينترنتي در عرض چند ثانيه هزاران پنجره به روي ميليون ها بيننده مونيتور   مي گشايد. آيا جايي براي پنهان ماندن خبري باقي مانده است؟ با چنين تحولي در عرصه خبر و خبررساني روز خبرنگار روز ديگري است. متفاوت از گذشته.
مناسب نيست تنگناي زندگي ومعيشت کسي را خسته کند. مقدمه مقاله در قياس با موخره و متن و نتيجه گيري مطلب کم اهميت جلوه مي کند. مي تواند آن را فراموش کنيد. ثروت حقيقي به دانايي تعلق دارد و دانايي در گرو افزوني خبر است.
«هر که را افزون خبر، جانش فزون»


 اخبار کوتاه 

با کسب 6 مدال طلا
تيم رياضي دانشگاه شريف
مقام سوم جهان را کسب کرد

تيم رياضي دانشجويي دانشگاه صنعتي شريف، با کسب شش مدال طلا، يک نقره و يک برنز موفق به کسب مقام سومي جهان در مسابقات بين المللي رياضي در بلغارستان شد.
به گزارش فارس به نقل از روابط عمومي دانشگاه صنعتي شريف، تيم رياضي دانشجويي دانشگاه صنعتي شريف که براي شرکت در چهاردهمين دوره مسابقات بين المللي رياضي و دانشجويي جهان به بلغارستان عزيمت کرده بود، به تهران بازگشت. در اين دوره از مسابقات که به ميزباني دانشگاه بلاگوکراد بلغارستان در موضوعات جبر- آناليز و ترکيبات برگزار شد، 8 دانشجوي رشته رياضي دانشگاه صنعتي شريف به اسامي نيما احمدي يوراناري- علي اکبر دائمي- عرفان صلواتي- ناصر طالبي زاده سردري- محمد قراخواني و روزبه فرهودي- با کسب 6 مدال طلا، بهزاد مهرداد با کسب مدال نقره و سام نريمان با کسب مدال برنز به مقام سوم دست يافتند.
تيم رياضي دانشجويي دانشگاه صنعتي شريف در 21 سال اخير در مسابقات رياضي دانشجويي کشور مقام اول را به خود اختصاص داده است.

رئيس آموزش و پرورش شهرستان هاي تهران:
 6 ميليارد تومان يارانه مسکن فرهنگيان  تهران پرداخت نشده است

رئيس سازمان آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران گفت: يارانه مسکن فرهنگيان شهرستان هاي استان تهران به مبلغ 6 ميليارد تومان هنوز پرداخت نشده است.
به گزارش  فارس، سيد علي يزديخواه در جمع خبرنگاران گفت: يارانه مسکن فرهنگيان شهرستان هاي استان تهران از سال 1382 تاکنون پرداخت نشده است. وي با بيان اينکه نزديک به 75 درصد پاداش پايان خدمت فرهنگيان شهرستان هاي استان تهران پرداخت شده است، اظهار داشت: هنوز 25 درصد از پاداش پايان خدمت فرهنگيان اين استان باقي مانده است. يزديخواه اظهار داشت: بالغ بر 90 درصد مطالبات معوقه فرهنگيان استان تهران پرداخت شده است.
وي عملکرد بودجه سازمان آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران را در سال گذشته 452 ميليارد تومان ذکر کرد.
رئيس سازمان آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران در خصوص نقل و انتقال هاي امسال اين سازمان گفت: يک هزار و 244 نفر فرم نقل و انتقال درون سازماني را تکميل کردند که با 512 درخواست نقل و انتقال موافقت شد.
وي ادامه داد: 3 هزار و 688 درخواست نقل و انتقال خارج از استان نيز فرهنگيان داشتند که با يک هزار و 9 درخواست موافقت شد.
يزديخواه اظهار داشت: امسال 866 فرهنگي به شهرستان هاي تهران منتقل مي شوند.

نتايج نهايي کنکور نيمه دوم شهريور اعلام مي شود

معاون سازمان سنجش از اعلام نهايي نتايج کنکور در نيمه دوم شهريور ماه خبر داد.
حسين توکلي در گفت وگو با فارس با اشاره به اين که امسال 850 هزار داوطلب مجاز به انتخاب رشته شدند، گفت: نتايج اوليه کنکور سه برابر ظرفيت دانشگاه هاي کشور بود. وي همچنين از ارايه پاسخنامه داوطلبان برگزيده گروه هاي آزمايشي کنکور از 23 مرداد روي سايت سازمان سنجش خبر داد و افزود: پاسخنامه 10 هزار نفر اول گروه هاي آزمايشي رياضي و فني، تجربي و انساني از 23 مرداد روي سايت سازمان سنجش قرار مي گيرد.
وي گفت: همچنين پاسخنامه 5 هزار نفر اول گروه هاي آزمايشي زبان و هنر نيز روي سايت سازمان سنجش قرار مي گيرد.

معاون وزير آموزش و پرورش:
فرهنگ و تمدن ايران وارد کتاب هاي درسي شد

معاون وزير آموزش و پرورش و رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي گفت: فرهنگ و تمدن ايران در 100 عنوان کتاب سال  تحصيلي جديد وارد شد.
مهدي نويد ادهم در گفت وگو با  فارس افزود: در سال تحصيلي 87 -1386 در بيش از 100 عنوان کتاب درسي، به روش هاي مختلف مباحثي از فرهنگ و تمدن ايران مطرح شد. وي اضافه کرد: در کتاب هاي درسي تعدادي از شخصيت هاي تاريخي کشورمان را معرفي کرديم تا دانش آموزان با اين شخصيت ها و آثار با ارزش آن ها آشنا شوند. نويد ادهم اظهار داشت: در گذشته به فرهنگ و تمدن ايران در کتاب هاي درسي توجه مي شد اما محدود بود. در حالي که در حال حاضر اين توجه، برنامه ريزي شده است. وي افزود: اين 100 عنوان کتاب جديد در دوره متوسطه است اما در نظر داريم که در آينده استمرار دهيم. رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي گفت: ورود مباحث مربوط به فرهنگ و تمدن ايران در متن کتاب و حتي روي جلد کتاب پيش بيني شد.

بررسي موضوع آلودگي زيست محيطي رودخانه کارون در دادستاني کل کشور

پيرو پيگيري هاي دادستاني کل کشور درباره موضوع آلودگي زيست محيطي رودخانه کارون، جلسه اي با حضور مسوولان ذيربط در دادستاني کل کشور تشکيل شد.
به گزارش ايسنا، در اين جلسه با توجه به ضرورت هماهنگي دستگاه هاي مسوول در امر مبارزه با عوامل آلودگي رودخانه کارون، مقرر شد استانداري خوزستان، سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت نيرو و جهاد کشاورزي با همکاري يکديگر و به صورت مستمر درجهت اجراي دقيق مصوبات شوراي حفاظت کيفي رودخانه کارون تلاش کنند.
همچنين بر التزام دستگاه هاي مسوول در جهت اجراي طرح جامع کاهش آلودگي رودخانه کارون در تصفيه فاضلاب شهرهاي حاشيه آن تاکيد شد.
در اين نشست همچنين از وجود استاندارد هاي متغير در بين دستگاه هاي متولي درخصوص تخليه فاضلاب و کيفيت آب، عدم تجهيز صنايع بومي منطقه به سيستم تصفيه کننده فاضلاب، کهنگي فرآيند توليد صنايع و ميزان آلايندگي خارج از استاندارد، هدايت زه آب طرح هاي کشاورزي و آبزي پروري به رودخانه کارون و استفاده مجدد زه آب درنقاط جنوبي استان و بالا بودن سطح آب زيرزميني و ويژگي هاي خاک منطقه و فقدان کميته فني و راهبردي در استان، به عنوان عوامل ايجاد مشکلات زيست محيطي رودخانه کارون ذکر شده و براي حل مسايل به وجود آمده بحث و تبادل نظر شد.
رودخانه کارون با طول  890 کيلومتر طولاني ترين و پرآب ترين رودخانه کشور است که با آورد متوسط  7/21 ميليارد متر مکعب آب در سال، تقريبا  21 درصد از کل آب هاي سطحي کشور و  64 درصد آب هاي استان خوزستان را شامل مي شود.