انتخاب صفحه
شماره 4227 - چهارشنبه 22 دی 1395
شماره های پیشین:

پولاد کیمیایی:

در جهان کیمیایی متفاوت است

پولاد کیمیایی درباره سکانس‌های باقی مانده در «قاتل اهلی» گفت : سه یا چهار سکانس از این فیلم باقی مانده که مربوط به دیگر بازیگران نیز است، این فیلم در جهان کیمیایی متفاوت است.  به گزارش ایران آرت ‌پولاد کیمیایی در خصوص حواشی فیلم تازه پدرش، مسعود کیمیایی،  گفت: «در ابتدا قرار نبود در «قاتل اهلی» بازی کنم و حتی اعلام کردم چون کماکان بحث فیلمسازی وسط بود. منتهی شرایطی پیش آمد که بازی کردم و اتفاقا از لحاظ تجربه جدید در نقش و فضا نتیجه خوبی داشت. او در خصوص سکانس‌های باقی مانده در «قاتل اهلی» گفت : سه یا چهار سکانس از این فیلم باقی مانده که فقط مربوط به بازی من نیست و مربوط به دیگر بازیگران نیز است، این فیلم در جهان کیمیایی متفاوت است. وی افزود: «قاتل اهلی» از یک نفر دیگر در موقعیت دیگری حرف می‌زند که این جذاب است. شما با قهرمانی که همیشه از کیمیایی در ذهنتان است، روبرو نیستید. در واقع این شخصیت مذهبی قصه در فضایی درگیر پاپوش می‌شود و در کنار آن چند شخصیت جوان محوری به روند قصه کمک می‌کنند که در دل این ماجراها یک عاشقانه‌ای رقم می‌خورد. این بازیگر اضافه کرد: متاسفانه و فارغ از هر حاشیه‌ای و به عنوان بازیگر این فیلم به دلیل اتفاق تلخی که افتاد به دلم نچسبید، چون در برهه‌ای از شما برای بازی دعوت می‌کنند و فیلمنامه‌ای به شما می‌دهند که آن را از هر لحاظ دوست دارید و با وجود خستگی، باعث جذب شما می‌شود و فکر می‌کنید اتفاق جدیدی پس از آن رقم می‌خورد اما به یکباره تهیه کننده می‌گوید ترجیح می‌دهم چند سکانس نباشد، این موضوع تمام معادلات شما را به هم می‌ریزد.

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen