نسخه شماره 3165 - 1392/01/21 -

مهدي مطهرنيا مطرح کرد:
دولت به دنبال حفظ قدرت خود در آينده است


عجله‌اي براي ارائه تحليل ندارم


شرايط براي آمدنم مناسب نيست


مردم خواهان تحول هستند


تخصيص درآمد هدفمندي به بخش توليد در حد شعار ماند


انتقاد از عملکرد صداوسيما در ايام انتخابات براي جلب نظر مردم


کانديداي مدنظر دولت چقدر راي دارد؟


اخبار

قائم مقام موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني :
راه گذر از مشکلات کشور حضور همه جريانات سياسي در انتخابات است


اصالت سياسي رئيس‌جمهور مانع بسياري از مشکلات است


فشار به استانداران براي حمايت از کانديداي خاص

پورمحمدي:
اختلاف من با احمدي‌نژاد درباره قاليباف بود


دولت احمدي‌نژاد بگويد واقعا چقدر بدهکار است؟


نکته


بازخواني تاريخي 21 فروردين


 مهدي مطهرنيا مطرح کرد:
 دولت به دنبال حفظ قدرت خود در آينده است 

 يک کارشناس مسائل سياسي گفت: انتخابات آينده رياست جمهوري ايران در بافت متن تلاقي سيگنالهاي دروني و بيروني در محور افقي و عمودي صورت خواهد گرفت به طوري که در محور افقي ما شاهد اراده و تمايل حکومت از يکسو و از سوي ديگر خواست مردم هستيم.»

مهدي مطهرنيا در گفتگو با فرارو افزود: از اين لحاظ مي‌توان گفت تا حدودي اين فضاسازي هم اکنون به نمايش گذاشته شده و سيگنال‌هايي در اين زمينه بروز و ظهور پيدا مي‌کند که مهم ترين سيگنال را مي‌توان در عدم مشخص شدن تکليف نهايي حضور اصلاح طلبان در انتخابات آينده مورد وثوق قرار داد.

اين استاد دانشگاه اظهار کرد: در محور عمودي هم ما شاهد فشارهاي بيروني و تلاش براي برجسته کردن التهابات دروني هستيم. به عبارت ديگر ما از يکسو تحريم‌هاي فشرده و چندلايه بين‌المللي ناشي از پرونده هسته‌اي ايران را مشاهده مي‌کنيم و از سوي ديگر التهابات دروني ناشي از تحمل اين فشارها را در لايه‌هاي گوناگون اقشار اجتماعي شاهد هستيم لذا در اين فضا اساسا تمامي سيگنال‌ها مبين ايجاد فضاي قطبي شدن در درون محيط انتخاباتي است.»

اين آينده پژوه سياسي گفت: «از اين رو سناريوي نخست انتخابات آينده سناريوي «ميدان خالي از دِگَران» است در اين سناريو اصولگرايان در يک مجموعه تعريف شده واحد، ميدان رقابت را از آن خود مي‌کنند. اما اين اصولگرايان به دو دسته تقسيم مي‌شوند اصولگرايان حکومتي و اصولگرايان دولتي.» وي ادامه داد: اصولگرايان حکومتي اصولگراياني هستند که خود را به نظام جمهوري اسلامي متعهد مي‌دانند و نه دولت احمدي نژاد؛ اما اصولگرايان دولتي کساني هستند که خود را به دولت احمدي نژاد متعهد مي‌دانند و در پي بارز کردن چهره برجسته اي در اصولگرايان دولتي به نام آقاي مشايي در جهت کانديداتوري رياست جمهوري هستند.

وي افزود: لذا سناريوي نخست که سناريوي «خالي از وجود دِگَران» است دِگَر اصلي خود را در مجموعه نظام جمهوري اسلامي در حالت درون رقابتي اصلاح طلبان معرفي مي‌کند و با تمام ابزارهاي قانوني و فشارهاي موجود تلاش مي‌کند اصلاح طلبان به ميدان رقابت وارد نشوند.

وي ادامه داد: در اين جاست که قطب بندي دروني انتخابات به سمت و سوي اصولگرايان دولتي و حکومتي سوق پيدا مي‌کند که به گونه اي انشعاب عملياتي در اصولگرايان براي آينده تحرکات سياسي در ايران خواهد بود که مي‌تواند در عين ايجاد فرصت، مخاطرات عمده اي را هم براي آينده تحرکات سياسي در ايران فراهم کند؛ چرا که در اين ميدان خالي از دِگَران، ديگر ائتلاف يا اخلاقيات سياسي نمي‌تواند براي گرفتن راي و استمرار قدرت کارآمد باشد لذا اين شرايط سطح اصطکاک ميان اصولگرايان دولتي و اصولگرايان حکومتي را به حد بسيار بالايي افزايش مي‌دهد.»

اين تحليلگر مسائل سياسي گفت: «سناريوي دوم سناريوي «بازي با دِگَر» است يعني آنکه در صحنه انتخابات، رقابت اصلي ميان اصولگرايان دولتي و اصولگرايان حکومتي باشد، اما اين اصولگرايان حکومتي و دولتي در حاشيه رقابت يک محيط امن براي حضور اصلاح طلبان ميانه رو يا به عبارتي اصلاح طلبان فاقد توانايي رقابت جدي با اصولگرايان فراهم سازند.» وي افزود: به عبارتي مي‌توان گفت در اين سناريو يک کمپين ائتلاقي در هر دو سو با قسمتي از اصلاح طلبان امکان بروز پيدا مي‌کند. اصولگرايان حکومتي تلاش خواهند کرد به سمت و سوي اصلاح طلبان معتدل حرکت کنند و اصولگرايان دولتي تلاش خواهند کرد با ايجاد تزاحم با اصولگرايان حکومتي اينگونه نشان دهند که به نفع اصلاح طلبان افراطي است که آراي خود را به نفع اصولگرايان دولتي جهت تقابل با رقيب اصلي آنها در تحرک تندروانه سياسي واريز کنند. مطهرنيا در توضيح سناريوي سوم انتخابات آينده گفت: سناريوي سوم سناريوي مطلوبي است که از منظر منطق سياسي تلاش خواهد کرد فضايي را ايجاد کند که از يک طرف اصولگرايان حکومتي و از طرف ديگر اصولگرايان دولتي و از سوي سوم اصلاح طلبان به ميدان رقابت آيند و با تضمين سلامت تبليغات انتخاباتي (و نه انتخابات) سه قطب قدرت در جامعه سياسي امروز ايران به رقابت با هم بپردازند آنچه که امروز براي بنده نگران کننده است، نه سلامت انتخابات؛ بلکه سلامت تبليغات انتخاباتي است؛ به طوري که فقدان سلامت تبليغات انتخاباتي در دوره‌هاي گذشته تا حدودي بر سلامت انتخابات انعکاس و پژواک پيدا کرد.

اين استاد دانشگاه اظهار کرد:از اين منظر سناريوي سوم سناريوي «تبليغات سالم انتخاباتي» است که سناريوي مطلوب نظام در جهت فضاسازي مناسب براي حماسه آفريني سياسي است که در پيام نوروزي رهبري مطرح شده است. مطهرنيا با بيان اينکه سناريوي دوم سناريوي مطلوب اصولگرايان حکومتي و سناريوي اول سناريوي مطلوب اصولگرايان دولتي است گفت: «تلفيق اين سه سناريو واقعيت انتخابات ايران را در مرحله پيش از تاييد کانديداهاي رياست جمهوري و مشخص شدن آرايش سياسي نشان مي‌دهد که سيگنال‌هاي موجود نشاندهنده «تُرد زدگي» سياسي است.»

وي تصريح کرد: «در اينجاست که بايد مسئولان نظام و کساني که اساسا به منافع عمومي، امنيت ملي و آينده ايران مي‌انديشند، مديريت اين فضا را به گونه اي به انجام برسانند که اين «تُرد زدگي سياسي» به يک ترک خوردگي عميق مشروعيتي تبديل نشود.»

مطهرنيا در پاسخ به اين سوال که به نظر جنابعالي کانديداي مورد حمايت دولت در انتخابات پيش رو چه کسي خواهد بود؟، گفت: «اصولگرايان دولتي با مديريت محمود احمدي نژاد و محتواپروري تيم‌هايي مانند تيم آقاي مشايي به حاکميت طرز تفکر خود در آينده مي‌انديشند و به رئيس جمهوري به عنوان ابزاري ضروري جهت استمرار موجوديت قدرتمند اين طرز تفکر در آينده نزديک نگاه مي‌کنند.

وي ادامه داد: لذا رئيس جمهوري و حفظ پايگاه رياست جمهوري براي آنها مهم است و نه شخص رئيس جمهور. بنابراين سناريوي مطلوب آنها سناريوي پوتين – مدودف است و اين سناريو در فضاي زمينه سازي‌هاي ماه آينده در جهت کانديداتوري آقاي مشايي مطرح است. وي افزود: من بر اين باورم که کانديداي مطلوب دولت، آقاي مشايي است؛ اما مطلوبيت اصلي براي دولت در دست نگاه داشتن پُست رياست جمهوري است. وي تصريح کرد:لذا سناريوي تلفيقي اين دو آن است که مشايي به ميدان آيد، فضاسازي‌هاي لازم صورت بپذيرد و با مقاومت ساختارهاي حکومتي فرد ديگري در قالبي جديد اما با اتکا به اين زمينه سازي وارد ميدان رقابت شود. مطهرنيا در پاسخ به اين سوال که واکنش احمدي نژاد به ردصلاحيت احتمالي کانديداي مورد حمايت ايشان چه خواهد بود؟، گفت: «بنده بر اين باورم که قبل از اعلام نظر شوراي نگهبان آقاي احمدي نژاد تمام تلاش‌هاي پنهان و نيمه آشکار خود را در جهت تاييد صلاحيت نامزد مورد نظر بروز خواهد داد و در صورت رد صلاحيت آقاي مشايي اين تلاش‌هاي پنهان و نيمه آشکار به حوزه عمومي و افکار جامعه ملي انتقال پيدا خواهد کرد تا فضاسازي مناسب براي پيروزي کانديداي نيابتي آقاي مشايي آماده شود.»


 عجله‌اي براي ارائه تحليل ندارم 

يکي از نامزدان اصولگراي انتخابات رياست جمهوري گفت: با بيانات شفاف و روشن مقام معظم رهبري در روز اول فروردين ماه در جوار حرم امام رضا(ع) و با عنايت به اينکه بسياري از نيروهاي درون جريان اصلاحات خود را نسبت به نظام و ارزش‌هاي آن متعهد مي‌دانند، معتقدم که اقتضاي اين تعهد حضور و مشارکت موثر اصلاح‌طلبان در عرصه انتخابات است براين اساس معتقدم که آنها در اين عرصه ورود پيدا خواهند کرد. حجت الاسلام ابوترابي در گفت‌وگو با ايسنا در مورد حضور اصلاح طلبان در انتخابات گفت: تا زماني‌که شاهد حضور پررنگ، موثر و گسترده مردم در عرصه رقابت انتخاباتي باشيم طبيعتا اقبال آنها را مي‌توانيم به گروه‌هاي مختلف مورد ارزيابي قرار دهيم در مورد اصلاح‌طلبان نيز بايد تحليل‌ها واقع‌بينانه و مستند بر واقعيات باشد. معتقدم که بايد صبر کرد تا زمان جلو رفته و بر اساس آن بتوان تحليلي مستدل را ارائه کرد. وي در مورد پيروز انتخابات يازدهم اظهارداشت:معتقدم در اين دوره نيز رييس‌جمهور از جريان اصولگرايان انتخاب خواهد شد. عجله‌اي براي دادن تحليل در اين موارد ندارم. اجازه دهيد تا در آينده همه چيز روشن شود و بعد در اين رابطه تحليل خود را ارائه کنم. معتقدم اين سوال‌هاي حاشيه‌اي خيلي براي ملت ما دستاوردي ندارد. اين عضو جامعه روحانيت در مورد چگونگي ارائه برنامه براي انتخابات گفت: عجله‌اي براي دادن تحليل در اين موارد ندارم اجازه دهيد تا در آينده همه چيز روشن شود و بعد در اين رابطه تحليل خود را ارائه کنم معتقدم اين سوال‌هاي حاشيه‌اي خيلي براي ملت ما دستاوردي ندارد.


 شرايط براي آمدنم مناسب نيست 

 حجت الاسلام علي اکبر ناطق‌نوري در ديداري نوروزي پذيراي برخي مردم، مسئولان فعلي و سابق کشور و ... بود.

به گزارش مهر، در اين ديدار نوروزي برخي مسئولان فعلي و گذشته، مديران بانک‌ها، برخي از کانديداهاي احتمالي رياست جمهوري، نمايندگان فعلي و ادوار مجلس حضور داشتند.

در اين ديدار که در دفتر بازرسي دفتر مقام معظم رهبري برگزار شد برخي افراد حاضر با وجود اعلام چندباره
ناطق نوري در ارتباط با عدم کانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري آينده از وي درخواست کردند که در انتخابات آتي کانديدا شود که اين درخواست بار ديگر با پاسخ منفي ناطق مواجه شد.

وي در تبيين دلايل عدم رغبت به کانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري يازدهم تاکيد کرد است که شرايط براي آمدن و کانديدا شدنش در اين انتخابات مناسب و مهيا نيست. ناطق نوري در پاسخ به اين سئوال که در انتخابات آتي رياست جمهوري از کداميک از کانديداهاي حاضر حمايت خواهيد کرد نيز گفته که اجازه بدهيد، موضعم را در اين باره بعد از تائيد صلاحيت کانديداها به صورت شفاف بيان خواهم کرد. در اين ديدار نوروزي افرادي نظير محمدرضا مخبر دزفولي، دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي، محسن مهرعليزاده رئيس سازمان تربيت بدني دولت هشتم، انوشيروان محسني بندپي نماينده مجالس هفتم و هشتم و
محمد دامادي از نمايندگان فعلي مجلس شوراي اسلامي حضور داشته اند.


 مردم خواهان تحول هستند 

 يک نماينده اصلاح‌طلب مجلس شوراي اسلامي گفت که «سيدمحمدخاتمي» تنها کسي است که اصلاح‌طلبان روي او اجماع دارند.

محمدرضا تابش در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينکه هنوز حضور يا عدم حضور خاتمي به عنوان کانديداي انتخاب رياست‌جمهوري قطعي نشده است، اظهار کرد: ما معتقديم نه صددرصد به خاطر نقاط قوت دولت خاتمي چرا که ضعف‌هايي هم داشته بلکه به واسطه عملکرد بخشي از اصولگرايان، مردم در حال حاضر طالب تغيير و تحول هستند و خاطره خوش آنها از دوران رياست‌جمهوري خاتمي باعث اقبال بيشتر مردم به وي مي‌شود.

وي افزود: نه تنها ما اصلاح‌طلبان به راي‌آوري خاتمي در صورت حضور وي در انتخابات خوشبين هستيم بلکه بسياري از دوستان اصولگراي ما هم مي‌گويند او تنها کسي است که اقبال عمومي در داخل کشور به وي وجود دارد، ضمن اين‌که حضور وي باعث مي‌شود نگاه مثبتي از بيرون به تحولات کشور وجود داشته باشد.

اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس با بيان اينکه تحرک اصلاح‌طلبان در انتخابات پيش‌رو بستگي زيادي به رويکرد حاکميت دارد، گفت: آمدن يا نيامدن خاتمي در عرصه انتخابات هم بسيار به اين موضوع مرتبط است البته او در وهله اول مشارکت بيشتر مردم و همچنين برون‌رفت از اين اوضاع و احوال را مورد توجه قرار مي‌دهد.


 تخصيص درآمد هدفمندي به بخش توليد در حد شعار ماند 

 علي‌اکبر ولايتي با اظهار اينکه در دولت آتي يارانه نقدي نبايد حذف شود بلکه قانون هدفمندي يارانه‌ها بايد به شکل صحيحي اجرا شود، بيان کرد: ريشه اصلي افزايش قيمت ارز را مي‌بايست در ضعف مديريت پولي و بانکي کشور و همچنين نگاه به ارز به عنوان يکي از منابع جبران کسري بودجه جستجو کرد.

علي‌اکبر ولايتي در گفت‌وگو با مهر با تاکيد بر اينکه ناتواني در کنترل تورم ناشي از اجراي نادرست قانون هدفمندي و اصل 44 است، اظهار داشت: درک صحيح شرايط منطقه‌اي و جهاني براي مواجه با مسائل سياست خارجي و تحريم‌ها ضروري است. وي پاسخ به سوالي که اولويت اول کشور، سياست است يا اقتصاد گفت: ديپلماسي و سياست بايد در خدمت اقتصاد باشد در واقع بايد به اين نکته توجه داشت که يکي از وظايف حکومت‌ها، اداره کشور به گونه‌اي است که مردم در رفاه نسبي و آرامش زندگي کنند. اين به اين معناست که بايد با تکيه بر قدرت و امکانات کشور، در سايه اصلاح ساختارهاي مديريتي و فراهم سازي زيرساختهاي توسعه و ديپلماسي داخلي و خارجي، در جهت کاهش تنش‌هاي بين‌المللي و بهبود روابط در چارچوب مباني و ارکان سياست خارجي که حضرت امام (ره) پايه گذاري نموده و توسط مقام معظم رهبري تداوم و تکامل يافته است، بستري آرام و مطمئن را براي رشد، توسعه و پيشرفت اقتصادي و اجتماعي منجر به آرامش و رفاه عمومي فراهم کنيم.

وي در مورد حذف هدفمندي يارانه‌ها اذعان داشت: حذف يارانه نقدي در اجراي صحيح اين سياست يک مسئله انحرافي است که برخي افراد مغرضانه به آن دامن مي‌زنند اجراي صحيح هدفمند کردن يارانه‌ها در قالب يک بسته سياستي که متغيرهاي کليدي اقتصاد را هدف‌گذاري کرده است، با بار تورمي کمتر امکان‌پذير است همه مي‌دانند که حذف يارانه انرژي موجب افزايش قيمت تمام شده محصولات توليد داخلي که عمدتاً توسط صنايع فرسوده و انرژي‌‌بر توليد مي‌شوند، مي‌شود؛ بنابراين مي‌بايست راهکار مناسبي براي کاهش قيمت تمام شده محصولات انديشيده مي‌شد تخصيص بخشي از درآمد حاصل از آزادسازي قيمت‌ها به مردم و توليدکنندگان که تنها در حد يک شعار باقي ماند، بدون انجام سياست‌هاي اوليه و سياست‌هاي مکمل، اقتصاد را در سيکل معيوب قرار مي‌دهد که نتيجه آن افزايش مستمر قيمت‌ها، کاهش قدرت خريد مردم و تعطيلي بنگاههاي توليدي و افزايش بيکاري خواهد بود.

ولايتي در مورد نوسانات قيمت ارز تصريح کرد: براي واژگوني يک اقتصاد هيچ ابزاري ظريف‌تر از بي اعتبار کردن پول يک کشور نيست در نتيجه بايد تکليف خود را با اين سياست روشن کنيم به دنبال ارتقاء سطح رشد و توسعه اقتصادي به همراه عدالت اجتماعي، حتماً بايد از بي‌اعتبار کردن پول ملي جلوگيري شود از دلايل افزايش نرخ ارز، برنامه‌ريزي نادرست، اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي و کاهش درآمدهاي نفتي، کاهش عرضه ارز از سوي بانک مرکزي در بازار و هجوم بخشي از نقدينگي سرگردان به سمت اين بازار و رونق سفته‌بازي و دلالي است که در نهايت، منجر به برهم خوردن تعادل در اين بازار مي‌شود.


 انتقاد از عملکرد صداوسيما در ايام انتخابات براي جلب نظر مردم 

 نماينده اصلاح‌طلب سابق مجلس با بيان اينکه گناهان کبيره‌اي در صدا‌و‌سيما اتفاق مي‌افتد، تاکيد کرد: باعث شرمندگي است که صداوسيما با سياست فصلي خود نمي‌تواند اعتماد مردم را جلب کند.

علي اکبر اوليا در گفت‌وگو با پايگاه خبري-تحليلي اميد با بيان اينکه در آستانه انتخابات رياست جمهوري يکي از اهداف نظام، مشارکت حداکثري مردم است که اين امر موجب تقويت نظام در داخل و در سطح بين‌المللي خواهد بود،گفت:صدا و سيما و چگونگي عملکرد او يکي از عوامل تاثير گذار در سطح مشارکت مردم است.

وي با بيان اينکه در ارتباط با صداوسيما و عملکردش نقدهاي فراواني وجود دارد گفت:چون شخص بنده در گذشته کارم را از صدا و سيما شروع کردم و 4 سالي را در اين رسانه خدمت کردم راحت‌تر مي‌توانم توصيه‌هايي را به همکارانم داشته باشم.

وي در بيان توصيه‌هاي خود ،اظهار داشت:يکي از مواردي که از صدا و سيما انتظار مي‌رود رعايت اخلاق و صداقت در اين رسانه ملي است اما دراين رابطه انتقادهاي زيادي به اين سازمان مي‌شود.انتظار مي‌رود صدا وسيما در بحث انتخابات اين موضوع را بيشتر رعايت کند و بنا را بر رفتار يکسان با همه کانديداي انتخابات بگذارد. اولياء افزود:متاسفانه برخي برنامه‌هايي که درطول هفته‌هاي گذشته از صدا و سيما پخش شده ضداخلاقي و ضد اسلامي‌بوده است، اين برنامه‌ها به تخريب برخي ازشخصيت‌هايي که در اين نظام خدمت کردند پرداخته، بدون اينکه در هيچ دادگاهي محاکمه شوند و جرمشان ثابت شود متهم شدند و مورد توهين ، افترا و ناسزا در برنامه‌هاي صدا و سيما قرار گرفتند.

اين فعال سياسي اصلاح طلب با بيان اينکه صدا‌و‌سيما اگر مي‌خواهد نقشي در حضور حداکثري مردم داشته باشد بايد کاري کند که از اين اتهام مبرا شود و ثابت کند اخلاق مدار است،گفت:صدا و سيما براي رفع اين ايرادش بايد تلاش زيادي کند چرا که اکنون عده‌اي در اين سازمان مسئوليت دارند که به نظر مي‌رسد متوجه نيستند که چه اقدامي‌انجام مي‌دهند و نمي‌دانند صداقت و راستگويي اصل اول اسلام است نه دروغگويي، تهمت و افترا گناهان کبيره‌اي در صدا و سيما اتفاق مي‌افتد که اگر متوجه اين کارها نيستند انشاءلله خداوند از سر تقصيراتشان بگذرد. وي تصريح کرد: اصل حرفه اي بودن اين رسانه ملي مورد ديگري است که زير سوال است، به نظر مي‌رسد صدا‌و‌سيما چندان از اصول حرفه‌اي يک رسانه آگاه نيست، به عنوان مثال خط مشي صداو‌سيما در آستانه انتخابات تغيير مي‌کند و براي جذب مخاطب، ليبرال مي‌شود و به سراغ افراد مختلف با ديدگاه‌هاي مختلف مي‌رود و به ظاهر وانمود مي‌کند که حامي‌همه جريان‌هاست. وي ادامه داد:اين تغييرات فصلي سياست گذاري صدا‌و‌سيما، عامل بي‌اعتمادي مردم به اين رسانه شده است و بسيار متاسفم که تلويزيون بي بي سي اخيرا اعلام کرده بوده در طي سال گذشته 50درصد به آمار مخاطبان او اضافه شده است ،اين باعث شرمندگي و نشانه ضعف رسانه ملي ماست که نمي‌تواند به گونه‌اي عمل کند که اعتماد مردم را جلب کند و اين به دليل بي اطلاعي و غفلت مسئولان صدا‌و‌سيما از اصول حرفه‌اي بودن است.


 کانديداي مدنظر دولت چقدر راي دارد؟ 

 «اينجانب جنابعالي را انساني موحد، مؤمن، پاک، صبور و داراي قلب و انديشه‌اي زلال، عاشق و دلبسته به ارزش‌هاي الهي و آحاد مردم جهان و عميقاً عارف و متعهد به آرمان مهدوي، حاکميت جهاني توحيد، عدالت، عشق و آزادي و مديريت مشترک ملت‌ها و فردي شايسته، مدير، مدبر و امين و از جهات گوناگون توانمند مي‌شناسم و آشنايي و همکاري با شما را براي خود هديه‌اي الهي و افتخاري بزرگ مي‌شمارم.» (متن حكم رييس جمهور به اسفنديار رحيم مشايي، 11 آذر 1391)

به گزارش عصر ايران اين عبارات كه برخي آن را به زيارت نامه تشبيه كرده‌اند توصيف محمود احمدي‌نژاد است از اسفنديار رحيم مشايي؛ کسي كه او را رييس دولت سايه خوانده‌اند و نامزد احتمالي دولت اصولگرا براي يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري است.

در حالي كه کمتر از يك ماه تا آغاز ثبت نام از كانديداهاي رياست جمهوري باقي مانده است، در غياب كانديداي اصلي اصلاح‌طبان و در كنار چندين كانديداي اصولگراي درجه يك و دو، احمدي‌نژاد، تمام تلاش خود را مي‌کند تا بلکه بتواند با رئيس جمهور کردن اسفنديار رحيم مشايي، که شيخ و مراد و راهنماي او به شمار مي‌رود، حضور خود در پاستور را تضمين کند.

مشايي، در تحليل‌هاي خوش بينانه طرفداران افراطي دولت، «بخت اول» انتخابات است؛ آن‌ها معتقدند با پروپاگاندايي كه فحوايش «مخالفت با» و «انتقاد از» سياست‌هاي نظام است، مي‌توانند مشايي را به عنوان چهره‌اي منتقد جلوه دهند و مردم نيز به دليل نارضايتي شديد از وضع موجود حتماً به چنين ناجي «بهاري»‌اي كه داعيه ايران دوستي دارد راي مي‌دهند.

اينان، «دولت مهرورز» را چون «قديس پاك» جلوه مي‌دهند كه «ديگران» نگذاشتند كار كند اما به راستي «نامزد دولت» شانس راي دارد؟

براي تحليل اين شبكه لازم است نگاهي به فرايند راي سازي براي احمدي‌نژاد در انتخابات 1384 بيندازيم.

محمود احمدي‌نژاد با حضور دو ساله خود در شهرداري تهران (از 13ارديبهشت 1382) با استحكام بخشيدن به روابطش با نهادهاي انقلاب و جريان‌هاي اصيل و تحكيم ارتباطاتش با مداحان، وعاظ، هيات‌هاي مذهبي و جوانان بسيجي و البته با بهره‌گيري از ظرفيت تبليغاتي صداوسيما و روزنامه همشهري توانست آراي اين شبكه انساني را از آن خود كند. او حتي توانسته بود جايگاه خود را به عنوان پاي ثابت بخشي از«خواب»‌هاي شخصيت‌ها مستحكم كند به طوري که زياد گفته مي‌شد که فلاني فلان خواب را درباره احمدي‌نژاد و فضائلش ديده است!

اما محمود احمدي‌نژاد از پله‌هاي نردبان اين شبكه كه بالا رفت، آن را به زير انداخت و خود را در جمع مستقبلين سفرهاي استاني ديد. او كه ديگر نيازي به حمايت اين شبكه راي نمي‌ديد روابطش را با آنان به حداقل رسانيد و كار به جايي رسيد كه در قم مراجع حاضر به پذيرش‌اش نشدند و مداحانِ رفيقِ ديروز، به او و يار ديرينه‌اش تاختند و کارشان به دادگاه و دادگاه کشي رسيد!

محمود احمدي‌نژاد و تيم سياسي او مي‌دانند كه ديگر نمي‌توانند حمايت اين شبكه راي ساز را داشته باشند و از سوي ديگر نيز به خوبي واقف اند كه نزد نخبگان جايگاهي ندارند، پس تلاش شان را براي جذب آراي طبقه متوسط و ساكنان شهرهاي كم جمعيت و روستاها متمركز كرده‌اند: مستقبلين سفرهاي استاني و نويسندگان ثابت نامه‌هاي درخواست به رييس جمهور!

طبقه مستضعف

تيم انتخاباتي احمدي‌نژاد گمان مي‌كنند با دادن وام‌هاي بلاعوض و هداياي نقدي و غير نقدي مي‌توانند راي اين طبقه را از آن خود كنند؛ كاري كه البته مجلس جلوي بخشي از آن را گرفت.

با اين حال خانواده‌هاي پرجمعيتي كه پول نقد يارانه‌ها در كنار قناعت و درآمد ناپايدار كارگري در بخش خدمات، كشاورزي و صنعت، زندگي شان را ميسر مي‌سازد اگر خيالشان از قطع نشدن يارانه‌ها مطمئن شود، راي شان را به شخصيت‌هاي مرجع و فضاي عمومي جامعه مي‌سپارند كه لزوماً كانديداي مورد حمايت محمود احمدي‌نژاد نيست.

طبقه متوسط

سوال اساسي كه تيم سياسي دولت بايد به آن پاسخ دهند اين است كه آيا طبقه متوسط كه بيشترين راي را دارد و آسيب‌هاي زيادي از محمود احمدي‌نژاد ديده است، به شريک وضع کنوني و يار هميشگي احمدي‌نژاد راي مي‌دهد؟!

طبقه متوسطي كه بخشي از آن به سبب تصميم گيري‌هاي لحظه‌اي اقتصادي امنيت شغلي اش را از دست داده و با بيكاري و نداشتن درآمد پايدار دست و پنجه نرم مي‌كند؛ طبقه متوسطي كه سياست‌هاي داخلي و خارجي و ادبيات محمود احمدي‌نژاد را موجب سرافكندگي خود مي‌داند و كساني كه او را عامل حوادث تلخ انتخابات سال 88 مي‌دانند؛ طبقه متوسطي كه سياست‌هاي فرهنگي دولت را ليبرالي مي‌داند و از سوي ديگر شاهد دست اندازي دولت به تمام اركان فرهنگي از جمله خانه سينما است و... حتماً دل خوشي از احمدي نژاد و شرکايش ندارد.

طبقه كارآفرين و فرادست

نوكيسه‌هايي كه يك شبه با بهره‌گيري از زدوبند فعاليت اقتصادي راه انداختند، حتماً تلاش مي‌كنند كه همين جريان، اداره كشور را در دست خود نگه دارد. کم نيستند افرادي که مانند متهمان اصلي پرونده 3000 ميلياردي، در دولت مهرورز، يک شبه راه هزار ساله رفتند و انگيزه زيادي براي دفاع از دولت کنوني و ادامه راه و روش آن دارند.

اما طبقه كارآفرين ايراني كه با سيلاب واردات
خانه نشين شده و براي واردات مواد اوليه و ماشين آلات خود مشكل بانكي و ارزي دارند و در چهار گوشه «نظام اداري بيمارتر شده» گرفتارند؛ كارآفريناني كه با سقوط ارزش ريال، مجبورند كالاهاي خود را گران تر بفروشند تا بتوانند به همين توليد نيم بند خود ادامه دهند و واهمه كاهش قدرت خريد مردم را دارند؛ و صنعتگراني كه با رقيبان نورچشمي و برخوردار از رانت، رقابتي نابرابر دارند، نيز مشخص است به «هديه الهي» و نامزد مورد نظر محمود احمدي‌نژاد عنايتي ندارند. براي آنها، چنين «بهار»ي، بهار که نه، عين خزان است.


 اخبار 

 سفر انتخاباتي کواکبيان به مازندران و گلستان

مصطفي کواکبيان کانديداي انتخابات رياست جمهوري يازدهم، انتهاي هفته جاري (22 و 23 فروردين) به استانهاي مازندران و گلستان سفر خواهد کرد. دبيرکل حزب مردم‌سالاري در اين سفر علاوه بر ديدارهاي عمومي با مردم، با علماي منطقه، ائمه جمعه و اصلاح طلبان هم نشست هاي جداگانه اي خواهد داشت. کواکبيان اسفند ماه گذشته رسما کانديداتوري خود را در انتخابات رياست جمهوري اعلام کرده بود.

از ميان قاليباف، ولايتي و باهنر دو نفر را انتخاب مي‌کنيم

عضو جبهه ايستادگي گفت: در مورد قاليباف، ولايتي و باهنر بحث‌هايي در جبهه مطرح و مقرر شد تا از اين ميان، دو نفر را به عنوان کانديداي دوم و سوم جبهه ايستادگي معرفي کنيم.

حسين کنعاني مقدم در گفت‌و‌گو با ايلنا، با اشاره به جلسه ديروز شوراي مرکزي جبهه ايستادگي عنوان کرد: در اين جلسه که اولين گردهمايي شوراي مرکزي جبهه ايستادگي در سال 92 بود در مورد نقش جريان‌ها و تشکل‌هاي سياسي در ايجاد حماسه سياسي و اقتصادي بحث شد. وي ادامه داد: علاوه بر اين با توجه به بررسي‌ها و ديدار‌هايي که تاکنون با برخي از کانديداهاي احتمالي رياست جمهوري آينده داشتيم در اين جلسه صحبت‌هايي در مورد قاليباف، ولايتي و باهنر مطرح و مقرر شد تا در ‌‌نهايت از اين ميان دو نفر را به عنوان کانديداي دوم و سوم جبهه ايستادگي معرفي کنيم. کنعاني مقدم با اشاره به اينکه تاکنون جبهه ايستادگي ديداري با قاليباف نداشته است، گفت: قاليباف در قالب تشکيلات1+2 قرار دارد البته با ساير گزينه‌ها به شکل حضوري رايزني داشتيم. دبير کل حزب سبز افزود: تحليل من اين است که اگر روند کانديداتوري افراد در جبهه اصولگرايان به همين شکل ادامه داشته باشد قطعا آراي اصولگرايان شکسته و انتخابات يک قطبي خواهد شد بنابراين پيشنهاد ما اين است که فضاي انتخابات بايد به گونه‌اي تنظيم شود که فردي که توانايي قبول مسئوليت اجرايي کشور را دارد بتواند خود را در آن عرضه کند.

خارج از تصميم شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات فعاليت نمي‌کنيم

رييس سازمان دانشجويي حزب اسلامي کار گفت: تقريبا کسي را از جوانان اصلي و تاثيرگذار
اصلاح طلب نمي‌شناسيم که قائل به فعاليتي خارج از تصميم شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات باشد.

مهدي جعفري درگفت و گو با ايسنا، در پاسخ به سوالي درباره فعاليت نسل سوم اصلاح‌طلبان در سال گذشته گفت: فعاليت جوانان اصلاح‌طلب مانند تمام مجموعه اصلاحات هنوزهم متاثر از وقايع سال 88 است همانطور که شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات و ساير بزرگان اصلاح طلب دچار محدوديت هايي بودند، جوانان اصلاح طلب نيز امکان مانور زيادي در کارهاي سياسي جمعي خود نداشتند.

اين فعال اصلاح طلب، رهبري را محور نظام جمهوري اسلامي دانست و اظهار کرد: برخي از جريان ها با انحصار طلبي سعي مي‌کنند که ارتباط جريانات ديگر با ايشان را قطع کنند اين در حالي است که مطمئنا ارتباط بيشتر همه گروه‌هاي سياسي با رهبر نظام به سود کشور خواهد بود.

رييس سازمان دانشجويان حزب اسلامي کار در پاسخ به سوال ديگري در مورد فعاليت هاي جوانان اصلاح طلب در انتخابات رياست جمهوري آينده گفت: تقريبا کسي را از جوانان اصلي و تاثيرگذار اصلاح طلب نمي‌شناسيم که قائل به فعاليتي خارج از تصميم شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات باشد ما به شخصيت‌هايي مانند آيت‌الله هاشمي رفسنجاني و حجت‌الاسلام خاتمي به عنوان سرمايه‌هاي کشور نگاه مي‌کنيم قطعا نظرات ايشان هم در حرکات آتي مجموعه فعالين موثر خواهد بود و در نهايت تصميم نهايي توسط شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات اتخاذ و اعلام خواهد شد.

با هيچکس در مورد کانديداي جبهه رايزني نکرده‌ايم

حجت‌الاسلام روح‌الله حسينيان عضو جبهه پايداري انقلاب اسلامي در پاسخ به اين سؤال که آيا اخبار جديدي در مورد نامزد نهايي جبهه پايداري وجود دارد يا خير، اظهار داشت: تصميم در اين رابطه گرفته شده و انشاءالله تا اوايل ارديبهشت ماه برگزار مي‌شود. به گزارش فارس، وي افزود: قرار است گزينه جبهه پايداري در آينده اعلام شود و اين تصميم‌گيري در شوراي مرکزي و با نظر فقهاي جبهه انجام شده است. حسينيان ادامه داد: مصلحت در اين ديده شده که انشاءالله در ايجاد فضاي انتخاباتي پيشدستي نکنيم. وي در پاسخ به اين سؤال که نظر آيت‌الله مصباح در رابطه با گزينه جبهه پايداري چيست، گفت: وقتي مجموعه جبهه و شوراي مرکزي و کميته سياسي به اجماع مي‌رسند، آيت‌الله مصباح هم از اين نظر حمايت مي‌کنند و البته اگر نظري هم داشته باشند، اين نظر مورد بحث قرار مي‌گيرد و بعد تصميم‌گيري نهايي را انجام مي‌دهيم. وي در پاسخ به اين سؤال که آيا با جامعتين هم رايزني داشتيد، گفت: ما با هيچ کس به خصوص در مورد کانديداي جبهه رايزني نکرده‌ايم ولي با برخي بزرگان صحبت‌هايي داشتيم.

زمزمه‌ درگوشي آمدن استيلي و هديه تهراني در انتخابات شوراها

از حميد استيلي ، آرش مير اسماعيلي و رضا زاده به عنوان ورزشکاراني که احتمال حضورشان در انتخابات شوراها بود نام برده شده است. به گزارش مهر، براساس شنيده‌ها هديه تهراني بازيگري که مدتهاست در پرده سينماها حضور نداشته است نيز قصد حضور در انتخابات شوراها را دارد . همچنين در حرف‌هاي در گوشي شوراي شهر تهران از عبدالحسين روح الاميني، محمد علي نجفي و پرويز فتاح به عنوان شهرداران آينده پايتخت نام برده مي‌شود.


 قائم مقام موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني :
 راه گذر از مشکلات کشور حضور همه جريانات سياسي در انتخابات است 

 قائم مقام موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س) با اشاره به مشکلات فعلي کشور تأکيد کرد: بدون شک تنها راه گذر از اين معبر، اجازه دادن به حضور همه نيروهاي دلبسته به انقلاب و نظام در انتخابات است.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني و خبري جماران، دکتر حميد انصاري در ديدار با معاونان و کارکنان موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني به مناسبت آغاز سال جديد، ضمن تبريک سال نو و گراميداشت ايام فاطميه اظهار داشت: از نگاه عمومي سالي دشوار و پر فراز و نشيب را پشت سر گذاشتيم؛ زيرا هم مردم در زندگي خود سختي‌هايي را متحمل شدند وهم اينکه اختلافاتي ميان قوا ايجاد شد که مي‌رفت تا کيان امنيت رواني جامعه را به خطر بيندازد که با تدبير مصادر عالي نظام جلوي آن گرفته شد. همچنين در ماه‌هاي آخر سال، فشارهاي معيشتي از ناحيه تحريم‌ها و سوء مديريت‌ها بر مردم وارد شد. کاهش ارزش پول ملي فراتر از آمار رسمي نرخ تورم است و مردم از اين ناحيه در فشارند.

وي افزود: آنچه که اميد را در دل‌ها زنده نگه مي‌دارد، ايمان، تعهد و سرزندگي مردم ايران است. حقيقتا آنان علي رغم مشکلات معيشتي و گراني‌ها با برگزاري پرشور مراسم ديني و ملي خويش،انجام سفرهاي زيارتي و سياحتي، ديد و بازديدها، حضور موثر در صحنه توليد و کار و تلاش بعد از تعطيلات، شور زندگي اميدوارانه را به نمايش گذاشتند و نشان دادند که مشکلات کنوني، ناپايدار و گذرا است. بنابر اين اميدواريم در سال جديد که سال حماسه اقتصادي و سياسي نام گرفته است در عرصه مديريتي کشور تحولي صورت گيرد که با حل مشکلات فعلي، خير و برکت را براي کشور رقم بزند.

انصاري با اشاره به دشمني‌هاي آمريکا و توصيف امام خميني از نقش شيطاني آن دولت، گفت: طبيعي است که دشمنان انقلاب ما دست از دشمني برنمي‌دارند و وظيفه ماست که با وحدت حول اهداف و شعارهاي انقلاب و کاهش اختلافات داخلي، اين مرحله را هم با موفقيت پشت سر بگذاريم.

وي تصريح کرد: اميدواريم نشانه تغييرات مثبت در رويکردهاي راهبردي و تصحيح روشهاي مديريت کلان اجرايي نظام که شرط اساسي تحقق حماسه سياسي و اقتصادي مي‌باشد را در انتخابات پيش رو شاهد باشيم و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند فضايي ايجاد شود که عرصه براي حضور همه جريانات درون نظام فراهم شود. بدون شک تنها راه گذر از شرايط دشوار کنوني اجازه دادن به حضور همه نيروهاي دلبسته به انقلاب و نظام در انتخابات است که در اين صورت بخش عمده مشکلات حل خواهد شد. تجربه گرانقدر 34 سال گذشته و همچنين نتايج عقل جمعي بشر ثابت کرده است که اکثريت مردم با توجه به ظرفيت عظيمي‌که دارند اگر وارد ميدان شوند و نظرشان حاکم شود، مشکلات هرچند بزرگ باشند به آساني حل مي‌شوند. تضمين مشارکت تمامي‌اقشار ملت و حضور همه جناحها و جريانهاي سياسي ملتزم به قانون اساسي در انتخابات، و مقابله با تنگ نظريهايي که نتيجه آن محروم ساختن بخشي از جامعه از حضور در انتخابات مي‌باشد، شرط لازم براي توفيق در اين زمينه است.

قائم مقام موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني در ادامه، با اشاره به عملکرد اين موسسه در سال 1391 اظهار داشت: مجموعه اولويت‌هاي تنظيم شده براي سال 1391 پيشرفت خوبي داشت؛ سايت انگليسي راه اندازي شد، اطلاعات پيش بيني شده براي تبديل و آماده سازي جهت پرتال آماده شد و در برخي برنامه‌ها هم به خاطر کمبود اعتبار بايد تجديدنظر مي‌کرديم. مهمترين برنامه سنواتي موسسه هم که برگزاري مراسم سالگرد رحلت امام است، طبق سالهاي گذشته در سطح خوبي برگزار شد. لذا علي‌رغم شرايط بازدارنده، مانند کمبود اعتبارات و نوع تخصيص بودجه، با لطف خدا و نفس‌هاي گرم امام و تلاش همکاران کارها در اکثر موارد طبق برنامه پيش رفت.

وي افزود: از جمله اولويتهاي موسسه در سال جديد، تداوم پيگيري تدوين و تکميل دانشنامه امام‌خميني است که مراحل پاياني خود را مي‌گذراند و انشاء‌الله در اواخر سال بعد، آماده سازي براي چاپ و نشر آن را شاهد باشيم.

همچنين اثرگذاري بيشتر در حوزه فعاليت‌هاي رسانه‌اي و توسعه پرتال امام خميني و پايگاه اطلاع رساني جماران و توسعه بخش زبان‌هاي غيرفارسي در سايت و افزايش حجم منابع پژوهشي چند رسانه‌اي از آثار حضرت امام در پرتال و توسعه آموزشهاي مجازي و توليد نرم افزارهاي چند رسانه‌اي در دستور کار است.

انصاري با اشاره به فعاليت‌هاي موسسه در نقاط مختلف داخل و خارج از کشور نيز خبر داد: مجتمع فرهنگي زادگاه امام(خمين) هم به مرحله بهره‌برداري رسيده و بايد تجهيز شود تا انشاء‌الله از اين مجتمع در فعاليت‌هاي فرهنگي استاني، ملي و بين‌المللي استفاده شود. برنامه بازسازي محل اقامت امام در دوران تبعيد در نجف هم به اتمام رسيد و افتتاح گرديد و اين ميراث خاطره انگيز و ماندگار از آغاز سال جديد آماده بازديد زوار و گردشگران مي‌باشد. همچنين احداث مجتمع فرهنگي در ملک مجاور آن هم به سرعت در حال انجام است.

وي در پايان سخنانش با ابراز اميدواري نسبت به اينکه با ايمان راسخ به راه امام که سعادت دنيوي و اخروي ما در گرو آن است، گفت: بايد کارها و وظايف‌مان را با استقامت و ايمان و اميد ادامه دهيم و از حرف و حديثها و ناملايمات هم نهراسيم.


 اصالت سياسي رئيس‌جمهور مانع بسياري از مشکلات است 

يک نماينده اصلاح‌طلب مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينکه مردم از دوران رئيس‌جمهوري هاشمي و خاتمي خاطرات خوبي دارند، گفت: اگر آقاي خاتمي در انتخابات رياست جمهوري نامزد شود، رأي اول را خواهد داشت و اگر آقاي خاتمي نيايد و آقاي هاشمي رفسنجاني نامزد باشد، رأي اول انتخابات است. حجت‌الاسلام سيد محمدمهدي پورفاطمي در گفت‌و‌گو با ايلنا، با اشاره به انتخابات رياست جمهوري و ضرورت حضور آقايان هاشمي رفسنجاني يا سيدمحمد خاتمي براي پيروزي اصلاح طلبان در آن، اظهار داشت: بايد آقايان خودشان به اين نتيجه برسند که در انتخابات حاضر مي‌شوند يا نمي‌شوند، اما بايد دانست که اين آقايان براي کشور زحمت کشيده و خدمت کردند و در ذهن مردم خاطرات خوبي از دوران رياست جمهوري اين دو شخصيت برجسته کشور وجود دارد. وي افزود: در زمان رياست جمهوري آيت‌الله هاشمي رفسنجاني که بعد از 8 سال جنگ تحميلي دشمن عليه کشور، شروع شد، سازندگي کشور آغاز شد و در دوران رياست جمهوري آقاي خاتمي نيز، اين روند ادامه يافت و کلا در طول اين سال‌ها خدمات خوبي به کشور و به مردم، عرضه شد. پورفاطمي در ادامه به عملکردهاي اخير احمدي‌نژاد گفت: اگر فردي بر اساس ميل شخصي يا منافع جناح مورد نظرش کار کند، نتيجه‌اش وضع امروز کشور مي‌شود که حتي رهبر معظم انقلاب صريحا اعلام مي‌کند کارهاي خلاف شرع و خلاف قانون صورت گرفته است. اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس شوراي اسلامي در ادامه سخنان خود با تأکيد بر اينکه بايد براي جلوگيري از حرکات نسنجيده در کشور، اصالت سياسي يکي از شرايط کانديداهاي رياست‌جمهوري باشد، گفت: اصالت سياسي داشتن رييس‌جمهور کشور مي‌تواند مانع بسياري از مشکلات بوده و حتي در رفع مشکلات مؤثر باشد. پورفاطمي در بخش پاياني سخنان خود با بيان اينکه آقاي هاشمي رفسنجاني به واسطه اينکه يکي از بنيانگذاران انقلاب اسلامي بوده و در دوران دفاع مقدس خدمات ارزنده‌اي به کشور داشته و يا اينکه آقاي خاتمي به دليل داشتن چهره‌اي موجه در دنيا، مي‌توانند در صورت رييس‌جمهوري مجدد، بهترين راهکار‌ها را براي برون رفت از مشکلات موجود داشته باشند، گفت: اگر شرايط زماني و مکاني براي کانديداتوري آقايان هاشمي و يا خاتمي فراهم باشد، قطعا اين دو شخصيت برجسته که هم علاقه‌مند به نظام جمهوري اسلامي‌اند و هم راه حل مشکل را مي‌دانند، براي کشور مفيد خواهند بود.


 فشار به استانداران براي حمايت از کانديداي خاص 

 عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم با انتقاد از دخالت دولت در انتخابات به تغيير استانداران اشاره کرد و گفت: پيامي که تغيير استانداران مي‌دهد اين است که بايد از يک کانديداي خاص حمايت شود و اگر چنين نشود بهايش عزل از مقام است.

سيد محمد غروي در گفت‌و‌گو با پايگاه خبري- تحليل اميد درباره اقدامات دولت در انتخابات رياست جمهوري گفت: دولت نهاد برگزار کننده انتخابات و عملاً مجري برگزاري انتخابات دولت است. پس بايد به گونه‌اي عمل کند تا اين شائبه براي مردم پيش نيايد که از امکانات دولتي براي انتخابات به نفع کانديداي مورد حمايت خودشان استفاده مي‌شود. غروي با اشاره ناشايست بودن استفاده دولت از امکانات دولتي براي انتخابات رياست جمهوري، گفت: قطعاً دولت نبايد امکانات و منابع دولتي را در اختيار يک کانديداي خاص قرار دهد، چرا که اين کار دخالت در انتخابات و به نوعي به انتخابات سمت‌‌و‌سو مي‌دهد.

وي تاکيد کرد: متاسفانه هر روزي که به انتخابات نزديک مي‌شويم، شاهد ورود دولت به انتخابات هستيم و اين موجب بي‌اعتمادي مردم مي‌شود و جز اين هيچ سود ديگري ندارد.

غروي به برخي تغييرات در آستانه انتخابات اشاره کرد و گفت: شاهد اختصاص بودجه‌هاي خاص براي استاندارها و فرماندارها از سوي دولت هستيم. از سوي ديگر تغيير فرماندارها و استاندارها و حتي وزرا در اين اواخر نيز شائبه برانگيز بود. از اين جهت اين اقدامات دولت جز اينکه شائبه‌ها را بيشتر کند سود ديگري نداشت. عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم در مورد جابجايي استاندارها و برکناري آنها نيز گفت: پيامي که تغيير استانداران مي‌دهد اين است که بايد از يک کانديداي خاص حمايت شود و اگر چنين نشود بهايش عزل از مقام است. بنابراين استانداران و حتي گويا برخي مديران اجرايي براي حفظ پست و مقام خود مجبور به حمايت از يک کانديداي خاص مي‌شود.

وي ادامه داد: : اين قبيل کارها نه تنها به نفع دولت نيست بلکه به نفع نظام هم نيست. بنابراين دولت فعلي بايد به اين کارها پايان دهد و بيش از اين خود را زير سوال نبرد و در عين حال بايد سعي در برگزاري انتخاباتي سالم داشته باشد. غروي تاکيد کرد: حمايت‌ها و استفاده از امکانات دولتي در دولت‌هاي قبلي به اين اندازه سابقه نداشته اما در اين دولت ما شاهد انجام خيلي از کارها و فعاليت‌ها بوده و هستيم.


 پورمحمدي:
 اختلاف من با احمدي‌نژاد درباره قاليباف بود 

 پور محمدي در خصوص اختلافش با رييس جمهور در دوران مسئوليش گفت: اختلاف ما در وزارت کشور با احمدي‌نژاد با انتصاب قاليباف آغاز شد و هر روز هم گسترش يافت. حجت‌الاسلام والمسلمين مصطفي پورمحمدي در نشستي با اساتيد و دانشجويان دانشگاه يزد که در محل سالن آمفي‌تئاتر اين دانشگاه برگزار شد، به انتخابات پيش روي رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا اشاره کرد و گفت: رأي مردم موجب ثبات و پايداري کشور است و تا زماني که در مواضع حق ايستادگي کرده و بر ارزش‌هاي اسلامي و انساني تأکيد داريم، دشمني‌هاي دشمنان با نظام جمهوري اسلامي باقي خواهد ماند.

وي خاطرنشان کرد: متأسفانه با نارسايي‌ها، چالش‌ها، سياست‌هاي مبهم و عدم تعامل و همبستگي در بخش‌هاي مختلف مواجه هستيم. در اين زمينه دو مسئله محوري وجود دارد. يکي ساختاري است و ديگري مربوط به نوع نگاه مي‌شود مسئله ساختاري اين است که شرايط کشور با شرايط پرخاشگرانه و خارج از منطق مطلوب و صحيح مراودات اجتماعي مواجه است از جمله اين رفتارها اين است که اگر کسي بخواهد رأي بياورد بايد به افشاگري و حرکت‌هاي جسورانه و رفتارهايي از اين قبيل روي بياورد. متأسفانه اين نوع رفتارها به تدريج در حال تبديل‌شدن به بخشي از زندگي ماست اينکه مي‌بينيم کسي عليه کسي مي‌خواهد فضاسازي و جنجال‌آفريني و افشاگري بکند از جمله رفتارها و مراودات نامطلوب اجتماعي است. پورمحمدي ادامه داد: متأسفانه روند به سمتي پيش مي‌رود که جامعه به اين رفتارها عادت کرده و اگر چند روزي از اين مسايل نباشد انگار اتفاقي در کشور نمي‌افتد. براي ما که جامعه‌اي با پيشينه تمدني بزرگ هستيم بد است که ذهنمان را درگير حرکت‌هاي غيرمتعارف کنيم بايد با منش والاي اخلاقي جامعه را به سمت کمال و پيشرفت سوق دهيم و اجازه ندهيم ارزش‌هاي جامعه متزلزل شود. اين‌ها باعث مي‌شود که فرصت‌ها، منابع، انرژي و توان جامعه هرز برود و از دستيابي به هدف‌هاي اصلي باز بمانيم.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور در پاسخ به اين‌که يکي از شخصيت‌هاي سياسي گفته اگر خاتمي کانديدا شود رد صلاحيت مي‌شود، گفت: در کشور ما رؤساي مختلف با گرايش‌هاي متفاوت رأي آورده‌اند همچنين در کشورهاي مختلف فيلترهايي وجود دارد که کانديداها بايد از طريق آن‌ها تأييد صلاحيت شوند در کشور ما هم نظامات تأييد صلاحيت شرايط مخصوص به خود را دارد. وي ادامه داد که مطلبي از خاتمي چند وقت پيش خوانده‌ بودم که گفته بود: «اين چه حرفي است که بايد به قدرت برگرديم در کشور بايد چرخش نخبگان صورت گيرد اين يک منطق صحيح و درستي است. پورمحمدي در پاسخ به اين‌که آيا مشابه مفاسد چند ميلياردي در کشورهاي مختلف وجود داشته، گفت: بخش بزرگي از فساد در دنيا از طريق پولشويي و انباشت ثروت شکل مي‌گيرد. به همين دليل قوي‌ترين پليس‌ها در دنيا، پليس‌هاي مالياتي هستند. در دنيا مشابه اين فسادها وجود دارد. اما نکته مهم اين است که با نظامات کنترلي که در کشور ما وجود دارد، امکان کنترل فساد براي ما فراهم نيست. وي ادامه داد: در شرايطي که نقدينگي کشور به 500 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا کرده چطور بايد آن را کنترل و مديريت کرد؟ آيا با روش‌هاي سنتي قابل کنترل است؟ من چند سال قبل در مجلس نسبت به اين موضوع هشدار دادم. ديگر با اين سيستم‌هاي سنتي نمي‌توان کنترل و مديريت کرد.رئيس سازمان بازرسي کل کشور در حاشيه سفر به يزد در گفت و گو با يزد فردا نيز گفت: اختلاف بين ما در وزارت کشور با رئيس‌جمهور با انتصاب آقاي قاليباف آغاز و روز به روز به اختلافات افزوده شد و هر روز گسترش يافت. حجت‌الاسلام مصطفي پورمحمدي کانديداي رياست جمهوري يازدهم پيرامون اختلافات ميان خود و احمدي‌نژاد اظهارداشت: اختلاف من با احمدي‌نژاد در رابطه با آقاي قاليباف اتفاق افتاد.

وي در تشريح بروز اختلاف با احمدي‌نژاد تصريح‌کرد: همزمان با حضورم در وزارت کشور شوراي اسلامي شهر تهران آقاي قاليباف را به عنوان شهردار انتخاب کرده و انتصاب وي با حکم وزير کشور قطعي مي‌شد و اين همان چيزي بود که احمدي‌نژاد با آن مخالف بود و با توجه به اينکه امضاي حکم قاليباف در آن زمان کار درستي بود بدون در نظر گرفتن نظر رئيس‌جمهور و بدون اطلاع وي حکم قاليباف را امضاء کردم.پورمحمدي در ادامه افزود: متاسفانه احمدي‌نژاد تنها به اين دليل که قاليباف رقيب انتخاباتي‌اش در انتخابات بود با انتصاب وي به عنوان شهردار تهران مخالف بود.


 دولت احمدي‌نژاد بگويد واقعا چقدر بدهکار است؟ 

 حسين اميري خامکاني سخنگوي کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي گفت: دولت همانند سال 91 مي‌خواهد بدهي به پيمانکاران و بخش خصوصي را عمدتا به شکل تهاتري بپردازد، اما متاسفانه سال گذشته حتي با تهاتر هم بدهي‌ها تصفيه نشد، مثلا در صنعت برق واگذاري هم انجام شد، اما تنها 30 درصد بدهي‌ها به اين صنعت داده شده است و ما نگران تکرار اين مساله در سال جاري هستيم. وي در گفتگو با اعتدال ادامه داد: در تلاشيم در بودجه سال 92 حکمي بياوريم که 100 درصد يا حداقل 75 درصد به صنعت تزريق شود و اوراق قرضه هم که دولت پيش بيني کرده است و اوراق مشارکت ارزي و ريالي هم به کمک اين پرداخت‌ها بيايند و بخشي از اين بدهي‌هاي دولت توسط اوراق مشارکت و قرضه پرداخت شود. نماينده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان کرد: متاسفانه بدهي‌هاي دولت فعلي انباشته مي‌شود و قطعا به دوش دولت بعدي خواهد افتاد و بعيد است دولت در سه ماه آتي بتواند بدهي‌هاي انباشته شده خود را بدهد و با اين اوراق مشارکت و قرضه بدهي‌هاي دولت بيشتر خواهد شد و سر رسيد اوراق هم به بدهي‌هاي دولت بعدي اضافه خواهد شد و لذا دولت بعدي با بدهي‌هاي ويژه مواجه خواهد شد.

وي در خاتمه گفت: آمارهاي بدهي‌هايي که دولت مدعي است با آمار بخش خصوصي متفاوت است، دولت تا مرداد ماه گزارشي تنظيم کند و به مجلس بگويد واقعا چقدر بدهکار است ؛ بايد شفاف آمار ارائه دهد تا مجلس بتواند کمکي به دولت کند، اما تا امروز مجلس آمار و ارقام شفافي از اين بدهي‌ها ندارد.


 نکته 

 مخرج مشترک مشايي- بگم‌بگم

ارتباط بين اسفنديار رحيم مشايي، بگم‌بگم‌هاي احمدي‌نژاد و جيگر فرض کردن مردم چيست؟ براي پي بردن به اين ارتباط مطلب زير را بخوانيد. به گزارش پايگاه خبري فريادگر، اين روزها داد و بيداد اصولگريان ازعملکرد جريان به اصطلاح انحرافي رو به آسمان است و هر اصولگرا و اصولگرا زاده‌اي از هر سو تيري به سمت اين جريان و ليدر مشهور آن جناب اسفنديار رحيم مشايي پرتاب مي‌کند. اين که اين تيرها به حق پرداخته مي‌شود يا نه بحث مفصلي را مي‌طلبد اما نکته اي که نبايد زير گرد و خاک اين انتقادها فراموش بشود اين است جريان اصولگرايي مسئول همه آن چيزي است که توسط دولت نهم و دهم بر سر اين مملکت نازل شده است. اين يعني رحيم مشايي مولود جريان اصولگرايي است و اساسا غر زدن اصولگرايان درباره جريان انحرافي مثل اين مي‌ماند که آدم بچه‌اي را که خودش خلاف کار تربيت کرده نفرين کند. اصولگرايان نبايد فراموش کنند مردمي‌که امروز زير بار سنگين تورم کمرشان خم شده و سفره‌شان هر روز خالي تر از ديروز مي‌شود تا قبل از سال 84 نه رحيم مشايي مي‌شناختند و نه چندان محمود احمدي‌نژاد. اين جريان اصولگرا بود که با سلام وصلوات و حمايت، احمدي‌نژاد را در آن سال و سال 88 روانه پاستور کرد و سمت مهم مديريت معيشت زندگي مردم را به وي سپرد. همين جريان بود که در سه مجلس هفتم، هشتم و نهم قدرت را در دست داشت و دارد اما هيچگاه مانع از تخريب بنيان‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مملکت نشده است. توانش را نداشته يا قصدش را، محل بحث نيست. مهم اين است که اين جريان قدرت را در دست داشت و مانع عملکرد دولت نشد. يکي از آفات دولت‌هاي نهم و دهم ‌رشد سياست تخريب و افترا به جاي رقابت معمول سياسي بود. اوج اين سياست در انتخابات رياست‌جمهوري دهم بود و احمدي‌نژاد بدون هيچ ابايي از اين روش براي تخريب رقبا استفاده کرد و پايه گذار سياست ورزي«بگم»«بگم» شد. آن روزها قاطبه اصولگرايان سکوت کرد چون منفعت آنها در سکوت بود. آن روزها وقتي آبروي ناطق نوري و‌هاشمي‌رفسنجاني به ثمن بخس فروخته شد جريان اصولگرا سکوت کرد تا روزي که ... اين سياست ورزي بعدها توسط جريان به اصطلاح انحرافي عليه رقباي اصولگرا هم استفاده شد به طوري که رسانه‌هاي وابسته به اين جريان هر از چندگاهي براي خاموش کردن همراهان سابق و رقباي امروز گوشه اي از مدارک و اسنادي را که از مراکز مهم به چنگ آورده بودند رو مي‌کردند و اوج اين سياست ورزي به آنجا رسيد که احمدي‌نژاد در جلسه استيضاح وزير کار خودش دست به کار شد و بخشي از اسناد و مدارک موجود عليه خانواده رئيس مجلس را در مانيتورهاي خانه ملت افشا کرد. بله؛ جريان اصولگرا بايد پاسخگو باشد نه منتقد و آلترناتيو. وقتي امروز آقاي قاليباف در تبليغات انتخاباتيش مي‌گويد دوران بگم بگم گذشته، اول بايد به اين پرسش جواب دهد چطور آن روز که احمدي‌نژاد با اين روش، رقبايي غير از شما را از گود خارج کرد، انتقاد نکرديد و نگفتيد که سياست بگم بگم ايراد دارد. مخلص کلام اينکه پديده جريان انحرافي يا همان تيم مشايي- احمدي‌نژاد که به زعم جريان اصولگرا مي‌خواهد با استفاده از امکانات دولتي در انتخابات رياست‌جمهوري شرکت کند و از سياست بگم بگم هم استفاده مي‌کند، مولود جريان اصولگراست. جريان اصولگرا(نه اصولگرايي) مسئول اين پديده و بگم بگم است و به جاي اينکه با آن رقابت کند بايد در محضر ملت و نخبگان پاسخگوي عملکرد آن باشد. به هرحال جيگر فرض کردن مردم هم اندازه‌اي دارد!

ادعاي يک روزنامه حامي‌دولت:

موتلفه ‌دست پنهان تجارت

يک روزنامه وابسته به جريان مشايي- احمدي‌نژاد در گزارش تيتر يک اين شماره خود اينگونه القا کرده که حزب موتلفه اسلامي‌دست پنهان در تجارت و بازرگاني خارجي ايران است. به گزارش پايگاه خبري فريادگر روزنامه شهروند وابسته به جريان مشايي- احمدي‌نژاد گزارش تيتر يک ديروز خود را به تسلط حزب موتلفه بر تجارت خارجي ايران اختصاص داده است و اينگونه القا کرده که اين گروه سياسي دست پنهان در تجارت و بازرگاني خارجي ايران است. روزنامه شهروند در اين گزارش که با تيتر عاليجنابان بازار منتشر شده نوشته که 14 اتاق و شوراي مشترک بازرگاني خارجي به ارزش 44 ميليارد مبادلات تجاري در اختيار 5 تن از اعضا و وابستگان حزب موتلفه است. علي نقي خاموشي از وابستگان عالي حزب موتلفه است و رياست اتاق بازرگاني ايران و انگليس با حجم مبادله 228 ميليون دلار در سال 2012 را در اختيار دارد. علاءالدين ميرمحمد صادقي ديگر عضو حزب موتلفه است که رياست 8 اتاق بازرگاني از جمله اتاق‌هاي «ايران و کانادا»«ايران و عربستان» و شوراي ايران وقطر و ايران و بحرين را بر عهده دارد. حجم مبادلاتي اتاق‌هايي که اين عضو حزب موتلفه رياست آن را دارد 8/8 ميليارد دلار برآورد شده است. بر اساس اين گزارش اسدالله عسگر اولادي که شهروند امروز وي را سلطان پسته ايران معرفي کرده از نظر تعداد رياست بر اتاق‌هاي بازرگاني خارجي در رتبه دوم قرار دارد و رئيس اتاق‌هاي ايران با چين، استراليا و روسيه است و مبادلات تجاري اتاق‌هاي تحت رياست در سال 2012 بالغ بر 8/18 ميليارد است. طبق گزارش روزنامه شهروند يحيي آل‌اسحاق نامزد حزب موتلفه براي انتخابات رياست جمهوري رياست اتاق مشترک ايران و عراق و رئيس اتاق تهران است. اتاق مشترک ايران و عراق در سال 2012 بيش از 3/6 ميليارد دلار مبادلات داشته است. روزنامه شهروند امروز گزارش کرده که علي عبدالهيان به عنوان يکي از وابستگان ارشد حزب موتلفه، رئيس بنياد رسالت است و مشاور شهردار تهران نيز رياست چند اتاق بازرگاني مشترک را بر عهده دارد که در مجموع مبادلات اين اتاق‌ها در سال 2012 چيزي حدود 200 ميليون دلار برآورد مي‌شود. شهروند امروز نوشته اعضا و وابستگان حزب موتله در 30 سال گذشته نقش خود را در اين اتاق‌ها حفظ کرده‌اند. گفتني است حزب موتلفه يحيي آل‌اسحاق را براي انتخابات رياست جمهوي کانديدا کرده است. به نظر مي‌رسد شهروند امروز قصد داشته با انتخاب تيتر عاليجنابان بازار براي اين گزارش اينگونه القا کند که حزب موتفله اسلامي‌رئيس پنهان اقتصاد و تجارت خارجي ايران است. در ادبيات سياسي اصطلاح «عاليجنابان» به کساني اطلاق مي‌شود که قدرت واقعي را به طور پنهان در دست دارند.


 بازخواني تاريخي 21 فروردين 

 1384: ولايتي چه کساني را رقيب خود مي‌دانست؟

بيست‌و‌يکم فروردين 1384 علي‌اكبر ولايتي از كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره جلسه هماهنگي دفتر حدادعادل گفت: من در جلسه آخر هماهنگي در دفتر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي حضور نداشتم، ولي در جلسه ما قبل آن با حضور 6 كانديدا و برخي غيركانديداها حضور داشتم كه به تعبيري جلسه عيدديدني بود. وي ادامه داد: آقاي دكتر حدادعادل به ابتكار خودشان تلاش مي‌كنند نوعي هماهنگي و همدلي بين 6 نفر كانديداي اصولگرا و ارزشي ايجاد و اين امر را پيگيري كنند؛ با افراد مختلف تماس گرفته‌اند كه فارغ از كارهاي فرعي، تنش‌زا، جنبي و مشكل‌زا، شش نفر كانديدا با هم همدلي داشته باشند و در نهايت، در اواخر ارديبهشت به تصريح برخي از دوستان، اقبال عمومي مردم را نسبت به شش نفر كانديدا بسنجند و بر اين اساس، تصميم‌گيري كنند. اين كانديداي انتخابات رياست‌جمهوري درادامه درباره انصراف در صورت حضور هاشمي رفسنجاني نيز گفت: كماكان به نظر اول خود درخصوص آقاي هاشمي رفسنجاني معتقد هستم و از نظر اخلاقي موظف به احترام به پيشكسوتان و افرادي كه عمر خود را صرف انقلاب كرده‌اند. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به سوالي درباره پيش‌بيني وضعيت جناح رقيب در انتخابات رياست جمهوري گفت: پيش‌بيني انتخابات كار آساني نيست، ولي در بين كانديداهاي جناح رقيب مطرح‌ترين آنها آقايان كروبي و دكتر معين هستند كه هركدام سوابق طولاني در جمهوري اسلامي دارند. به‌خصوص شخص آقاي كربي كه نقش مهمي در سال‌هاي قبل و بعد از انقلاب داشته و خدمات ارزشمندي به نظام ارايه داده است. وي در پاسخ به سوال ديگري درباره ايجاد رابطه با آمريكا در دولت آينده گفت: رابطه با آمريكا تابعي از كليت سياست خارجه ايران است كه بر مبناي اصولي ثابت استقرار يافته است. اين اصول ثابت به تدريج جا افتاده و در سياست خارجه نظام حاكم شده، و اگر ثبات در مباني سياست خارجه نباشد، كشورهاي ديگر نمي‌توانند روي آينده ايران حساب باز كنند. بنابراين نمي‌توان مسائل سياست خارجه را جدا نگاه كرد. از طرفي سياست ايران در مواجهه با آمريكا مبتني بر بخشي از تاريخ خارجه ماست و نمي‌شود جدا و مجرد آن را مورد بررسي قرار داد. با حضور هاشمي رفسنجاني در انتخابات سال 84، ولايتي از کانديداتوري انصراف داد اما جلساتي که حداد عادل برگزار مي‌کرد به هيچ نتيجه‌اي نرسيد.

1387: اعلام خروج پورمحمدي و دانش جعفري از کابينه

سال سوم دولت محمود احمدي‌نژاد رو به پايان بود که يکباره تغيير و تحولات در دولت روند تندتري به خود گرفت .اين روند گاه چنان تند بود که غلامحسين الهام سخنگوي آن زمان دولت، از آن جا مي‌ماند و آن را تکذيب مي‌کرد يا دروغ سيزده مي‌دانست، اما چند ساعتي بعد همه، از جمله سخنگوي دولت به درستي شايعات در خصوص برکناري فلان وزير پي مي‌بردند! تغييرات در دولت نهم از اولين سالگرد تشکيل اين دولت آغاز شده بود که در آن زمان اولين وزير تعاون دولت نهم برکنار شد. چند ماه پس از آن وزير رفاه نيز تغيير کرد. سپس درمرداد ماه 86 و در دومين سالگرد تشکيل دولت نهم نيز دو وزير ديگر تغيير کردند: در روزي که غلامحسين الهام در مواجه با خبرنگاران و در حالي که چند روز از اعلام استعفاي وزير صنايع مي‌گذشت، گفت که استعفاي وزير صنايع را نه مي‌توانم تاييد کنم و نه رد، چون از اين امر اطلا عي ندارم! مجتبي ثمره هاشمي‌از قبول استعفاي طهماسبي خبر داد و در همان روز خبر انتصاب علي اکبر محرابيان به عنوان سرپرست اين وزارت اعلا م شد. همچنين همزمان با تغيير وزير صنايع، وزيري هامانه وزير نفت که هيچ خبري مبني بر استعفا يا برکناري اش نبود نيز تغيير کرد و نوذري سرپرست وزارت نفت شد. در همان زمان، اين تحليل مطرح بود که دولتي که به گرفتن تصميم‌هاي يکباره معروف است، در تغييرات چنان ناگهاني عمل مي‌کند که حتي سخنگوي دولت هم از اعلا م اين تغييرات عقب مي‌ماند و بي‌اطلاع است. پس از آن تغيير وزير آموزش‌و‌پرورش در ماه‌هاي آخر سال 86 يکي از عجيب ترين تغييرات دولت بود. چند ماه پيش از آن مجلس هفتم اقدام به استيضاح اين وزير کرده بود که محمود احمدي‌نژاد خود به دفاع از فرشيدي در صحن علني مجلس پرداخت و با شدت از عملکرد او دفاع کرد و آن را ستود اما چند ماه بعد محمود فرشيدي هم مجبور به ترک کابينه و تفويض صندلي خود به علي احمدي شد.فروردين 87 با اين راستهاي سيزده (به جاي دروغهاي سيزده !) آغاز شد. در اولين روز پس از تعطيلا ت نوروز، رسانه‌ها به نقل از خبرگزاري و سايت‌هاي نزديک به دولت نهم، از تغيير بعضي وزرا مثل داود دانش جعفري وزير اقتصاد و دارايي خبردادند که اين تغيير نيز از سوي غلا محسين الهام در اولين کنفرانس مطبوعاتي اش تکذيب شد. الهام خبري که توسط خبرگزاري فارس منتشر شده بود را به «13» مربوط کرد ولي بلافاصله ثمره‌هاشمي واحمدي‌نژاد از تغييرات درکابينه اطلاع دادند و به اين ترتيب، سخنگوي دولت در 21 فروردين بار ديگر عنوان کرد که در زمان مصاحبه از تغييرات کابينه اطلاع نداشته است ودر همان حال به اطلاع عموم مردم رساند که وزراي کشور و اقتصاد تغيير مي‌کنند تا به اين ترتيب از عهده وظيفه سنگين سخنگويي دولت هم بر آمده باشد!

1389: حمايت دولت از رحيمي

فروردين 1389 الياس نادران چند روزي در صدر اخبار قرار گرفت که علت آن هم حملات دوباره اش به محمدرضا رحيمي، معاون اول احمدي‌نژاد بود. نادران، نماينده اصولگرا و حامي دولت احمدي‌نژاد که پيش از اين حرف‌هايي درباره مدرک تحصيلي رحيمي به ميان آورده بود، ان روزها اتهاماتي به رحيمي درباره مفاسد اقتصادي زده است. يک روز پس از اتهامات گسترده نادران که با همراهي علي مطهري همراه بود، محمدرضا رحيمي در اقدامي سريع، بخشنامه اي براي مبارزه با مفاسد اقتصادي از سوي دولت ابلاغ کرد. اما در ادامه اين مباحث، برخي از اعضاي برجسته دولت در آخرين روز سفرشان به استان آذربايجان غربي در اقدامي هماهنگ به حمايت تمام قد از رحيمي پرداختند، تا معاون اول احمدي‌نژاد در اين ميدان تنها نماند.