نسخه شماره 2256 - 1388/10/10 -


246 هزار تومان بالا ترين رقم دريافتي معلمان حق التدريس

انتقاد قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر:
در راه توزيع شربت ترياک سنگ اندازي نکنيد
پول تحقيقات در حوزه مواد مخدر را خرج مرغداري مي کردند
از سوي شوراي شهر تهران صورت گرفت
تصويب لا يحه ساماندهي ناشران و کتاب فروشان


توزيع 720 هزار محصول فرهنگي براي آگاهي دانش آموزان از ابعاد جنگ نرم


اخبار کوتاه


آئين شام عياران در شام غريبان


پايتخت


  246 هزار تومان بالا ترين رقم دريافتي معلمان حق التدريس 

معاونت برنامه ريزي و توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش با ارسال بخش نامه اي جزئيات نحوه پرداخت حق الزحمه نيروهاي حق التدريس را اعلام و بر اين اساس کم ترين حقوق در نظر گرفته 147 هزار تومان و بيشترين حقوق نيروهاي حق التدريس 246 هزار تومان است.  به گزارش ايلنا، در اين بخش نامه که به تمامي سازمان ها و مراکزآموزشي سراسر کشور ابلاغ شده است، جزئيات نحوه پرداخت حق الزحمه نيروهاي حق التدريس اعلام شده است.  در ابن بخش نامه آمده است: "تصوير نامه شماره 83722/200 مورخ 88/9/4 معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور متضمن مصوبه مورخ 88/9/2 شوراي توسعه مدريت و سرمايه انساني در مورد دستورالعمل نحوه پرداخت حق التدريس و حق الزحمه کارکنان وزارت متبوع و موسسات وابسته به پيوست ارسال و موارد ذيل اعلام مي گردد."  بر اساس اين بخشنامه حق التدريس ساعتي کارمندان رسمي و پيماني با رعايت مقررات مربوطه حداکثر تا 60 ساعت در ماه به شرح زير محاسبه مي شود:  "مجموع امتيازات شغلي و شاغل ضربدر ضريب ريالي سال تقسيم بر 100 مساوي است با مبلغ هر ساعت حق التدريس" همچنين نرخ هر ساعت حق التدريس براي نيروهاي با مدرک ديپلم 24540، فوق ديپلم 28680، ليسانس 32400، فوق ليسانس 36720 و دکترا 41040 هزار است که با محاسبه اي بر اساس دستور العمل بالا مي توان دريافت که کمترين حقوق دريافتي نيروهاي حق التدريس مربوط به نيروهاي ديپلمه با 147 هزار تومان و بيشترين حقوق مربوط به نيروهايي با مدرک دکترا است که 246 هزار تومان حقوق براي آنها در نظر گرفته شده است.  اين در حالي است که حق التدريس معلمين بازنشسته با رعايت ماده 95 قانون مدريت خدمات کشوري حداکثر تا 32 ساعت در ماه معادل کارمندان شاغل و مشابه پرداخت مي شود که به عبارت ديگر نصف حقوق دريافتي نيروهاي شاغل حق التدريس است.


  انتقاد قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر:
 در راه توزيع شربت ترياک سنگ اندازي نکنيد 
 پول تحقيقات در حوزه مواد مخدر را خرج مرغداري مي کردند

گروه اجتماعي: تاخيرهاي پي در پي در مسير اجراي پروژه شربت ترياک، بالا خره صداي قائم مقام دبير کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور را هم بلند کرد. وي در سخنان انتقاد آميزي گفت: در سال هاي بعد از انقلا ب شربت ترياک توليدي در داخل به برخي از کشورهاي جهان صادر مي شد اما حالا  براي توزيع آن در داخل هم سنگ اندازي مي شود.
طاها طاهري روز چهارشنبه در مراسم اختتاميه هفتمين دوره جشنواره آثار برتر مکتوب در حوزه اعتياد که در مجتمع شقايق برگزار شد با اعلام اين مطلب تصريح کرد : اجراي طرح پايلوت شربت ترياک به تعويق افتاده و به بهانه اي براي ايجاد برخي حواشي تبديل شده است در حالي که هيچ بهانه اي براي اين سنگ اندازيها وجود ندارد. وي همچنين در رابطه با رويکرد جديد اين ستاد در عرصه کارهاي پژوهشي گفت: گاهي وقتها اطلاعات غلط و آلوده موضوع بررسي و پردازش اطلاعات در وضعيت اعتياد در کشور، ارزيابي سياستهاي اتخاذ شده در گذشته، ترسيم وضعيت آينده کشور در زمينه مواد مخدر و شرايط فراواني داده ها موجب مي شود در تصميم گيري هاي ستاد کژروي داشته باشيم. به گزارش مهر طاهري افزود: بر اين اساس يکي از اصلي ترين بندهاي ابلاغي سياستهاي کلي مبارزه با مواد مخدر کشور اتخاذ تصميمات بر پايه پژوهش است و در اين راستا تاکيد شده که همه تصميمات دستگاه هاي مرتبط در اين حوزه  بايد بر پايه پژوهش باشد تا از اتخاذ تصميمهاي غلط پيشگيري شود.
قائم مقام ستاد مبارزه با موادمخدر با تاکيد بر اتخاذ تصميمات پژوهش مدارانه در ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: اين تصميم در حالي صورت گرفته است که امروز با تحقق زمينه اي اين موضوع متاسفانه حتي صداي برخي ها بلند شده چرا که اين ستاد براي برخي به يک حاشيه امن تبديل شده بود.
وي افزود: در سال هاي گذشته در مواردي حتي پول تحقيقات در حوزه مواد مخدر حتي براي مرغداري  و پرورش ماهي نيز صرف شده و حالا امروز که بر صرف اعتبارات حوزه مواد مخدر بر پايه پژوهش تاکيد شده و هر يک از دستگاه هاي مرتبط بايد پاسخگوي بسياري از مسايل باشند برخي ها دچار ترس شده اند، زيرا کارکرد برخي از اين دستگاه ها زير سوال مي رود.
طاهري با اشاره به تاثيراتي که اطلاعات غلط مي تواند در نتيجه کارها داشته باشد گفت: گاهي اوقات دستکاري اطلاعات موجب تغيير نگرش و تصميم مسئولان هم مي شود که بايد هم در بحث عدم شفاف سازي و هم در بحث جابه جايي اطلاعات به طور جدي مقابله کنيم که براي پرهيز از اين دام ستاد تصميم گرفت بودجه پژوهش را مبناي تمام اقدامات قرار دهد. لذا امروز حتي ارزشيابي شوراهاي استاني هم بر اساس پژوهش انجام مي شود. طاهري با تاکيد بر اينکه در ساختار پژوهشي ستاد مبارزه با مواد مخدر تغييرات عمده اي ايجاد شده است اظهارکرد: ما سختي کار و تاخير زمان در اين حوزه  را پذيرفته ايم تا از اين به بعد همه تصميماتي که در اين حوزه  اتخاذ مي شود درست باشد. وي در ادامه به چند بعدي بودن موضوع مواد مخدر و مرتبط بودن سياستهاي بسياري از دستگاهها در اين حوزه  اشاره و بيان کرد: پيش از اين سياستهاي دستگاههاي مرتبط در حوزه مواد مخدر، مانند کلاف سردرگمي بود که مختلف و متناقض بودن برخي از سياستها باعث ايجاد تنش در بين دستگاهها و وقت کشي و بهانه جويي برخي مي شد اما سعي شده با کار پژوهشي و اهتمام به اتاقهاي فکر اين مشکل بر طرف شود. جانشين دبير کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه اذعان کرد: ما در سياستهاي جديد هيچ پروايي از نتايج پژوهشها نداريم و سعي مي کنيم که نقد از وضعيت موجود اعتياد به راحتي صورت گيرد. وي همچنين با هشدار به کوتاهي برخي دستگاهها در اجراي تصميمات حوزه مبارزه با مواد مخدر تصريح کرد: امروز هر دستگاهي که در اجراي تصميمات ستاد مبارزه با مواد مخدر کوتاهي کند با آن برخورد خواهيم کرد، به ويژه اگر اين کوتاهي در حوزه اتخاذ تصميمات بر اساس پژوهش و پايلوت علمي باشد. طاهري اضافه کرد: براي تحقق تصميمات پژوهش مدارانه در حوزه مواد مخدر بسياري از موانع از جمله بوروکراسي ودم و دستگاههاي اداري را جمع و ابلاغ کرده ايم که در شوراهاي مبارزه با مواد مخدر استانها صرفا افراد کارشناس و انديشمند بايد حضور داشته باشند تا تصميمات به صورت علمي اتخاذ شود.
اين مقام مسئول در حوزه مبارزه با مواد مخدر گفت: امروز سيستم ديناميک اعتياد کاملا هوشمند است و هر روز با تاکتيک هاي جديد راه خود را به سوي کسب سودهاي سرسام آور باز مي کند و اگر در مقابل اين پويايي تصميمات ما صرفا بر اساس اتکا و تجربيات گذشته باشد، نمي توان به موفقيت دست يافت. طاهري با تاکيد مجدد بر انجاک کارهاي پژوهشي در اين زمينه گفت:امروز به رغم مجموع اقدامات صورت گرفته ممکن است مواد مخدر در کف خيابان نيز پيدا شود و مردم به رغم همه اقدامات مثبت رضايت چنداني از روند مبارزه با مواد مخدر نداشته باشند لذا ما بايد فضاي مبارزه با مواد مخدر را بر اساس اقدامات پژوهش مدارانه اداره کنيم و از اين رو از همه انديشمندان و صاحبنظران دعوت مي کنيم که با ما همکاري هاي علمي  پژوهشي و انتشاراتي داشته باشند.   از سوي ديگر مديرکل مطالعات و پژوهش ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به کاهش شديد درصد پژوهش هاي مرتبط با حوزه مواد مخدر و اعتياد گفت: ميزان پژوهش هاي انجام شده در اين حوزه  نسبت به سال گذشته 49 درصد کاهش داشته است که اين موضوع بايد به طور ويژه در دستورکار قرار گيرد. به گزارش ايسنا، ياوري در مراسم اختتاميه هفتمين دوره جشنواره آثار برتر مکتوب در حوزه مواد مخدر بر لزوم توسعه پژوهش در حوزه مواد مخدر و اعتياد تاکيد کرد و گفت: يکي از اقداماتي که در دست انجام است، توسعه پژوهش هاي استاني در حوزه مواد مخدر است.  وي در اين راستا از برگزاري اولين دوره آموزش روش تحقيق براي کارشناسان حوزه مواد مخدر تا پيش از عيد نوروز خبر داد و همچنين اظهار کرد: متاسفانه جاي جلسات آينده پژوهي با هدف شناسايي دقيق وضعيت آينده اعتياد کشور هم اکنون خالي است که اين خلا» بايد هر چه سريع تر پرشود.  مدير کل مطالعات و پژوهش ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنين از برگزاري اولين دوره هاي بين المللي آموزش پيشگيري از اعتياد براي کشورهاي آسيايي خبر داد و يادآور شد: علاوه بر مجموعه اين اقدامات نرم افزاري نيز با هدف کوتاه کردن مسير انعقاد قرار دادهاي پژوهشي با پژوهشگران حوزه مواد مخدر در حال تهيه است.


 از سوي شوراي شهر تهران صورت گرفت
  تصويب لا يحه ساماندهي ناشران و کتاب فروشان 

لايحه "ساماندهي فرآيند حمايت از ناشران،  موزعين و کتابفروشان در شهر تهران" با راي اکثريت اعضاي شوراي شهر تهران به تصويب رسيد.  رئيس کميسيون فرهنگي، اجتماعي شوراي شهر تهران در گفت وگو با مهر با اعلام اين خبر گفت: اين لايحه که چندي پيش به کميسيون ارجاع شده بود مورد مجموعه اي از اصلاحات و کم و زيادي هايي قرار گرفت و در نهايت روز گذشته در جلسه نشست علني دويست و چهل و هفتم شوراي شهر و با راي اکثريت اعضا» به تصويب رسيد. مرتضي طلايي در عين حال اشاره اي به اين تغييرات نکرد و اعلام آن را به جمع بندي کامل صورتجلسه روز گذشته موکول کرد. البته در جلسه روز گذشته شوراي شهر خسرو دانشجو عضو کميسيون توسعه و عمران همچنان جزو مخالفان اين لايحه بود اما حمزه شکيب رئيس اين کميسيون در دفاع از اين لايحه سخن گفت و يادآور شد: هدف از ارائه اين لايحه ترويج فرهنگ کتابخواني و کتابفروشي است و نبايد آن را با موضوعات ديگر مخلوط کنيم. اگر اين فرهنگ رواج يابد، بسياري از مشکلات فرهنگي حل خواهد شد. سابقه لايحه "ساماندهي فرآيند حمايت از ناشران، موزعين و کتابفروشان در شهر تهران" به آغاز کار شوراي شهر سوم برمي گردد که آن زمان قرار بود شهرداري لايحه اي را براي حل مشکلات سکونتي کتابفروشان و استقرار آنها در واحدهاي مسکوني ارائه دهد که اين کار بعد از چند بار بررسي و ارجاع نهايتا با يکسري اصلاحات مطرح شد. پيشتر هم حسن کيائيان رئيس اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران  بر همراهي اين اتحاديه با کميسيون فرهنگي شوراي شهر در اين خصوص تاکيد کرده بود. وي در دفاع از لايحه مذکور گفته بود: نزديک به 13 صنف از جمله پزشکان، دفترداران اسناد رسمي و وکلا مي توانند در اماکن مسکوني مستقر باشند و فعاليت کنند و از مزاياي اين استقرار برخوردار باشند. سوال اين است که چرا به صنف ناشر و کتابفروش اين اجازه داده نمي شود؟ کيائيان تعطيلي يا تغيير شغل 250 کتابفروشي را در هفت، هشت سال گذشته يکي از دلايل حمايت خود از اين لايحه عنوان کرد و گفت: با اجرا» اين لايحه را علاوه بر رونق مجدد کار کتابفروشي ها، بسياري از هزينه ها نيز از دوش دولت و شهرداري برداشته مي شود.


 توزيع 720 هزار محصول فرهنگي براي آگاهي دانش آموزان از ابعاد جنگ نرم 

دبير کل اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان مدارس سراسر کشور از توزيع 720 هزار محصول فرهنگي در سطح مدارس متوسطه با هدفي چون آموزش مقابله با جنگ نرم به دانش آموزان که به عنوان يکي از فعاليت هاي محوري در حوزه برنامه هاي آموزشي فرهنگي دانش آموزان به طور جدي در دستور کار قرار گرفته است، خبر داد.
محمد تقي فخريان، در گفت وگو با ايسنا، در توضيح اين خبر، اظهار کرد: بيش از 720 هزار محصول فرهنگي با اهدافي چون افزايش دانش معنوي دانش آموزان،  مبارزه با تهاجم فرهنگي، آگاه کردن دانش آموزان با ابعاد جنگ نرم و غيره، در اختيار دانش آموزان مدارس متوسطه قرار گرفته است. وي با بيان اينکه در حال حاضر 12 هزار و 750 دفتر انجمن اسلامي در مدارس متوسطه سراسر کشور تشکيل شده است، افزود: مدارس متوسطه 280 شهر کشور در 30 مرکز استان داراي دفتر انجمن اسلامي هستند که در مجموع 412 هزار دانش آموز در اين مدارس تحت پوشش فعاليت هاي انجمن اسلامي قرار گرفته اند. دبيرکل اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان مدارس سراسر کشور همچنين اعتبار تخصيصي مجلس به اين اتحاديه که در بين انجمن هاي اسلامي دانش آموزان در مدارس توزيع مي شود را سه ميليارد و 200 ميليون تومان، ذکر و خاطرنشان کرد: بخش عمده اين اعتبار به برگزاري اردوهاي فرهنگي و آموزشي براي دانش آموزان اختصاص پيدا مي کند; آن گونه که در تابستان امسال با توزيع اعتبار سراسري اختصاص يافته، 110 هزار دانش آموز تحت پوشش فعاليت هاي فرهنگي و آموزشي اردويي قرار گرفتند. اين مقام مسوول در ادامه يادآور شد: آيين نامه فعاليت انجمن هاي اسلامي دانش آموزان بر اساس اساسنامه مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و با همکاري معاونت پرورشي وزارت آموزش و پرورش در ابتداي سال تحصيلي جديد به انجمن هاي اسلامي مدارس سراسر کشور ابلاغ شده و اين انجمن ها بر اساس آيين نامه مذکور فعاليت هاي فرهنگي و آموزشي خود را به اجرا مي گذارند. وزارت آموزش و پرورش و نهادهاي وابسته به آن تا کنون اقدامات متنوعي را براي آموزش مقابله با جنگ نرم به دانش آموزان انجام داده يا در دست اجرا دارند که از جمله آن مي توان به تشکيل پايگاه هاي بسيج دانش آموزي در سطح مدارس، اعزام روحانيون و طلاب جوان به مدارس و توزيع محصولات فرهنگي در بين دانش آموزان اشاره کرد.


 اخبار کوتاه 

تغيير رييس سازمان بازنشستگي کشور

مراسم توديع و معارفه رييس سازمان بازنشستگي کشور صبح ديروز برگزار شد.  به گزارش ايسنا، علي ذبيحي مديرعامل سازمان تامين اجتماعي صبح امروز طي مراسمي که در محل سازمان بازنشستگي کشوري برگزار شد، «فريد اجلالي» را به عنوان رييس جديد سازمان بازنشستگي کشوري منصوب کرد.  گفتني است، مراسم توديع«ابراهيم طوبايي» از رياست سازمان بازنشستگي کشور در حالي برگزار شد که پيش از اين در اين باره خبري منتشر نشده بود.

کيومرث هاشمي قائم مقام حاجي بابايي  شد

قائم مقام وزير آموزش و پرورش در امور تربيت بدني و سلامت منصوب شد.  به گزارش  ايسنا، طي حکمي از سوي وزير آموزش و پرورش، کيومرث هاشمي به عنوان قائم مقام وزير آموزش و پرورش در امور تربيت بدني و سلامت منصوب شد.  در اين حکم خطاب به کيومرث هاشمي آمده است: «اميد است با استعانت از خداوند متعال و توجه به منويات مقام معظم رهبري (مدظله العالي) مبني بر فعاليت هاي تعليم و تربيت در سه محور تهذيب، تحصيل و ورزش وهمکاري معاونت ها و سازمان هاي تابعه وزارت در انجام فعاليت هاي تربيت بدني، سلامت و تعامل سازنده با سازمان تربيت بدني و ساير دستگاه هاي مرتبط با ورزش براي تحقق اهداف وزارت آموزش و پرورش به ويژه ايجاد روحيه نشاط و شادابي و احياي فدراسيون ورزشي، دانش آموزي در مسير سياست هاي نظام جمهوري اسلامي موفق باشيد.»

قوت گرفتن احتمال لغو حج عمره مفرده

رييس سازمان حج و زيارت با اشاره به تاکيدات مقام معظم رهبري درباره حفظ عزت و حرمت زائران ايراني و با بيان اين که عمره مفرده عملي مستحبي است; افزود:هر چند طرف سعودي در مذاکرات قول مساعد داده است، اما در صورتي که مذاکرات به نتيجه نرسد،  احتمال لغو امسال عمره مفرده وجود دارد. به گزارش ايلنا، آيت الله ري شهري نماينده ولي فقيه و سرپرست حجاج ايراني تصريح کرد: در صورتي که خواست هاي ما برآورده شود، اين سفر معنوي همانند گذشته برگزار مي شود.  سازمان حج و زيارت به تازگي اعلام کرد که اعزام زائران به عمره مفرده در صورت به نتيجه رسيدن مذاکرات دستگاه ديپلماسي خارجي با مسوولان عربستاني و برطرف شدن مسايل مطروحه است.  بيش از 800 هزار زائر ايراني در فصل گذشته عمره به سرزمين وحي اعزام شدند.

اعلام آمادگي وزارت رفاه براي اجراي
مصوبه پرداخت حق بيمه براساس ميزان حقوق

به گفته يکي از اعضاي کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي، وزير رفاه براي اجراي مصوبه پرداخت حق بيمه بر اساس حقوق دريافتي که در بودجه سال گذشته مصوب شده بود، اعلام آمادگي کرده است.  دکتر سيدعليرضا مرندي، در گفت وگو با ايسنا، مطلب فوق را به نقل از وزير بهداشت عنوان کرد و گفت: تاکنون پرداخت حق بيمه براي همه يکسان بوده است به طوري که اگر حقوق من 10 برابر حقوق يک کارمند ساده باشد از هر دوي ما به طور مساوي حق بيمه کسر مي شود، اما مجلس شوراي اسلامي در بودجه سال گذشته تصويب کرد که حق بيمه بر مبناي ميزان حقوق افراد باشد، بنابراين افرادي که درآمد بيشتري دارند بايد حق بيمه بيشتري پرداخت کنند و به تبع آن افرادي که درآمد کمتري دارند بايد حق بيمه کمتري پرداخت کنند.  دکتر مرندي در خاتمه خاطرنشان کرد: اين مصوبه بايد توسط وزارت رفاه در سال گذشته به اجرا درمي آمد که با توجه به برخي مشکلات در اين وزارتخانه، مصوبه اجرا نشد، اما به گفته وزير بهداشت هم اکنون صادق محصولي وزير رفاه دولت دهم ابراي اجراي اين مصوبه اعلام آمادگي کرده است که اين نکته بسيار مثبتي است.

حضور 500 شرکت داخلي و خارجي
در شانزدهمين نمايشگاه چاپ و بسته بندي

رئيس اتحاديه چاپخانه داران گفت: 500 شرکت داخلي و خارجي از اول تا چهارم بهمن ماه در شانزدهمين نمايشگاه چاپ و بسته بندي حضور داشته و به ارائه محصولات مي پردازند. به گزارش فارس علي نيکوسخن اظهار داشت: نمايشگاه امسال نسبت به سال گذشته از نظر کمي و کيفي ارتقاي قابل ملاحظه اي يافته است به طوري که شاهد حضور گسترده 500 شرکت داخلي و خارجي در قالب 10سالن نمايشگاهي هستيم.  وي در خصوص اينکه سال گذشته نارضايتي هايي درباره زمان برگزاري نمايشگاه وجود داشت، اظهار داشت: با پيگيري ها و مکاتبات صورت گرفته از سال آينده نمايشگاه چاپ در شهريورماه برگزار مي شود.  وي افزود: نمايشگاه امسال به همت اتحاديه  چاپخانه داران، صحاف، ليتوگراف، انجمن صنايع کارتن و ورق و شرکت صنوف توليدي و خدمات فني تهران برگزار مي شود.  رئيس اتحاديه چاپخانه داران تهران گفت: کشورهاي آلمان، ايتاليا، اسپانيا، اتريش، انگلستان،  آمريکا، سوئد، سوييس، ترکيه، تايوان، فرانسه، برزيل، ژاپن، هنگ کنگ، کره جنوبي، هلند، هندوستان، امارات، تونس و چين در قالب 110 شرکت آخرين توانمندي ها و تکنولوژي هاي روز را ارائه مي کنند.

تغيير شرايط طرح حمايت از دانشجويان دکترا

معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با اشاره به سرانجام طرح حمايت مالي از دانشجويان دکترا با تاکيد بر اينکه اين طرح تنها براي دانشجويان واجد شرايط اجرا مي شود، گفت: در صورت تخصيص بودجه لازم و معرفي دانشجويان واجد شرايط از سوي دانشگاه ها، اين طرح از بهمن ماه با پرداخت کمک هزينه به واجدين شرايط اجرا مي شود.  دکتر نادري منش در گفت وگو با ايسنا، در خصوص سرانجام بحث حقوق دانشجويان دکتري و پرداخت حقوق ماهيانه به اين دسته از دانشجويان با وجود وعده هاي داده شده، گفت: دانشجو کارمند نيست که به او حقوق دهيم و اين مساله نيز در هيچ کجاي دنيا رسم نيست و ما به آن اعتقادي نداريم.  وي با اشاره به رويه هاي معمول در اين راستا، گفت: در اين رابطه دو کار در دانشگاه هاي معتبر دنيا مي شود يا اينکه به دانشجويان ممتاز دوره هاي تحصيلات تکميلي بورس مي دهند يا استاد بخشي  از پروژه ها و گرنت هاي بيروني دانشگاه را به دانشجو مي دهد و يا اينکه به دانشجو وامهايي براي انجام تحقيقات ارايه مي شود، به عبارت ديگر در ثروتمندترين کشورها نيز يکي از سه حالت فوق اجرا مي شود.  وي با اشاره به دانشجويان واجد شرايط اين طرح به ايسنا، تصريح کرد: بر اساس اين آيين نامه دانشجويان دکترايي که پروپوزال آنها طي يکسال گذشته مصوب شده و در عين حال موفق مي شوند 4 ساله مدرک دکتري خود را اخذ کنند، واجد شرايط هستند. 


  آئين شام عياران در شام غريبان 

در شب شام غريبان شمعهائي در کوچه هاي تاريک محله شوش - خيابان هرندي (دروازه غار) روشن شد، اعضاي جمعيت امداد دانشجوئي- مردمي امام علي (ع) با شمع هاي روشن خود به کوچه هاي افيون زده شهر رفتند تا کوچه هائي را که هر روز شاهد قدم هاي لرزان قربانيان افيون بودند را ميزبان قدم هاي استوار و  زمزمه دعا و قرآن خويش کنند. شام عياران همزمان با شام غريبان ماه محرم در محله دروازه غار با حضور دانشجويان دانشگاه هاي مختلف که طي سلسله همايش هايي توسط اعضاي جمعيت امام علي (ع) به اين گردهمائي دعوت شده بودند برگزار شد. اين آئين با شعار "همه با هم براي داشتن ايراني بدون اعتياد" برگزار گرديد. در اين آئين دانشجويان با شمع ها و فانوس هاي روشن خويش فرياد عياري بر آورده و همچنين خواندن آيات قرآن معتادين محله را به ترک اعتياد دعوت مي کردند. اين جمع پس از گذر از کوچه هاي اين محله در کوچه قالي شوها نمازي با نيت ريشه کني معضل اعتياد از شهر و کشور خويش به پا داشتند و بيانيه خود را در اعلام بيزاري از اعتياد فراگير در جامعه قرائت کردند.  در  پايان برنامه 6 تن از معتادين محله با عياران همراه شدند و اعضاي جمعيت امام علي(ع) آنها را به کمپ هاي ترک اعتياد معرفي کردند. جمعيت امداد دانشجوئي- مردمي امام علي(ع) با کمک خيرين مسئوليت تامين هزينه هاي ترک اعتياد و حمايت هاي پس از ترک و همچنين تامين هزينه هاي خانواده هاي اين افراد را در طول دوره درمان به عهده مي گيرد. همچنين در آئين شام عياران 16 تن از معتادين محله دروازه غار براي ترک اعلام آمادگي کرده و ثبت نام کرده اند که بر حسب اولويت توسط اعضاي جمعيت به کمپ معرفي شده و خانواده هايشان تحت پوشش قرار خواهند گرفت. جهت کسب اطلاع از نحوه همکاري در طرح و ياري رساندن به معتادين و خانواده هايشان با تلفن روابط عمومي جمعيت امام علي(ع)  23051110  تماس حاصل نمائيد.


 پايتخت 

 85درصد ظرفيت معاينه فني همچنان خالي

مديرعامل ستاد مرکزي معاينه فني خودروهاي تهران از عدم برخورد پليس با خودروهاي فاقد معاينه فني انتقاد کرد.  مهندس وحيد نوروزي روز گذشته در گفت وگو با ايسنا، با تاکيد بر اينکه متاسفانه همچنان 85 درصد ظرفيت مراکز معاينه فني خودروهاي تهران خاليست افزود: اين در حاليست که برخورد پليس با خودروهاي فاقد معاينه فني آنقدر کاهش يافته است که مراجعه به مراکز معاينه فني حتي در فصلي که با توجه به دريافت آرم هاي طرح ترافيک بايد افزايش مي يافت، افزايشي نشان نمي دهد.  وي با تاکيد بر اينکه آلودگي هواي تهران متاسفانه متولي ندارد افزود: تمامي اين مسائل در حاليست که مسوولان کاهش آلودگي هواي تهران فقط در موارد بحران آلودگي به فکر آلودگي هوا مي افتند و پس از آن همه چيز را از ياد مي برند.  مديرعامل ستاد مرکزي معاينه فني خودروهاي تهران با اشاره به تصويب آيين نامه جديد انجام معاينه فني در کشور گفت: متاسفانه سازمان حفاظت محيط زيست و متوليان امر در خصوص ابلاغ هرچه سريعتر اين آيين نامه کوتاهي کرده اند و هنوز اين آيين نامه ابلاغ نشده است.

ثبت بيشترين گزارش هاي کودک آزاري
در منطقه 14 تهران
 

تعداد کل تماس گيرندگان با صداي يارا در آذرماه 408 مورد بوده است.  به گزارش ايلنا، 94 درصد تماس گيرندگان در آذر ماه با صداي يارا، مادران و تنها 1 درصد پدران و 3درصد کودکان و 2 درصد ساير افراد بوده اند.  براساس آنچه که در اين گزارش آمده، اولويت مطالب مطرح شده مربوط به سنين 0-6 و 10-7 سال بوده است.  همچنين در 75 درصد موارد تنبيه رواني و 41 درصد تنبيه بدني صورت گرفته است. تنبيه رواني شامل داد زدن، توهين، سرزنش و مقايسه با ديگران بوده است.  براساس اين گزارش، تحصيلات تماس گيرندگان به ترتيب فراواني، بالاتر از ديپلم و ديپلم و سيکل بوده و بيشترين تماس ها به ترتيب فراواني از مناطق 14، 5، 2،7 و 8 تهران بوده، و تماس از شهرستان هاي کرج، کرمان، يزد، اصفهان و تبريز بوده است.

احداث 70 درصد بوستانهاي منطقه اي در تهران

مديرعامل سازمان پارک ها و فضاي سبز شهر تهران گفت: تا کنون 70 درصد بوستان هاي در نظر گرفته شده براي سال جاري احداث شده  است.  به گزارش مهر، مهندس علي محمد مختاري اظهار داشت: احداث حدود 140 بوستان در سال جاري از ابتداي سال در دست اقدام قرار گرفت که تا پايان سال 30 درصد باقيمانده آن نيز مورد بهره  برداري قرار خواهد گرفت. وي با اشاره به اينکه بخشي از اين بوستان ها در مناطق متراکم تهران احداث شده است افزود: با توجه به کمبود زمين در مناطقي مانند 10 ، 11 ، 17 و... در اين مناطق تملک و تجميع زمين به منظور ايجاد سرانه خدماتي و فضاي سبز در اين مناطق انجام مي شود.

افتتاح مرکز فرماندهي و ستاد مديريت بحران تهران

رييس سازمان پيشگيري در مديريت بحران شهر تهران با اعلام افتتاح مرکز فرماندهي و ستاد مديريت بحران شهر تهران، گفت: اين ستاد، نقطه اي براي مديريت در پايش شرايط است که از اين پس به صورت 24 ساعته در طول سال فعال خواهد بود تا با شناسايي حوادث و قبل از گسترش، ابعاد آن را کاهش دهد.  به گزارش ايسنا، مازيار حسيني در مراسم افتتاح مرکز فرماندهي و ستاد مديريت بحران شهر تهران که صبح ديروز برگزار شد، افزود: با بکارگيري سامانه هاي اطلاعاتي و سيستم هاي موجود اين توانايي وجود دارد تا در کمتر از سه دقيقه اطلاعات مربوط به لرزش تا شعاع 150 کيلومتري تشخيص و کمتر از 20 دقيقه اطلاعات را در اختيار شهرداران و نواحي قرار دهد.  وي هزينه تمام شده هر متر مربع ساختمان ستاد مديريت بحران شهر تهران را با توجه به اينکه از تکنولوژي بالايي برخوردار است، از آپارتمان هاي تهران کمتر دانست. 

اجراي مرحله دوم ارزيابي طرح ناحيه محوري
در منطقه 7

جلسه ارزيابي عملکرد نواحي شهرداري منطقه هفت به منظور اعلا م نقاط قوت و ضعف جهت ارزيابي مرحله دوم ناحيه محوري با حضور مشاور اجرايي سازمان بازرسي شهرداري تهران در منطقه 7 برگزار شد. به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه هفت، «مهندس کبيري»، مشاور اجرايي سازمان بازرسي شهرداري تهران با حضور در منطقه 7 گفت: سه رتبه مناسب، خوب و ضعيف مدنظر  قرار گرفته شده است و منطقه هفت توانست رتبه خوب را در مرحله ارزيابي مناطق در بخش ناحيه محوري بدست آورد. وي در ادامه با بيان اينکه منطقه 7 با برگزاري هم انديشي هاي مختلف در نواحي توانست نقاط ضعف و قوت خود را شناسايي کند افزود: اين ارزيابي ها به عنوان يک فرصت تلقي مي شود و در پيشبرد ناحيه محوري بسيار تاثيرگذار بوده است.

نصب مبلمان شهري در پياده روهاي منطقه 12

نشست بررسي بودجه سال 89 نواحي چهار و شش با حضور مهندس عرب قائم مقام منطقه 12، معاونين، روساي واحدهاي مختلف و دبيران شوراياري محلات اين نواحي برگزار شد. به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه 12 تهران، در ابتداي اين نشست دبيران شوراياري محلات نواحي چهار و شش به بيان ديدگاه ها، نظرات، مشکلات و معضلات محلات خويش پرداخته و در ادامه قائم مقام منطقه 12 پس از بررسي موارد مطرح شده رسيدگي به وضعيت پياده رو ها و کيفيت آسفالت خيابانها ، توجه بيشتر به فضاي سبز محلات و سيماي شهر، نصب مبلمان شهري در پياده روها، اجراي دقيق عمليات رفع سدمعبر در سطح محدوده، برگزاري کلاس آموزش ساخت و ساز و مباحث شهرسازي جهت کارفرمايان ، تجليل ويژه از خانواده معظم شهدا ، تبديل املام تملک شده به اماکن فرهنگي و اجتماعي، اجراي عمليات آسفالت در معابر فرعي و اصلي، انتقال مشاغل مزاحم، ورود بخش خصوصي و سرمايه گذار در بازار آهن فروشان سابق جهت رونق اقتصادي محل، بهره برداري مفيد از سراي خانات و افزايش فعاليت هاي فرهنگي و ... تاکيد نمود.

 افزايش غلظت آلاينده ها در هواي تهران

بر اساس اطلاعات رسيده از ايستگاههاي سنجش آلودگي هوا بر ميزان غلظت هر دو آلاينده منوکسيد کربن و ذرات معلق نسبت به روز گذشته در همين ساعت افزوده شده است.  به گزارش مهر، مرکز هماهنگي اطلاع رساني آلودگي هوا علي رغم افزايش غلظت آلاينده ها اعلام کرد: ميانگين غلظت هر دو آلاينده منوکسيد کربن و ذرات معلق در حد مجاز بوده و شاخص کيفيت هوا هم اکنون در شرايط سالم است. گزارش هواشناسي حاکي از آسماني صاف تا کمي ابري همراه با غبار صبحگاهي است به اين ترتيب انتظار مي رود شاخص کيفيت هوا تا ساعات ظهر به غير از مناطق پر تردد و شلوغ در شرايط سالم باقي بماند.