انتخاب صفحه
شماره 4228 - پنجشنبه 23 دی 1395
شماره های پیشین:

آیت‌الله صانعی:

هاشمی به صراحت لهجه معروف بود

جماران: آیت‌الله العظمی شیخ یوسف صانعی  گفت: آیت‌الله هاشمی به صراحت لهجه معروف بودند.
آیت‌الله صانعی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را یک انسان بی‌نظیر یا کم نظیر در قرن اخیر دانست و اظهار کرد: امام در حد مرجعیت بی نظیر یا کم نظیر بود و ایشان(آیت‌الله هاشمی) نیز در حد شاگرد امام کم نظیر یا بی نظیر بود.
این مرجع عالیقدر تقلید تصریح کرد: آیت‌الله هاشمی رفسنجانی انسانی جامع، متقی و متدین و سخت علاقمند به امام و اسلام بود. اصولا خانواده ایشان مذهبی هستند؛ من یادم هست و در زمان حیاتشان به ایشان هم گفتم وقتی که پدرشان فوت کرد و او را به قم آوردند برای نماز پدر ایشان اولین باری بود که ما دیدیم امام نماز میت خواند و این امتیازی است که ایشان در کنار صدها امتیاز دیگر دارد و ملت هم خوب قدردانی کردند؛ به این ملت باید دعا کرد.ایشان گفت: من به عنوان آدمی که از اوایل آمدن آیت‌الله هاشمی با ایشان آشنا بودم، می‌گویم آن وقتی هم که در حوزه بودند به صراحت لهجه معروف بودند یعنی پای درس اشکال می‌کردند که دیگران و امثال ما این حالت را نداشتیم ولی ایشان از آن وقت این حالت را داشت و کتاب‌‌هایی تألیف کردند که به نفع اسلام بود.آیت‌الله صانعی در پایان تأکید کرد:  ایشان بی‌نظیر یا کم نظیر در صد سال اخیر و در قرن خودش بود؛ همانند بی‌نظیری و کم نظیری امام.

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen